UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 1999

default Uchwała XIII/136/1999 - załącznik nr 3 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (htm, 6 KB)

1999-136z3.htm

z dnia 17-06-1999 - załącznik nr 3

default Uchwała XIII/136/1999 - załącznik nr 4 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 17-06-1999 - załącznik nr 4

default Uchwała XIII/137/1999 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 16-06-1999 - w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu  Świętokrzyskim

default Uchwała XIII/138/1999 Popularny

Publikujący 182 pobrań

z dnia 15-06-1999 - w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rady Miejskiej oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej spośród radnych

default Uchwała XIV/139/1999 Popularny

Publikujący 186 pobrań

z dnia 18-06-1999 - w sprawie odnowienia aktu współpracy pomiędzy miastem Ostrowiec Świętokrzyski a Gennevilliers

default Uchwała XIV/139/1999 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (htm, 7 KB)

1999-139z1.htm

z dnia 18-06-1999 - załącznik nr 1

default Uchwała XIV/140/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 18-06-1999 - w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XV/141/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie nadania statutu Publicznego Gimnazjum nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XV/142/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie nadania statutu Publicznego Gimnazjum nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XV/143/1999 Popularny

Publikujący 183 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XV/144/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XV/145/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XV/146/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń    publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św.

default Uchwała XV/147/1999 Popularny

Publikujący 182 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie przyjęcia   informacji o stanie ochrony środowiska w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w latach 1997-1998

default Uchwała XV/148/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie: opracowania programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XV/149/1999 Popularny

Publikujący 184 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie powołania Komisji d/s Strategi Ekorozwoju w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XV/150/1999 Popularny

Publikujący 182 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

default Uchwała XV/151/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie :zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała XV/152/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Powiatem Ostrowieckim - Zarządem Powiatu dotyczący budowy wspólnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego

default Uchwała XV/153/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 09-07-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XV/154/1999 Popularny

Publikujący 182 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 4. części miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy "Śródmieście" w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XV/155/1999 Popularny

Publikujący 210 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 5, części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XV/156/1999 Popularny

Publikujący 201 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości

default Uchwała XV/157/1999 Popularny

Publikujący 231 pobrań

z dnia 09-07-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

default Uchwała XV/158/1999 Popularny

Publikujący 182 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała XV/159/1999 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 09-07-1999 - określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XV/160/1999 Popularny

Publikujący 232 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie: wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała XV/161/1999 Popularny

Publikujący 208 pobrań

z dnia 09-07-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań

default Uchwała XV/162/1999 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 09-07-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok

default Uchwała XVI/163/1999 Popularny

Publikujący 207 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 1999-2004r

default Uchwała XVI/164/1999 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 1999-2004r

default Uchwała XVI/165/1999 Popularny

Publikujący 188 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników ludowych i członków Kolegium do Spraw Wykroczeń

default Uchwała XVI/166/1999 Popularny

Publikujący 188 pobrań

z dnia 09-09-1999 - zmieniająca uchwałą w sprawie  określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała XVI/167/1999 Popularny

Publikujący 189 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie sprzedaży działek budowlanych

default Uchwała XVI/168/1999 Popularny

Publikujący 196 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości

default Uchwała XVI/169/1999 Popularny

Publikujący 194 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości

default Uchwała XVI/170/1999 Popularny

Publikujący 191 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "TRAKT" "ŚPRD-TRAKT"  sp.z.o.o. Kielce z siedzibą w Górkach Szczukowskich na wykonanie robót p.n." Budowa ulicy Jodłowej- długości 673,37 mb z wjazdami do posesji (bez chodników i zieleńców) i kanalizacji deszczowej w ulicy Jodłowej - długości 620 mb. w Ostrowcu Świętokrzyskim "

default Uchwała XVI/171/1999 Popularny

Publikujący 191 pobrań

z dnia 09-09-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 1999 rok

default Uchwała XVI/172/1999 Popularny

Publikujący 193 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie zmiany nazwy ulicy

default Uchwała XVII/173/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała XVII/174/1999 Popularny

Publikujący 191 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała XVII/175/1999 Popularny

Publikujący 185 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie: użyczenia Wyższej Szkole Biznesu i  nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym i wymiennikownią

default Uchwała XVII/176/1999 Popularny

Publikujący 193 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XVII/177/1999 Popularny

Publikujący 192 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie wynajęcia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Ostrowcu Św. lokalu użytkowego bez przeprowadzania przetargu

default Uchwała XVII/178/1999 Popularny

Publikujący 194 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości

default Uchwała XVII/179/1999 Popularny

Publikujący 207 pobrań

z dnia 07-10-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

default Uchwała XVII/180/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie organizacji nauki pływania uczniów klas II - gich szkół podstawowych

default Uchwała XVII/181/1999 Popularny

Publikujący 194 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie regulaminu przyznawania nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XVII/182/1999 Popularny

Publikujący 177 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym "UNIBET" Sp. z o.o. z siedzibą w Kunowie ul. Warszawska 48 na wykonanie robót p.n." Budowa schodów terenowych na skarpie wzdłuż ciągu pieszego od ul. Denkowskiej do Targowiska Miejskiego w Ostrowcu Św"

default Uchwała XVII/183/1999 Popularny

Publikujący 198 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Przedsiębiorstwem Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Lucyny Herc 7 na wykonanie robót p.n." Budowa kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PCV o 0,25m długości 101,5 mb i o 0,2m długości 1075,5 mb wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym z rur PCV 0 110mm długości 126,5 mb odprowadzającym ścieki z terenu Targowiska Miejskiego i ulic : Słowackiego, Cegielnianej, Furmańskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"