Załącznik nr 10

do uchwały nr XIII/136/99

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 15.06.99r.

 

 

PLANOWANE WYDATKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

 

L.p.

 

Placówka

 

Liczba uczniów

 

Plan wydatków 1999 rok

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1.

 

PSP Nr 1

 

701

 

1.346.890,-

 

2.

 

PSP Nr 2

 

600

 

1.233.450,-

 

3.

 

PSP Nr 3

 

590

 

1.283.960,-

 

4.

 

PSP Nr 4

 

350

 

886.250,-

 

5.

 

PSP Nr 5

 

1240

 

2.464.910,-

 

6.

 

PSP Nr 6

 

660

 

1.423.020,-

 

7.

 

PSP Nr 7

 

720

 

1.814.450,-

 

8.

 

PSP Nr 8

 

370

 

961.610,-

 

9.

 

PSP Nr 9

 

550

 

1.353.640,-

 

10.

 

PSP Nr 10

 

220

 

776.070,-

 

11.

 

PSP Nr 11

 

390

 

1.059.258,-

 

12.

 

PSP Nr 12

 

290

 

802.030,-

 

13.

 

PSP Nr 13

 

660

 

1.375.510,-

 

14.

 

PSP Nr 14

 

1620

 

3.163.420,-

 

15.

 

Gimn. Nr 1

 

260

 

200.000,-

 

16.

 

Gimn. Nr 2

 

240

 

180.000,-

 

17.

 

Gimn. Nr 3

 

290

 

240.000,-

 

18.

 

Gimn. Nr 4

 

410

 

280.000,-

 

19.

 

Gimn. Nr 5

 

150

 

120.000,-

 

20.

 

środki na remonty placówek oświatowych

 

-

 

300.000,-

 

21.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 

14

 

25.000,-

 

22.

 

Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej

 

-

 

453.537,-

 

RAZEM

 

 

 

21.743.005,-