Załącznik nr 3

do uchwały nr XI/118/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29.04.1999 r.

 

Planowane wydatki majątkowe Gminy Ostrowiec w 1999roku.

 

I.        Planowane wydatki majątkowe:

- na podwyższenie kapitału Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji spółki z o.o. -      2.700.000 zł,

- zakup akcji Huty „Ostrowiec" S.A. -     4.881.800 zł,

II.      Planowane wydatki na inwestycje - ogółem -     9.140.430 zł,

III.     Planowana dotacja celowa - inwestycyjna

dla Miejskiego Centrum Kultury - -        583.100 zł

 

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

17.305.330 zł