Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2001

default Uchwała XLVI/788/2001 Popularny

Publikujący 291 pobrań

z dnia 05-01-2012 - zmieniająca   uchwałę   w   sprawie   wyboru   członków  Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XLVI/787/2001 Popularny

Publikujący 295 pobrań

z dnia 28-12-2001 - wyboru członka Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XLVI/786/2001 Popularny

Publikujący 302 pobrań

z dnia 28-12-2001 - uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2002 r.

default Uchwała XLVI/785/2001 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 301 pobrań

Pobierz (htm, 39 KB)

2001-785z2.htm

z dnia 28-12-2001 - załącznik nr 2

default Uchwała XLVI/785/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 286 pobrań

Pobierz (htm, 31 KB)

2001-785z1.htm

z dnia 28-12-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XLVI/785/2001 Popularny

Publikujący 327 pobrań

z dnia 28-12-2001 - wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Św., które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

default Uchwała XLVI/784/2001 Popularny

Publikujący 293 pobrań

z dnia 28-12-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok

default Uchwała XLVI/783/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 313 pobrań

Pobierz (htm, 56 KB)

2001-783z1.htm

z dnia 28-12-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XLVI/783/2001 Popularny

Publikujący 305 pobrań

z dnia 28-12-2001 - wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Spółki Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XLVI/782/2001 Popularny

Publikujący 290 pobrań

z dnia 28-12-2001 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XLVI/781/2001 Popularny

Publikujący 299 pobrań

z dnia 28-12-2001 - zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

default Uchwała XLVI/780/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 285 pobrań

Pobierz (htm, 15 KB)

2001-780z1.htm

z dnia 28-12-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XLVI/780/2001 Popularny

Publikujący 307 pobrań

z dnia 28-12-2001 - opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała XLVI/779/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 288 pobrań

Pobierz (htm, 12 KB)

2001-779z1.htm

z dnia 28-12-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XLVI/779/2001 Popularny

Publikujący 305 pobrań

z dnia 28-12-2001 - zasad sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Ostrowca Św.

default Uchwała XLVI/778/2001 Popularny

Publikujący 302 pobrań

z dnia 28-12-2001 - zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

default Uchwała XLVI/777/2001 Popularny

Publikujący 303 pobrań

z dnia 28-12-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk miejskich i ich regulaminu

default Uchwała XLVI/776/2001 Popularny

Publikujący 285 pobrań

z dnia 28-12-2001 - powierzenia Stowarzyszeniu „Mieszkańcy Osiedla Ogrody" wykonywania zadania własnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XLVI/775/2001 Popularny

Publikujący 287 pobrań

z dnia 28-12-2001 - ustanowienia służebności drogowej dla gruntów zabudowanych garażami (działki nr: 53/22, 53/23 i 53/24), przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, położonych przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XLVI/774/2001 Popularny

Publikujący 286 pobrań

z dnia 28-12-2001 - sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości zabudowanej stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XLVI/773/2001 Popularny

Publikujący 282 pobrań

z dnia 28-12-2001 - rozwiązania i ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała XLVI/772/2001 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (htm, 16 KB)

2001-772z2.htm

z dnia 28-12-2001 - załącznik nr 2

default Uchwała XLVI/772/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (htm, 82 KB)

2001-772z1.htm

z dnia 28-12-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XLVI/772/2001 Popularny

Publikujący 308 pobrań

z dnia 28-12-2001 - wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z projektu umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Ostrowieckim Kombinatem Budowlanym S.A. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XLVI/771/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 282 pobrań

Pobierz (htm, 25 KB)

2001-771z1.htm

z dnia 28-12-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XLVI/771/2001 Popularny

Publikujący 297 pobrań

z dnia 28-12-2001 - przekazania wybudowanej ścieżki rowerowej i chodnika w pasie drogowym ul. Zygmuntówka w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XLVI/770/2001 Popularny

Publikujący 266 pobrań

z dnia 28-12-2001 - zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego

default Uchwała XLVI/769/2001 Popularny

Publikujący 265 pobrań

z dnia 28-12-2001 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała XLVI/768/2001 Popularny

Publikujący 282 pobrań

z dnia 28-12-2001 - zamiany części gruntów objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice" w Starachowicach położonych w podstrefie Ostrowiec Świętokrzyski na grunty przylegające do podstrefy

default Uchwała XLVI/766/2001 Popularny

Publikujący 422 pobrań

z dnia 28-12-2001 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla "Śródmieście" w Ostrowcu Św.

default Uchwała XLV/765/2001 Popularny

Publikujący 277 pobrań

z dnia - 17-12-2001 - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XLIV/764/2001 Popularny

Publikujący 275 pobrań

z dnia 29-11-2001 - zwolnienia mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z podatku od posiadania psów w roku 2002

default Uchwała XLIV/763/2001 Popularny

Publikujący 283 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002

default Uchwała XLIV/762/2001 Popularny

Publikujący 260 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2002

default Uchwała XLIV/761/2001 Popularny

Publikujący 249 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2002

default Uchwała XLIV/760/2001 Popularny

Publikujący 229 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XLIV/759/2001 - załącznik nr 7 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (htm, 98 KB)

2001-759z7.htm

z dnia 29-11-2001 - załącznik nr 7

default Uchwała XLIV/759/2001 - załącznik nr 6 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (htm, 24 KB)

2001-759z6.htm

z dnia 29-11-2001 - załącznik nr 6

default Uchwała XLIV/759/2001 - załącznik nr 5 Popularny

Publikujący 223 pobrań

Pobierz (htm, 18 KB)

2001-759z5.htm

z dnia 29-11-2001 - załącznik nr 5

default Uchwała XLIV/759/2001 - załącznik nr 3 Popularny

Publikujący 225 pobrań

Pobierz (htm, 14 KB)

2001-759z3.htm

z dnia 29-11-2001 - załącznik nr 3

default Uchwała XLIV/759/2001 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 228 pobrań

Pobierz (htm, 47 KB)

2001-759z2.htm

z dnia 29-11-2001 - załącznik nr 2

default Uchwała XLIV/759/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 253 pobrań

z dnia 29-11-2001 - załącznik nr 1

default Uchwała XLIV/759/2001 Popularny

Publikujący 350 pobrań

z dnia 29-11-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok

default Uchwała XLIV/758/2001 Popularny

Publikujący 214 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie realizacji inwestycji w zakresie wykonania kanałów sanitarnych

default Uchwała XLIV/757/2001 Popularny

Publikujący 215 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie sprzedaży działki gruntu

default Uchwała XLIV/756/2001 Popularny

Publikujący 222 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki akcyjnej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski pod nazwą „Targowiska Miejskie" Spółka Akcyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XLIV/754/2001 Popularny

Publikujący 199 pobrań

z dnia 29-11-2001 - zmieniająca uchwalę w sprawie prywatyzacji pośredniej Zakładu Oczyszczania Miasta Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XLIV/753/2001 Popularny

Publikujący 199 pobrań

z dnia 29-11-2001 - zmieniająca uchwałę   w sprawie prywatyzacji pośredniej Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XLIV/752/2001 Popularny

Publikujący 211 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała XLIV/751/2001 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 187 pobrań

Pobierz (htm, 2 KB)

2001-751z1.htm

z dnia 29-11-2001 - załącznik nr 1