Oblodzenie

Data utworzenia 2021-01-25 19:00:01Ważne do 2021-01-26 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 1999

default Uchwała XI/100/1999 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie ustalenia opłat z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XI/101/1999 Popularny

Publikujący 243 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów

default Uchwała XI/102/1999 Popularny

Publikujący 270 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie: wniesienia w formie wkładów niepieniężnych (aportu) do "Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o." w Ostrowcu Świętokrzykim składników majątkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XI/102/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 29-04-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XI/103/1999 Popularny

Publikujący 252 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie: sprzedaży Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. składników majątkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała XI/103/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (htm, 20 KB)

1999-103z1.htm

z dnia 29-04-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XI/104/1999 Popularny

Publikujący 252 pobrań

z dnia 29-04-1999 - regulaminu konkursu na wyłonienie kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XI/104/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (htm, 10 KB)

1999-104z1.htm

z dnia 29-04-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XI/105/1999 Popularny

Publikujący 362 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XI/106/1999 Popularny

Publikujący 352 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XI/107/1999 Popularny

Publikujący 256 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ostrowiec Św.

default Uchwała XI/108/1999 Popularny

Publikujący 243 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowiec Św.

default Uchwała XI/109/1999 Popularny

Publikujący 252 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Ostrowiec Św.

default Uchwała XI/110/1999 Popularny

Publikujący 306 pobrań

z dnia 29-04-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia sieci publicznych gimnazjów i ich obwodów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XI/111/1999 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Ostrowcu Św.

default Uchwała XI/112/1999 Popularny

Publikujący 250 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Św.

default Uchwała XI/113/1999 Popularny

Publikujący 243 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XI/114/1999 Popularny

Publikujący 268 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad sprzedaży tych napojów

default Uchwała XI/114/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 237 pobrań

Pobierz (htm, 9 KB)

1999-114z1.htm

z dnia 29-04-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XI/114/1999 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (htm, 9 KB)

1999-114z2.htm

z dnia 29-04-1999 - załącznik nr 2

default Uchwała XI/115/1999 Popularny

Publikujący 256 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie regulaminu targowisk miejskich

default Uchwała XI/115/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (htm, 7 KB)

1999-115z1.htm

z dnia 29-04-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XI/116/1999 Popularny

Publikujący 247 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

default Uchwała XI/117/1999 Popularny

Publikujący 251 pobrań

z dnia 29-04-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XI/118/1999 Popularny

Publikujący 285 pobrań

z dnia 29-04-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 1999 rok.

default Uchwała XI/118/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 241 pobrań

z dnia 29-04-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XI/118/1999 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (htm, 53 KB)

1999-118z2.htm

z dnia 29-04-1999 - załącznik nr 2

default Uchwała XI/118/1999 - załącznik nr 3 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (htm, 5 KB)

1999-118z3.htm

z dnia 29-04-1999 - załącznik nr 3

default Uchwała XI/119/1999 Popularny

Publikujący 253 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 1998 rok.

default Uchwała XI/119/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (htm, 4 KB)

1999-119z1.htm

z dnia 29-04-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XI/120/1999 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 29-04-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie  nabycia udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Samsonowicza 18 w Ostrowcu Św.

default Uchwała XI/121/1999 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 1998 r.

default Uchwała XII/122/1999 Popularny

Publikujący 237 pobrań

z dnia 25-05-1999 - w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w obliczu zagrożeń wynikających z restrukturyzacji hutnictwa

default Uchwała XII/123/1999 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 25-05-1999 - w sprawie przyspieszenia procesu inwestycyjnego budowy zbiornika wodnego "Wióry " na rzece Świślinie

default Uchwała XIII/124/1999 Popularny

Publikujący 232 pobrań

z dnia 29-06-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała XIII/125/1999 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 28-06-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XIII/126/1999 Popularny

Publikujący 345 pobrań

z dnia 27-06-1999 - zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

default Uchwała XIII/127/1999 Popularny

Publikujący 232 pobrań

z dnia 26-06-1999 - w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XIII/128/1999 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 25-06-1999 - w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XIII/129/1999 Popularny

Publikujący 232 pobrań

z dnia 24-06-1999 - w sprawie: sprzedaży działki budowlanej

default Uchwała XIII/130/1999 Popularny

Publikujący 229 pobrań

z dnia 23-06-1999 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych

default Uchwała XIII/131/1999 Popularny

Publikujący 235 pobrań

z dnia 22-06-1999 - w sprawie przeniesienia własności na rzecz Pana Andrzeja Plenkiewicza

default Uchwała XIII/132/1999 Popularny

Publikujący 232 pobrań

z dnia 21-06-1999 - w sprawie: nabycia od Huty "Ostrowiec" S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności   położonych na nim budynków

default Uchwała XIII/133/1999 Popularny

Publikujący 237 pobrań

z dnia 20-06-1999 - w sprawie przejęcia darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XIII/134/1999 Popularny

Publikujący 233 pobrań

z dnia 19-06-1999 - w sprawie ustanowienia Dnia Pracownika Samorządowego na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XIII/135/1999 Popularny

Publikujący 231 pobrań

z dnia 18-06-1999 - w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowiec za I półrocze roku budżetowego

default Uchwała XIII/136/1999 Popularny

Publikujący 278 pobrań

z dnia 17-06-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 1999 rok

default Uchwała XIII/136/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 225 pobrań

z dnia 17-06-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XIII/136/1999 - załącznik nr 10 Popularny

Publikujący 217 pobrań

Pobierz (htm, 64 KB)

1999-136z10.htm

z dnia 17-06-1999 - załącznik nr 10

default Uchwała XIII/136/1999 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 221 pobrań

Pobierz (htm, 59 KB)

1999-136z2.htm

z dnia 17-06-1999 - załącznik nr 2