Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 1999

default Uchwała VII/48/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 28-01-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprezydentów Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała VII/47/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie przyjęcia "Planu pracy Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na 1999 rok"

default Uchwała VII/49/1999 Popularny

Publikujący 185 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Związku Miast Polskich

default Uchwała VII/51/1999 Popularny

Publikujący 184 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką

default Uchwała VII/52/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego dla potrzeb Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Kielcach

default Uchwała VII/50/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie udzielenia poparcia dla starań Zakładu Dziennego Pobytu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Zespołami Neurologicznymi w Ostrowcu Św. o uzyskanie środków na udzielanie świadczeń zdrowotnych od Świętokrzyskiej Kasy Chorych

default Uchwała VII/53/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie akceptacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o w Ostrowcu Świętokrzyskim na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, o pow. 41.449 m.kw. w OKRESIE OD 01. 02.1999R. ORAZ W SEZONIE 1999/2000

default Uchwała VII/54/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie udziału Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w pilotażowym projekcie strategii wprowadzenia EKO-AUDYTU w aglomeracjach miejsko-przemysłowych w Polsce

default Uchwała VII/55/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie nabycia akcji zwykłych imiennych Huty "Ostrowiec" S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskiego

default Uchwała VII/56/1999 Popularny

Publikujący 188 pobrań

z dnia 28-01-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała VII/57/1999 Popularny

Publikujący 182 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała VII/58/1999 Popularny

Publikujący 183 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego realizacji przez Gminę

default Uchwała VII/60/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 28-01-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała VII/59/1999 Popularny

Publikujący 182 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie warunków finansowych realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na mocy porozumienia zadań z zakresu właściwości Powiatu Ostrowieckiego

default Uchwała VIII/63/1999 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 18-02-1999 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała VII/61/1999 Popularny

Publikujący 185 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i stawek czynszu za lokale socjalne

default Uchwała VIII/64/1999 Popularny

Publikujący 184 pobrań

z dnia 18-02-1999 - w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zakładowych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej Cukrowni "Częstocice" S.A. w Ostrowcu Św.

default Uchwała VII/62/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 28-01-1999 - zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Robót Publicznych"

default Uchwała VIII/67/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 18-02-1999 - w sprawie: udzielenia upoważnienia Zarządowi Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

default Uchwała VIII/65/1999 Popularny

Publikujący 185 pobrań

z dnia 18-02-1999 - w sprawie: wniesienia w formie wkładów niepieniężnych (aportu) do Spółki

default Uchwała VIII/68/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 18-02-1999 - w sprawie diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała VIII/66/1999 Popularny

Publikujący 183 pobrań

z dnia 18-02-1999 - w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała IX/69/1999 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/71/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/72/1999 Popularny

Publikujący 185 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/70/1999 Popularny

Publikujący 183 pobrań

z dnia 26-02-1999 - likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/74/1999 Popularny

Publikujący 191 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/73/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/77/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/75/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/76/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/78/1999 Popularny

Publikujący 183 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/79/1999 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/80/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (htm, 5 KB)

1999-80z1.htm

z dnia 26-02-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała IX/80/1999 Popularny

Publikujący 189 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/78/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (htm, 5 KB)

1999-78z1.htm

z dnia 26-02-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała IX/82/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (htm, 7 KB)

1999-82z1.htm

z dnia 26-02-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała IX/82/1999 Popularny

Publikujący 193 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Ostrowcu Św.

default Uchwała IX/81/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała IX/84/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 187 pobrań

z dnia 26-02-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała IX/85/1999 Popularny

Publikujący 177 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie: ustalenia stawki za przyjęcie odpadów na składowisko komunalne "Janik"

default Uchwała IX/84/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie akceptacji projektu umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a "'Bazą Ogrodniczą "' sp.z o.o. ul. Żeromskiego 37 w Ostrowcu   Świętokrzyskim

default Uchwała IX/83/1999 Popularny

Publikujący 185 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie utworzenia i ustalenia sieci gimnazjów publicznych i ich obwodów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała IX/86/1999 Popularny

Publikujący 192 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie kandydatur do rad nadzorczych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z jednoosobowym udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała X/87/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 30-03-1999 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanoiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała X/88/1999 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 30-03-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

default Uchwała X/89/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 30-03-1999 - w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy utworzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

default Uchwała X/92/1999 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 30-03-1999 - w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego (uchwały) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdzającej nieważność uchwały Nr VI/38/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 grudnia 1998 roku

default Uchwała X/90/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (htm, 4 KB)

1999-90z1.htm

z dnia 30-03-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała X/90/1999 Popularny

Publikujący 187 pobrań

z dnia 30-03-1999 - Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim