Załącznik nr 1

do uchwały nr XI/102/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29.04.1999 r.

 

 

 

 

 

Lp.

 

Numer inwentarzowy

 

Nazwa środka trwałego

 

Wartość środka trwałego

 

 

 

 

 

 

Budynki

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

144-000-01483

 

Budynek administracyjny

 

24127.50

 

 

 

 

2

 

198-000-02388

 

Barakowóz mieszkalny

 

0,00

 

 

 

 

Budowle

 

 

 

 

 

 

3

 

200-000-00429

 

Skład opału-bunkier N

 

3661,93

 

 

 

 

4

 

232-000-00425

 

Rury c.o.

 

0,00

 

 

 

 

5

 

232-000-00436

 

Sieć c.o. -N

 

76552,15

 

 

 

 

6

 

232-000-00437

 

Sieć c.o. -N

 

46167,55

 

 

r

 

7

 

232-000-00438

 

Kan. Os. Trój. -N

 

6754,51

 

 

8

 

232-000-00439

 

Rurociągi grzewcze

 

70230,23

 

 

     9

 

232-000-00440

 

Rurociągi grzewcze

 

50734,51

 

 

10

 

232-000-00441

 

Rurociągi grzewcze

 

39016,11

 

 

11

 

232-000-00448

 

Kanał co

 

23796,26

 

 

12

 

232-000-00450

 

Sieć zew. Co - N

 

1222,39

 

 

13

 

232-000-01022

 

Kanał co od kom. -bud. kotł. - N

 

7156,88

 

 

14

 

232-000-01151

 

Sieć ciepl -kanał co OS 5

 

2275,29

 

 

15

 

232-000-01152

 

Sieć cieplna Os. 5 - N

 

1395,46

 

 

16

 

232-000-01153

 

Sieć cieplna - N

 

4619,81

 

 

17

 

232-000-01154

 

Sieć cieplna - N

 

1901,18

 

 

18

 

232-000-01226

 

Sieć co - N

 

9601,76

 

 

19

 

232-000-01227

 

Sieć co - N

 

4148,39

 

 

20

 

232-000-01230

 

Sieć co - N

 

50448,77

 

 

21

 

232-000-01233

 

Sieć co - N

 

17326,63

 

 

22

 

232-000-01341

 

Sieć ciepl. -N

 

7940,58

 

 

23

 

232-000-01342

 

Sieć co do bud. 19-22 Os. 5-N

 

11590,49

 

 

24

 

232-000-01343

 

Sieć ciepl. - N

 

9926,07

 

 

25

 

232-000-01344

 

Siec ciepl. - N

 

17925,19

 

 

26

 

232-000-01345

 

Sieć ciepl. - N

 

4066,97

 

 

 

 

27

 

232-000-01369

 

Kanał co wys. parametrów

 

38192,77

 

 

28

 

232-000-01429

 

Magistrala ciepl.

 

529498,07

 

 

29

 

232-000-01430

 

Magistrala ciepl.

 

1604536,76

 

 

30

 

232-000-01486

 

Sieć ciepl. magistralna

 

119308,56

 

 

31

 

232-000-01487

 

Sieć ciepl magistralna

 

128026,83

 

 

32

 

232-000-01488

 

Siec ciepl. magistralna

 

181281,89

 

 

33

 

232-000-01489

 

Sieć ciepl. magistralna

 

175758,75

 

 

34

 

232-000-01490

 

Sieć ciepl. magistralna

 

91164,45

 

 

35

 

232-000-01745

 

Sieć ciepl. do wym. W-2

 

29417,41

 

 

36

 

232-000-01746

 

Sieć ciepl. do wy. W-3

 

400063,17

 

 

37

 

232-000-01916

 

Magistralna sieć c.o.

 

21614,96

 

 

38

 

232-000-02080

 

Magistrala c.o.

 

115858,34

 

 

39

 

232-000-02081

 

Magistrala c.o.

 

62934,64

 

 

40

 

232-000-02205

 

Kanał c.o. wys. parametrów

 

74165,85

 

 

41

 

232-000-02207

 

Kanał c.o. niskich parametrów

 

4510,69

 

 

42

 

232-000-02249

 

Kanał c.o. wys. parametrów

 

11688,43

 

 

43

 

232-000-02260

 

Kanał c.o. wys. parametrów

 

9112,52

 

 

44

 

232-000-02495

 

Kanał wys. parametrów

 

34101,94

 

 

45

 

232-000-02651

 

Kanał c.o wys. parametrów

 

57897,83

 

 

 

46

 

232-000-02805

 

Kanał c.o. wys. parametrów.

 

4992,87

 

 

 

 

47

 

232-000-02806

 

Kanał wys. parametrów

 

17098,73

 

 

 

 

48

 

232-000-02910

 

Sieć cieplna N

 

11698,01

 

 

 

 

49

 

232-000-02986

 

Kanał c.o.

 

17075,40

 

 

 

 

50

 

232-000-03031

 

Kanał c.o. wys. parametrów

 

7564,43

 

 

 

 

51

 

232-000-03092

 

Przyłącze wys. parametrów - N

 

67675,39

 

 

 

 

52

 

232-000-03200

 

Kanał c.o. wys. parametrów

 

4378,53

 

 

f

 

53

 

232-000-03667

 

Kanał c.o. wys. parametrów

 

1241,27

 

 

54

 

232-000-03859

 

Kanał c.o. wys. parametrów

 

883,33

 

 

55

 

232-000-03943

 

Kanał c.o.

 

24717,86

 

 

56

 

232-000-03945

 

Sieć cieplna

 

173711,16

 

 

57

 

232-000-03946

 

Rurociąg ciepłowniczy

 

57779,97

 

 

58

 

232-000-03948

 

Kanał c.o. do W-2

 

3047,19

 

 

59

 

232-000-03949

 

Kanał c.o. W-5 Os.Rosochy

 

3187,34

 

 

60

 

232-000-03950

 

Rurociąg cieplny

 

169210,65

 

 

61

 

232-000-03953

 

Kanał c.o. W-2

 

16800,44

 

 

62

 

232-000-03954

 

Kanał c.o. W-4

 

81394,25

 

 

63

 

232-000-03955

 

Kanał c.o. W-3

 

6028,37

 

 

'    64

 

232-000-03958

 

Kanał c.o.

 

15038.49

 

 

65

 

232-000-03961

 

Magistrala ciepl. do budynku Rynek 8

 

527078,90

 

 

66

 

232-000-03962

 

Sieć cieplna ul. Górzysta

 

19714,82

 

 

67

 

232-000-03971

 

Sieć ciepl. przyl. Szkoła Podst. 4

 

34831,74

 

 

68

 

232-000-03972

 

Sieć ciepln. Szkół aP.N. 13 Sienkiewicz

 

45249,36

 

 

69

 

232-000-03974

 

Sieć ciepln. Zas. Os. Sienkiewicza

 

541753,69

 

 

70

 

232-000-03975

 

Sieć cieplna Os.Słoneczne

 

693012,27

 

 

71

 

232-000-03976

 

P. wys. c.o. B. M. Kilińskiego 20A

 

14684,79

 

 

72

 

232-000-03977

 

Przyl. wys. do B. M. Kilińskiego 22B

 

14684,79

 

 

73

 

232-000-03978

 

Sieć ciepl. do budynku USC

 

23745,43

 

 

74

 

232-000-03979

 

Sieć ciepl. bud. IV LO Zeromskiego

 

87059,72

 

 

75

 

232-000-03980

 

Przyłącze c.o. Bud. Kom. ul. Słoneczna 30

 

8751,73

 

 

76

 

232-000-03981

 

Sieć cieplna Os. Słoneczne

 

547527,72

 

 

77

 

232-000-03982

 

Sieć cieplna Os.SłoneczneKS>3 do 12.13

 

79821,39

 

 

78

 

232-000-03983

 

Sieć cieplna - przył. PSP Nr 1

 

7027,75

 

 

79

 

232-000-03984

 

Sieć cieplna zasil. Z-d Op.Rehab.

 

36036,35

 

 

80

 

232-000-03985

 

Sieć cieplna ul. Polna - Mickiewicza

 

340610,02

 

 

f    81

 

232-000-03986

 

Sieć c.o. ul. Waryńskiego / R. Tele.

 

70788,66

 

 

82

 

232-000-03987

 

Sieć c.o. ul. Mickiewicza- Iłżecka

 

82936,76

 

 

83

 

232-000-03988

 

Sieć c.o . Os. Trójkąt

 

88788,19

 

 

84

 

232-000-03989

 

Sieć c.o. ul. Kopernika bud. 18

 

272824,01

 

 

85

 

232-000-03990

 

Sieć c.o. ul. Rosłońskiego

 

68506,09

 

 

86

 

232-000-03992

 

Sieć ciepl. zew. Os. Hotelowe ul. Samsonowic

 

16973,23

 

 

87

 

232-000-03993

 

Sieć ciepl.zew. Os. Hotelowe ul. Samsonowicz

 

207728,68

 

 

88

 

232-000-03994

 

Sieć ciepl.zew. Os. Hotelowe ul. Samsonowicz

 

19641,33

 

 

89

 

233-000-00423

 

Rury c.o.

 

0,00

 

 

90

 

233-000-00424

 

Rury c.o.

 

0,00

 

 

91

 

232-000-00427

 

Rurociąg c.o.

 

15478,71

 

 

92

 

232-000-00442

 

Sieć cieplna ul. Sienkiewicza N

 

16733,25

 

 

93

 

233-000-03944

 

Sieć c.o.

 

23943,99

 

 

94

 

233-000-03959

 

Kanał ciepłowniczy ul. Samsonowicza

 

139528,89

 

 

95

 

236-000-00435

 

Instalacja wod-kan

 

10411,80

 

 

96

 

242-000-00434

 

Utwardzanie placu kotł. Lamontea

 

30747,47

 

 

98

 

243-000-03372

 

Mur oporowy - N

 

11864,33

 

 

100

 

243-000-03991

 

Mur oporowy kotł. La Monte'a-Waryńskiego

 

2591,81

 

 

101

 

260-000-00433

 

Sieć kablowa zasilająca

 

429,22

 

 

 

102

 

260-000-03703

 

Linia kablowa niskiego napięcia

 

1315,25

 

 

 

103

 

260-000-03941

 

Rozdzielnia 15KW

 

1875,42

 

 

 

104

 

295-000-03079

 

Komin stalowy

 

42356,81

 

 

 

105

 

295-000-03904

 

Komin

 

47976,32

 

 

 

106

 

298-000-02412

 

Ogrodzenie placu opałowego N

 

10117,66

 

 

 

107

 

299-000-03433

 

Ekran dźwiękochłonny

 

9483,66

 

 

 

108

 

232-000-03968

 

Sieć ciepł. przy szkole nr 3 ul. Niska

 

32819,28

 

 

 

109

 

232-000-03969

 

Sieć ciepł. ZSH ul. Sandomierska

 

31982,27

 

 

 

110

 

232-000-03963

 

Sieć ciepł. ul. Klimkiew.-Kościuszki

 

36899,50

 

 

 

111

 

232-000-03957

 

Kanał ciepłowniczy

 

19628,61

 

 

 

112

 

232-000-00426

 

Rury co żeliwne

 

3928,71

 

 

 

113

 

232-000-03964

 

Sieć ciepł. ul. Reja

 

228543,24

 

 

 

114

 

232-000-03960

 

Sieć ciepł. Kilińskiego-Wardyńskiego

 

1052811,83

 

 

 

115

 

232-000-03970

 

Sieć ciepł. Przedszkole Nr 5 ul. Klimkiew.

 

15457,53

 

 

Razem

10501947,13