Upał

Data utworzenia 2019-08-25 13:30:01Ważne do 2019-08-29 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2000

default Uchwała XXXII/564/2000 Popularny

Publikujący 292 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok

default Uchwała XXXII/563/2000 Popularny

Publikujący 266 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe

default Uchwała XXXII/562/2000 Popularny

Publikujący 273 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XXXII/561/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (htm, 11 KB)

2000-561z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/561/2000 Popularny

Publikujący 303 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2001

default Uchwała XXXII/560/2000 Popularny

Publikujący 272 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2001

default Uchwała XXXII/559/2000 Popularny

Publikujący 275 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2001

default Uchwała XXXII/558/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (htm, 7 KB)

2000-558z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/558/2000 Popularny

Publikujący 281 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności oraz zakresu zwolnień na rok 2001

default Uchwała XXXII/557/2000 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (htm, 30 KB)

2000-557z2.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 2

default Uchwała XXXII/557/2000 Popularny

Publikujący 304 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwałe w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXII/556/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (htm, 8 KB)

2000-556z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/556/2000 Popularny

Publikujący 274 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XXXII/555/2000 - załącznik nr 7 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (htm, 73 KB)

2000-555z7.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 7

default Uchwała XXXII/555/2000 - załącznik nr 6 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (htm, 17 KB)

2000-555z6.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 6

default Uchwała XXXII/555/2000 - załącznik nr 4 Popularny

Publikujący 270 pobrań

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 4

default Uchwała XXXII/555/2000 - załącznik nr 3 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (htm, 7 KB)

2000-555z3.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 3

default Uchwała XXXII/555/2000 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (htm, 68 KB)

2000-555z2.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 2

default Uchwała XXXII/555/2000 - załącznik nr 11 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (htm, 111 KB)

2000-555z11.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 11

default Uchwała XXXII/555/2000 - załącznik nr 10 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (htm, 27 KB)

2000-555z10.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 10

default Uchwała XXXII/555/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 244 pobrań

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/555/2000 Popularny

Publikujący 392 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok

default Uchwała XXXII/554/2000 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (htm, 15 KB)

2000-554z2.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 2

default Uchwała XXXII/554/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 256 pobrań

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/554/2000 Popularny

Publikujący 280 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie sprzedaży Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św. składników majątkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała XXXII/553/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (htm, 57 KB)

2000-553z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/553/2000 Popularny

Publikujący 255 pobrań

z dnia 29-12-2000 - W sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

default Uchwała XXXII/552/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 279 pobrań

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/552/2000 Popularny

Publikujący 257 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i   Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXII/551/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (htm, 29 KB)

2000-551z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/551/2000 Popularny

Publikujący 259 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr Or 369/99 z dnia 29.12.99 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "HUTNIK" spółka z.o.o z siedzibą w Ostrowcu Św. ul.Gulińskiego 23 w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego

default Uchwała XXXII/550/2000 Popularny

Publikujący 250 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie : zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XXXII/549/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (htm, 23 KB)

2000-549z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/549/2000 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie użyczenia gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka rekreacyjne- wypoczynkowego „GUTWIN"

default Uchwała XXXII/548/2000 Popularny

Publikujący 207 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie   rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XXXII/547/2000 Popularny

Publikujący 215 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XXXII/546/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 218 pobrań

Pobierz (htm, 22 KB)

2000-546z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/546/2000 Popularny

Publikujący 222 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie   najmu gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. Długa/Kolonia Robotnicza

default Uchwała XXXII/545/2000 Popularny

Publikujący 211 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości gruntowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XXXII/544/2000 Popularny

Publikujący 207 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwale w sprawie modernizacji układu komunikacyjnego na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XXXII/543/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 203 pobrań

Pobierz (htm, 18 KB)

2000-543z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/543/2000 Popularny

Publikujący 219 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: rozpatrzenia zarzutu P. Grażyny i Andrzeja Glibowskich do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami: Graniczną, Grabowieckąi Las Rzeczki

default Uchwała XXXII/542/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 368 pobrań

Pobierz (htm, 16 KB)

2000-542z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/542/2000 Popularny

Publikujący 194 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Państwa Henryka Łata, Krystyny Ploetz, Stanisława Łata, Henryka Łata, Barbary Sprzeczka, Marii Nowak, Moniki Łata do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego    miasta    Ostrowca    Świętokrzyskiego    obejmującej    obszar ograniczony ulicami: Graniczną, Grabowieckąi Las Rzeczki

default Uchwała XXXII/541/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (htm, 18 KB)

2000-541z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/541/2000 Popularny

Publikujący 205 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Pana Janusza Pałki do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami: Graniczną, Grabowiecką i Las Rzeczki

default Uchwała XXXII/540/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 186 pobrań

Pobierz (htm, 21 KB)

2000-540z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/540/2000 Popularny

Publikujący 188 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: rozpatrzenia wspólnego zarzutu Panów Jerzego Pałki i Janusza Pałki do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami: Graniczną, Grabowieckąi Las Rzeczki

default Uchwała XXXII/539/2000 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (htm, 19 KB)

2000-539z1.htm

z dnia 29-12-2000 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXII/539/2000 Popularny

Publikujący 193 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Pana Daniela Pałki do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami: