Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2001

default Uchwała XXXIII/565/2001 Popularny

Publikujący 262 pobrań

z dnia 25-01-2001 - targowisk miejskich i ich regulaminu

default Uchwała XXXIII/566/2001 Popularny

Publikujący 245 pobrań

z dnia 25-01-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej  oraz sposobu jej poboru

default Uchwała XXXIII/567/2001 Popularny

Publikujący 257 pobrań

z dnia 25-01-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej oraz określenie jej wysokości i sposobu jej poboru

default Uchwała XXXIII/568/2001 Popularny

Publikujący 249 pobrań

z dnia 25-01-2001 - rozwiązania  prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XXXIII/569/2001 Popularny

Publikujący 238 pobrań

z dnia 25-01-2001 - wniesienia  wkładu  niepieniężnego (aportu) do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXIII/570/2001 Popularny

Publikujący 256 pobrań

z dnia 25-01-2001 - przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na modernizacji systemu ciepłowniczego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XXXIII/571/2001 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 25-01-2001 - świetlic środowiskowych w szkołach publicznych

default Uchwała XXXIII/572/2001 Popularny

Publikujący 250 pobrań

z dnia 25-01-2001 - określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych , szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół artystycznych

default Uchwała XXXIII/573/2001 Popularny

Publikujący 257 pobrań

z dnia 25-01-2001 - zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 56

default Uchwała XXXIII/574/2001 Popularny

Publikujący 250 pobrań

z dnia 25-01-2001 - zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

default Uchwała XXXIII/575/2001 Popularny

Publikujący 249 pobrań

z dnia 25-01-2001 - sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13

default Uchwała XXXIII/576/2001 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 25-01-2001 - zamiaru przeniesienia siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXIII/577/2001 Popularny

Publikujący 243 pobrań

z dnia 25-01-2001 - zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXIII/578/2001 Popularny

Publikujący 249 pobrań

z dnia 25-01-2001 - zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXIII/579/2001 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 25-01-2001 - zamiaru zlikwidowania z dniem 31.08.2001 roku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 5

default Uchwała XXXIII/580/2001 Popularny

Publikujący 243 pobrań

z dnia 25-01-2001 - zamiaru zlikwidowania z dniem 31.08.2001 roku Publicznego Przedszkola Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kopernika 4

default Uchwała XXXIV/581/2001 Popularny

Publikujący 255 pobrań

z dnia 15-02-2001 - zamiaru zlikwidowania z dniem 31.08.2001 roku Publicznego Przedszkola Nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 5

default Uchwała XXXIV/582/2001 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 15-02-2001 - nabycia akcji zwykłych imiennych Huty „Ostrowiec" S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXIV/583/2001 Popularny

Publikujący 253 pobrań

z dnia 15-02-2001

default Uchwała XXXIV/584/2001 Popularny

Publikujący 249 pobrań

z dnia 15-02-2001 - sprzedaży nieruchomości

default Uchwała XXXIV/585/2001 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 15-02-2001 - sprzedaży nieruchomości

default Uchwała XXXIV/586/2001 Popularny

Publikujący 259 pobrań

z dnia 15-02-2001 - odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego -złoża piasków „Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXIV/587/2001 Popularny

Publikujący 253 pobrań

z dnia 15-02-2001 - wyrażenia zgody na zmianę aneksem § 6 ust.2 umowy na realizację zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z zamówienia publicznego na „dostawę elementów i wykonanie strukturalnej sieci komputerowej dla potrzeb zintegrowanego systemu informatycznego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

default Uchwała XXXIV/587/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (htm, 6 KB)

2001-587z1.htm

z dnia 15-02-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXIV/588/2001 Popularny

Publikujący 261 pobrań

z dnia 15-02-2001 - określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i stawek

default Uchwała XXXIV/588/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (htm, 27 KB)

2001-588z1.htm

z dnia 15-02-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXIV/589/2001 Popularny

Publikujący 244 pobrań

z dnia 15-02-2001 - przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej

default Uchwała XXXIV/590/2001 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 15-02-2001 - zatrudnienia członka Zarządu Miasta jako pracownika samorządowego

default Uchwała XXXIV/591/2001 Popularny

Publikujący 245 pobrań

z dnia 15-02-2001 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 56

default Uchwała XXXIV/593/2001 Popularny

Publikujący 245 pobrań

z dnia 15-02-2001 - uchylająca uchwałę   w   sprawie   zamiaru   likwidacji   Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 69

default Uchwała XXXIV/594/2001 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 15-02-2001 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXIV/595/2001 Popularny

Publikujący 245 pobrań

z dnia 15-02-2001 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXIV/596/2001 Popularny

Publikujący 247 pobrań

z dnia 15-02-2001 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXIV/597/2001 Popularny

Publikujący 230 pobrań

z dnia 15-02-2001 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2001 roku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 3

default Uchwała XXXIV/598/2001 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 15-02-2001 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2001 roku Publicznego Przedszkola Nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 5

default Uchwała XXXV/599/2001 Popularny

Publikujący 243 pobrań

z dnia 30-03-2001 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2001 rok"

default Uchwała XXXV/599/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (htm, 15 KB)

2001-599z1.htm

z dnia 30-03-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXV/600/2001 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 30-03-2001 - zmieniająca uchwale w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej

default Uchwała XXXV/601/2001 Popularny

Publikujący 235 pobrań

z dnia 30-03-2001 - zmieniająca uchwalę w sprawie składów osobowych komisji rady miejskiej spośród radnych

default Uchwała XXXV/602/2001 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 30-03-2001 - zmieniającej    uchwałę    w    sprawie    ustalenia    przedmiotu działania Komisji Rady Miejskiej

default Uchwała XXXV/602/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (htm, 3 KB)

2001-602z1.htm

z dnia 30-03-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XXXV/603/2001 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 30-03-2001 - uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego

default Uchwała XXXV/604/2001 Popularny

Publikujący 239 pobrań

z dnia 30-03-2001 - diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

default Uchwała XXXV/605/2001 Popularny

Publikujący 233 pobrań

z dnia 30-03-2001 - zmiany umowy na realizację zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z zamówienia publicznego na „dostawę elementów i wykonanie strukturalnej sieci komputerowej dla potrzeb zintegrowanego systemu informatycznego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

default Uchwała XXXV/606/2001 Popularny

Publikujący 229 pobrań

z dnia 30-03-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych nr l  w Ostrowcu Św.

default Uchwała XXXV/607/2001 Popularny

Publikujący 231 pobrań

z dnia 30-03-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowcu Św.

default Uchwała XXXV/608/2001 Popularny

Publikujący 222 pobrań

z dnia 30-03-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Ostrowcu Św.

default Uchwała XXXV/609/2001 Popularny

Publikujący 223 pobrań

z dnia 30-03-2001 - likwidacji jednostki budżetowej - Przedszkola Publicznego Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXV/610/2001 Popularny

Publikujący 217 pobrań

z dnia 30-03-2001 - wniesienia wkładu niepieniężnego ( aportu ) do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XXXV/611/2001 Popularny

Publikujący 210 pobrań

z dnia 30-03-2001 - przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na modernizacji systemu ciepłowniczego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski