Załącznik nr 1

do uchwały nr XI/114/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29.04.1999 r.

 

I.                   OGÓLNE ZASADY USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY I WARUNKI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY I W MIEJSCU SPRZEDAŻY

 

§1.

Zasady usytuowania dotyczą punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu:

1) do 4,5% oraz piwo

2) powyżej 4,5% do 18% powyżej 18%

 

§2.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży może odbywać się tylko w placówkach, które nie graniczą bezpośrednio z terenem, na którym zlokalizowane są:

1) szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe wychowawcze i opiekuńcze,

2) obiekty kultu religijnego,

3) zakład dla nieletnich,

4) szpital,

5) dworce PKP i PKS

 

§3.

Sprzedaż napojów alkoholowych nie może odbywać się :

1) w punktach handlowych usytuowanych na przystankach autobusowych komunikacji publicznej,

2) w punktach małej gastronomii zlokalizowanych w obiektach nie połączonych trwale z gruntem tj. w przyczepach campingowych, kontenerach, barakowozach itp.,

3) w punktach handlowych, w których sprzedaż odbywa się przez okienko

4) w punktach handlowych usytuowanych na parkingach,

5) w handlu obwoźnym,

6) w placówkach innej branży niż spożywcza.

 

§4.

1. W punkcie sprzedaży oraz w zakładzie (lokalu), którym dokonuje się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na widocznym miejscu należy umieścić:

1) kserokopię zezwolenia i warunki udzielania zezwolenia,