Załącznik nr 1

do uchwały nr VIII/94/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 18.02.1999 r.         

 

Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji

w 1999 r.


 

 

Rozdz

 

NAZWA

 

dochody

 

wydatki

 

70

 

 

 

Gospodarka Komunalna

 

486 290

 

486 290

 

 

 

7262

 

Oświetlenie ulic

 

486 290

 

486 290

 

74

 

 

 

Gospodarka Mieszkaniowa

 

15 000

 

15 000

 

 

 

7695

 

Pozostała działalność - cmentarz wojenny

 

15 000

 

15 000

 

86

 

 

 

Opieka społeczna

 

6 233 000

 

6 233 000

 

 

 

8611

 

Domy Pomocy Społecznej

 

300 000

 

300 000

 

 

 

8612

 

Usługi Opiekuńcze

 

300 000

 

300 000

 

 

 

8613

 

Zasiłki i pomoc w naturze

 

4 019 000

 

4 019 000

 

 

 

8615

 

Terenowe ośrodki pomocy społecznej

 

1 296 000

 

1 296 000

 

 

 

8617

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

318 000

 

318 000

 

91

 

 

 

Administracja państwowa i samorządowa

 

298 000

 

298 000

 

 

 

9142

 

Urzędy wojewódzkie

 

298 000

 

298 000

 

93

 

 

 

Bezpieczeństwo Publiczne

 

3 000

 

3 000

 

 

 

9317

 

Obrona cywilna

 

3 000

 

3 000

 

99

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownict.

 

10 180

 

10 180

 

 

 

9911

 

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

 

10 180

 

10 180

 

 

 

 

 

RAZEM - zadania zlecone

 

7 045 470

 

7 045 470