Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 1998

default I/2/1998 Popularny

Publikujący 378 pobrań

Uchwała z dnia 29-10-1998 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default II/3/1998 Popularny

Publikujący 400 pobrań

Uchwała z dnia 03-11-1998 - w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default III/4/1998 Popularny

Publikujący 389 pobrań

Uchwała z dnia 13-11-1998 - w sprawie wyboru Wiceprezydentów Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default III/5/1998 Popularny

Publikujący 390 pobrań

Uchwała z dnia 13-11-1998 - w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default III/6/1998 Popularny

Publikujący 390 pobrań

Uchwała z dnia 13-11-1998 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej

default III/7/1998 Popularny

Publikujący 390 pobrań

Uchwała z dnia 13-11-1998 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz jej przewodniczącego

default III/8/1998 Popularny

Publikujący 399 pobrań

Uchwała z dnia 13-11-1998 - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

default IV/9/1998 Popularny

Publikujący 461 pobrań

Uchwała z dnia 26-11-1998 - w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej spośród radnych

default IV/10/1998 Popularny

Publikujący 403 pobrań

Uchwała z dnia 26-11-1998 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default IV/11/1998 Popularny

Publikujący 404 pobrań

Uchwała z dnia 26-11-1998 - w sprawie akceptacji projektu aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego między Gminą Ostrowiec Św. i Miejską Energetyką Cieplną Spółką z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default IV/12/1998 Popularny

Publikujący 407 pobrań

Uchwała z dnia 26-11-1998 - w sprawie akceptacji projektu Aneksu Nr 1 do umowy trójstronnej Or.306/98 zawartej pomiędzy Wojewódzką Dyrekcją Dróg Miejskich w Kielcach , Zakładem Produkcyjno Remontowo-Budowlanym i Drogowym w Bliżynie a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski-Zarządem Miasta na realizację zadania pn. : " Budowa ulicy Zagłoby n etap w Ostrowcu Św. na odcinku od ulicy Żeromskiego do projektowanego mostu na rzece Kamiennej wraz z uzbrojeniem"

default IV/13/1998 Popularny

Publikujący 430 pobrań

Uchwała z dnia 26-11-1998 - w sprawę wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default IV/14/1998 Popularny

Publikujący 448 pobrań

Uchwała z dnia 26-11-1998 - w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej

default IV/15/1998 Popularny

Publikujący 442 pobrań

Uchwała z dnia 26-11-1998 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 1998 rok

default V/16/1998 Popularny

Publikujący 448 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rady Miejskiej

default V/17/1998 Popularny

Publikujący 424 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie przyjęcia "Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

default V/18/1998 Popularny

Publikujący 463 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określenia jej zadań oraz trybu pracy

default V/19/1998 Popularny

Publikujący 453 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

default V/20/1998 Popularny

Publikujący 431 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie nabycia nieruchomości

default V/21/1998 Popularny

Publikujący 471 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie zamiany nieruchomości

default V/22/1998 Popularny

Publikujący 433 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - zmieniająca uchwały w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach  wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św.

default V/23/1998 Popularny

Publikujący 471 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy nr Or 196/98 z dnia 07.07.1998 r. zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski - Zarządem Miasta jako "Zamawiającym", a Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym "UNEBET" Sp.z o.o. ul. Warszawska 48, 27-222 Kunów jako "Wykonawcą" na wykonanie robót pn: "Wykonanie kładki dla pieszych nad torami PKP w ciągu ul. Aleja 3-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim"

default V/24/1998 Popularny

Publikujący 442 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie rozwiązania porozumienia z Wojewodą Kieleckim dotyczącego przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta Ostrowca Św.

default V/25/1998 Popularny

Publikujący 442 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie akceptacji Aneksu nr 4 do umowy nr 280/96 z dnia 1996.12.30.za wartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski -Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "HUTNIK" Spotka z.o.o w Ostrowcu Św. w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego

default V/26/1998 Popularny

Publikujący 457 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie akceptacji projektu aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Wojewódzką Dyrekcją Dróg Miejskich w Kielcach. Przedmiotem Porozumienia jest kontynuacja     wspólnej realizacji ciągu obwodnicowego - Zagłoby II etap

default V/27/1998 Popularny

Publikujący 490 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 3 do umowy dzierżawy zawartej 6 kwietnia 1992r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o.o.

default V/28/1998 Popularny

Publikujący 453 pobrań

Uchwała z dnia 22-12-1998 - w sprawie akceptacji projektu aneksu nr l do umowy nr 8/98NU z dnia 05.05. 1998r. zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski - Zarządem Miasta i Biurem Rozwoju w Lodzi Urbanistyka i Komunikacja - Przedsiębiorstwo Państwowe na wykonanie zmiany Nr 3 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default VI/29/1998 Popularny

Publikujący 466 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie uczestniczenia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji

default VI/30/1998 Popularny

Publikujący 453 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie akceptacji projektu aneksu Nr 1/98 do umowy Nr Org.350/98 z dnia 14 października 1998r. zawartej pomiędzy gminą Ostrowiec Świętokrzyski a PIVOTEX Poland Sp. zo.o. z siedzibą w Michałowicach ul.Kolejowa 20 na dostawę i montaż wagi samochodowej na wysypisku odpadów komunalnych "JANIK"

default VI/31/1998 Popularny

Publikujący 464 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie akceptacji projektu aneksu Nr 1/98 do umowy Nr Org.384 /98 z dnia 24 listopada 1998r. zawartej pomiędzy gminą Ostrowiec Świętokrzyski a PIVOTEX Polan d Sp. z o. o, z siedzibą w Michałowicach ul. Kolejowa 20 na dostawę i montaż szlabanu na wysypisku odpadów komunalnych "JANIK"

default VI/33/1998 Popularny

Publikujący 467 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

default VI/34/1998 Popularny

Publikujący 454 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Robót Publicznych"

default VI/35/1998 Popularny

Publikujący 462 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich - publicznych zakładach opieki zdrowotnej

default VI/36/1998 Popularny

Publikujący 466 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Ostrowiec Św. infrastruktury technicznej w Osiedlu Hotelowym przy ul.Samsonowicza od Huty "Ostrowiec" S.A.

default VI/37/1998 Popularny

Publikujący 448 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie akceptacji aneksu nr 1 do umowy użytkowania wysypiska komunalnego Janik zawartej 01 października 1997r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Zakładem Oczyszczania Miasta Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

default VI/38/1998 Popularny

Publikujący 445 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie akceptacji aneksu  umowy Nr 6/98 z dnia  19 sierpnia  1998r.  zawartej pomiędzy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul Siennieńska 54, a "ATW - PARTNER" Sp. z.o.o. w Kielcach, ul Paderewskiego 47   o wykonanie robót remontowo-montażowych p.n. "Adaptacja    budynku    browaru    na    Miejskie    Centrum    Kultury    w    Ostrowcu Świętokrzyskim"

default VI/39/1998 Popularny

Publikujący 464 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie przejęcia przez Gminę Ostrowiec Św. zadań z zakresu opieki zdrowotnej

default VI/40/1998 Popularny

Publikujący 453 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządów osiedlowych

default VI/41/1998 Popularny

Publikujący 478 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 1999, określenia zasad poboru, terminów płatności oraz zakresu zwolnień

default VI/42/1998 Popularny

Publikujący 460 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 1999

default VI/43/1998 Popularny

Publikujący 449 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 1999

default VI/44/1998 Popularny

Publikujący 466 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

default VI/45/1998 Popularny

Publikujący 473 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 1998 rok

default VI/46/1998 Popularny

Publikujący 468 pobrań

Uchwała z dnia 30-12-1998 - w sprawie opracowania koncepcji dalszego funkcjonowania spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim