Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 1999

default Uchwała XVII/184/1999 Popularny

Publikujący 197 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom położonym na terenie miasta. Ostrowca Świętokrzyskiego w dzielnicy Kolonia Robotnicza i Henryków-Piaski

default Uchwała XVII/185/1999 Popularny

Publikujący 195 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie : zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała XVII/186/1999 Popularny

Publikujący 188 pobrań

z dnia 07-10-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok

default Uchwała XVII/187/1999 Popularny

Publikujący 216 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wykonywania przez Zarządców dróg publicznych obowiązków w zakresie właściwego utrzymania dróg na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XVIII/188/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XVIII/189/1999 Popularny

Publikujący 201 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społeczego Spółka z o.o.

default Uchwała XVIII/190/1999 Popularny

Publikujący 186 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: powołania w Ostrowcu Świętokrzyskim lokalnej agencji rozwoju

default Uchwała XVIII/191/1999 Popularny

Publikujący 192 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała XVIII/192/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała XVIII/193/1999 Popularny

Publikujący 217 pobrań

z dnia 28-10-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XVIII/194/1999 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała XVIII/195/1999 Popularny

Publikujący 213 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: wydzierżawienia gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy uI.Grabowieckiej

default Uchwała XVIII/196/1999 Popularny

Publikujący 190 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XVIII/196/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (htm, 2 KB)

1999-196z1.htm

z dnia 28-10-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XVIII/197/1999 Popularny

Publikujący 205 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała XVIII/198/1999 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała XVIII/199/1999 Popularny

Publikujący 186 pobrań

z dnia 28-10-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 1999 rok

default Uchwała XIX/200/1999 Popularny

Publikujący 191 pobrań

z dnia 15-11-1999 - w sprawie nabycia akcji zwykłych imiennych Huty „Ostrowiec" S. A. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XIX/201/1999 Popularny

Publikujący 198 pobrań

z dnia 15-11-1999 - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/191/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 października 1999 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała XIX/202/1999 Popularny

Publikujący 209 pobrań

z dnia 15-11-1999 - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/192/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 października 1999 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała XIX/203/1999 Popularny

Publikujący 188 pobrań

z dnia 15-11-1999 - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/ 97/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 października 1999 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała XIX/204/1999 Popularny

Publikujący 184 pobrań

z dnia 15-11-1999 - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/198/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 października 1999 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała XX/205/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie przyjęcia "Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

default Uchwała XX/206/1999 Popularny

Publikujący 184 pobrań

z dnia 02-12-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XX/207/1999 Popularny

Publikujący 182 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla Gimnazjum Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim za okres od 01.09.1999 r. do 31.12.1999 r.

default Uchwała XX/208/1999 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała XX/209/1999 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała XX/210/1999 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała XX/211/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała XX/212/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na Osiedlu Pułanki

default Uchwała XX/214/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 02-12-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych  w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała XX/215/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie nabycia nieruchomości

default Uchwała XX/216/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie noclegowni dla bezdomnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XX/217/1999 Popularny

Publikujący 184 pobrań

z dnia 02-12-1999 - zmieniająca uchwalę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XX/218/1999 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 02-12-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XX/219/1999 Popularny

Publikujący 190 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wynikłego z porozumienia zawieranego pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. a Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Oddział Południowo-Wschodni Biuro w Kielcach, którego przedmiotem jest bodowa ul. Zagłoby etap 112 i etap III

default Uchwała XX/219/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (htm, 31 KB)

1999-219z1.htm

z dnia 02-12-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XX/220/1999 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 02-12-1999 - z sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą

default Uchwała XX/220/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (htm, 44 KB)

1999-220z1.htm

z dnia 02-12-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XX/221/1999 Popularny

Publikujący 207 pobrań

z dnia 02-12-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok

default Uchwała XX/221/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (htm, 81 KB)

1999-221z1.htm

z dnia 02-12-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XX/221/1999 - załącznik nr 3 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (htm, 7 KB)

1999-221z3.htm

z dnia 02-12-1999 - załącznik nr 3

default Uchwała XX/221/1999 - załącznik nr 6 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (htm, 20 KB)

1999-221z6.htm

z dnia 02-12-1999 - załącznik nr 6

default Uchwała XX/221/1999 - załącznik nr 7 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (htm, 14 KB)

1999-221z7.htm

z dnia 02-12-1999 - załącznik nr 7

default Uchwała XX/221/1999 - załącznik nr 8 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (htm, 36 KB)

1999-221z8.htm

z dnia 02-12-1999 - załącznik nr 8

default Uchwała XXI/222/1999 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XXI/223/1999 Popularny

Publikujący 177 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Żłobka Miejskiego Nr 1

default Uchwała XXI/224/1999 Popularny

Publikujący 177 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Żłobka Miejskiego Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXI/225/1999 Popularny

Publikujący 186 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXI/226/1999 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim