Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2000

default Uchwała XXIII/299/2000 Popularny

Publikujący 247 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XXIII/300/2000 Popularny

Publikujący 249 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2000 rok".

default Uchwała XXIII/300/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (htm, 31 KB)

2000-300z1.htm

z dnia 01-02-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIII/301/2000 Popularny

Publikujący 237 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

default Uchwała XXIII/302/2000 Popularny

Publikujący 245 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie sprzedaży działki gruntu

default Uchwała XXIII/303/2000 Popularny

Publikujący 242 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie sprzedaży działek gruntu

default Uchwała XXIII/304/2000 Popularny

Publikujący 247 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Bodzechów

default Uchwała XXIII/305/2000 Popularny

Publikujący 250 pobrań

z dnia 01-02-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik" - Spółki z ograniczona odpowiedzialnością

default Uchwała XXIII/306/2000 Popularny

Publikujący 247 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Zakładem Oczyszczania Miasta Sp z o.o w Ostrowcu Św. na wykonanie robót pn. „Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników i placów na terenie gminy Ostrowiec Św. w latach 1999 i 2000 w rejonie 1 i 2 o powierzchni 44 437 m2"

default Uchwała XXIII/306/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (htm, 7 KB)

2000-306z1.htm

z dnia 01-02-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIII/307/2000 Popularny

Publikujący 253 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o w Ostrowcu Św. ul. Żeromskiego 23 na wykonanie robót pn. „Zimowe  utrzymanie dróg (ulic) miejskich na terenie miasta Ostrowca Św. sezonie 1999/2000 o powierzchni 67 642 m2."

default Uchwała XXIII/307/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (htm, 9 KB)

2000-307z1.htm

z dnia 01-02-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIII/308/2000 Popularny

Publikujący 245 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o w Ostrowcu Św. ul. Żeromskiego 23 na wykonanie robót pn. „Zimowe utrzymanie dróg (ulic) miejskich na terenie miasta Ostrowca Św.w okresie od 01.02.1999 r oraz w sezonie 1999/2000 o powierzchni 41.449 m2."

default Uchwała XXIII/308/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (htm, 9 KB)

2000-308z1.htm

z dnia 01-02-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIII/309/2000 Popularny

Publikujący 251 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o w Ostrowcu Św. ul. Żeromskiego 23 na wykonanie robót pn. „Zimowe   utrzymanie   dróg   (jezdni)   miejskich   w   Ostrowcu   Św.   -   Rejon   II o powierzchni 71 610 m2 w sezonach 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000"

default Uchwała XXIII/309/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (htm, 9 KB)

2000-309z1.htm

z dnia 01-02-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIII/310/2000 Popularny

Publikujący 247 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Zakładem Oczyszczania Miasta Sp z o. o w Ostrowcu Św. na wykonanie robót pn. „Zimowe utrzymanie chodników w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim o pow. 50.325 m2 w sezonach 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000"

default Uchwała XXIII/310/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (htm, 9 KB)

2000-310z1.htm

z dnia 01-02-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIII/311/2000 Popularny

Publikujący 250 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na wykonanie robót pn. „Zimowe utrzymanie dróg (jezdni) miejskich w Ostrowcu Św. - Rejon l o powierzchni 58 000 m2 w sezonach 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000"

default Uchwała XXIII/311/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (htm, 12 KB)

2000-311z1.htm

z dnia 01-02-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIII/312/2000 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XXIII/312/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (htm, 10 KB)

2000-312z1.htm

z dnia 01-02-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIII/313/2000 Popularny

Publikujący 287 pobrań

z dnia 01-03-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok.

default Uchwała XXIII/313/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (htm, 53 KB)

2000-313z1.htm

z dnia 01-03-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIII/313/2000 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (htm, 21 KB)

2000-313z2.htm

z dnia 01-03-2000 - załącznik nr 2

default Uchwała XXIII/313/2000 - załącznik nr 3 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (htm, 7 KB)

2000-313z3.htm

z dnia 01-03-2000 - załącznik nr 3

default Uchwała XXIII/313/2000 - załącznik nr 4 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (htm, 58 KB)

2000-313z4.htm

z dnia 01-03-2000 - załącznik nr 4

default Uchwała XXIV/314/2000 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. a Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. dotyczącego zmiany w dotychczasowym użytkowaniu bazy lokalowej i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7

default Uchwała XXIV/314/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (htm, 24 KB)

2000-314z1.htm

z dnia 01-03-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIV/315/2000 Popularny

Publikujący 243 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXIV/316/2000 Popularny

Publikujący 250 pobrań

z dnia 01-03-2000 - zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad i trybu  udostępniania komunalnych lokali użytkowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

default Uchwała XXIV/317/2000 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i stawek czynszu za lokale socjalne.

default Uchwała XXIV/318/2000 Popularny

Publikujący 235 pobrań

z dnia 01-03-2000 - W sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego (uchwały) Kolegium

default Uchwała XXIV/319/2000 Popularny

Publikujący 238 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie wystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyskiego z Ogólnopol-skiej Federacji Młodzieżowych Rad Miejskich

default Uchwała XXIV/320/2000 Popularny

Publikujący 239 pobrań

z dnia 01-03-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Św.

default Uchwała XXIV/320/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 282 pobrań

Pobierz (htm, 39 KB)

2000-320z1.htm

z dnia 01-03-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIV/321/2000 Popularny

Publikujący 222 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie: najmu gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy uI.Długiej/Grabowieckiej

default Uchwała XXIV/322/2000 Popularny

Publikujący 227 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XXIV/323/2000 Popularny

Publikujący 226 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie sprzedaży działki gruntu stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała XXIV/324/2000 Popularny

Publikujący 222 pobrań

z dnia 01-03-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określenia jej zadań oraz trybu pracy

default Uchwała XXIV/325/2000 Popularny

Publikujący 223 pobrań

z dnia 01-03-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

default Uchwała XXIV/326/2000 Popularny

Publikujący 249 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Miasta w Internecie"

default Uchwała XXIV/326/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (htm, 55 KB)

2000-326z1.htm

z dnia 01-03-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIV/327/2000 Popularny

Publikujący 237 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie utworzenia Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

default Uchwała XXIV/327/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (htm, 64 KB)

2000-327z1.htm

z dnia 01-03-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIV/328/2000 Popularny

Publikujący 226 pobrań

z dnia 01-03-2000 - sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Rosochy" w Ostrowcu Świętokrzyskim .

default Uchwała XXIV/329/2000 Popularny

Publikujący 225 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla "Śródmieście" w Ostrowcu Świętokrzyskim .

default Uchwała XXIV/329/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 225 pobrań

Pobierz (htm, 3 KB)

2000-329z1.htm

z dnia 01-03-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXIV/330/2000 Popularny

Publikujący 224 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Gutwin"- w zakresie obszaru „Rzeczki-Wschód" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

default Uchwała XXIV/330/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 210 pobrań

Pobierz (htm, 4 KB)

2000-330z1.htm

z dnia 01-03-2000 - załącznik nr 1