Załącznik nr 1

do uchwały nr XI/119/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29.04.1999 r.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚW

ZA  1998 ROKU

 

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Św. w 1998 roku.

II. Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrowca Św.

III. Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrowca Św.