Załącznik nr 1

do uchwały nr XI/103/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29.04.1999 r.

 

 

Lp.

 

Numer inwentarzowy

 

Nazwa środka trwałego

 

Wartość środka trwałego

 

1.

 

232-000-03956

 

Sieć ciepłownicza

 

966743 48

 

2.

 

232-000-03965

 

Sieć ciepł ul.Kilińskiego

 

869044 80

 

3.

 

296-000-03951

 

Estakada nad Kamienną

 

61644,13

 

4.

 

296-000-03952

 

Estakada rurociągów ciepl. Teren PKP

 

85942.91

 

5.

 

232-000-03973

 

Sieć ciepł. Os. Śliska-Niska

 

1375579,02

 

RAZEM

3358954,34