Załącznik

do uchwały nr XXXIII/525/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29.12.2000 r.

 

STATUT

JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

 

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - Osiedla „ROSOCHY"