Upał

Data utworzenia 2019-08-25 13:30:01Ważne do 2019-08-29 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2002

pdf Uchwała IV/31/2002 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (pdf, 84 KB)

RM_IV_31_20021223zal2.pdf

z dnia 23-12-2002 - załącznik nr 2

pdf Uchwała IV/31/2002 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_IV_31_20021223zal1.pdf

z dnia 23-12-2002 - załącznik nr 1

pdf Uchwała IV/31/2002 Popularny

Publikujący 286 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_IV_31_20021223.pdf

z dnia 23-12-2002 - wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, które w 2002 roku nie wygasają  z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała IV/30/2002 - załącznik nr 7 Popularny

Publikujący 291 pobrań

Pobierz (pdf, 144 KB)

RM_IV_30_20021223zal7.pdf

z dnia 23-12-2002 - załącznik 7

pdf Uchwała IV/30/2002 - załącznik nr 5, 6 Popularny

Publikujący 273 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

RM_IV_30_20021223zal5i6.pdf

z dnia 23-12-2002 - załącznik 5, 6

pdf Uchwała IV/30/2002 - załącznik nr 4 Popularny

Publikujący 291 pobrań

Pobierz (pdf, 102 KB)

RM_IV_30_20021223zal4.pdf

z dnia 23-12-2002 - załącznik 4

pdf Uchwała IV/30/2002 - załącznik nr 1, 2 Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 164 KB)

RM_IV_30_20021223zal1i2.pdf

z dnia 23-12-2002 - załącznik 1, 2

pdf Uchwała IV/30/2002 Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 195 KB)

RM_IV_30_20021223.pdf

z dnia 23-12-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2002 r.

pdf Uchwała IV/29/2002 Popularny

Publikujący 284 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_IV_29_20021223.pdf

z dnia 23-12-2002 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św.

pdf Uchwała IV/28/2002 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_IV_28_20021223.pdf

z dnia 23-12-2002 - wyboru przedstawiciela Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Eko - recykling"

pdf Uchwała IV/27/2002 Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_IV_27_20021223.pdf

z dnia 23-12-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała IV/26/2002 Popularny

Publikujący 295 pobrań

Pobierz (pdf, 124 KB)

RM_IV_26_20021223.pdf

z dnia 23-12-2002 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała IV/25/2002 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_IV_25_20021223zal2.pdf

z dnia 23-12-2002 - załącznik nr 2

pdf Uchwała IV/25/2002 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 304 pobrań

Pobierz (pdf, 119 KB)

RM_IV_25_20021223zal1.pdf

z dnia 23-12-2002 - załącznik nr 1

pdf Uchwała IV/25/2002 Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_IV_25_20021223.pdf

z dnia 23-12-2002 - zatwierdzenia ramowego planu pracy oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2003 r.

pdf Uchwała III/24/2002 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 290 pobrań

Pobierz (pdf, 150 KB)

RM_III_24_20021212zal2.pdf

z dnia 12-12-2002 - załącznik nr 2

pdf Uchwała III/24/2002 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 143 KB)

RM_III_24_20021212zal1.pdf

z dnia 12-12-2002 - załącznik nr 1

pdf Uchwała III/24/2002 Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 157 KB)

RM_III_24_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

pdf Uchwała III/23/2002 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_III_23_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2003

pdf Uchwała III/22/2002 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 126 KB)

RM_III_22_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

pdf Uchwała III/21/2002 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 198 KB)

RM_III_21_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

pdf Uchwała III/20/2002 Popularny

Publikujący 267 pobrań

Pobierz (pdf, 182 KB)

RM_III_20_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003

pdf Uchwała III/19/2002 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_III_19_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - zwolnienia z podatku od posiadania psów w 2003 roku

pdf Uchwała III/18/2002 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 105 KB)

RM_III_18_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - określenia zasad wydzierżawiania, najmu lub użyczania gminnych nieruchomości gruntowych

pdf Uchwała III/17/2002 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 57 KB)

RM_III_17_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała III/16/2002 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_III_16_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała III/15/2002 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_III_15_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała III/14/2002 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 60 KB)

RM_III_14_20021212.pdf

z dnia 12-12-2002 - uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała II/13/2002 - załącznik nr 7 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 143 KB)

RM_II_13_20021204zal7.pdf

z dnia 04-12-2002 - załącznik nr 7

pdf Uchwała II/13/2002 - załącznik nr 5, 6 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 60 KB)

RM_II_13_20021204zal5i6.pdf

z dnia 04-12-2002 - załącznik nr 5, 6

pdf Uchwała II/13/2002 - załącznik nr 4 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_II_13_20021204zal4.pdf

z dnia 04-12-2002 - załącznik nr 4

pdf Uchwała II/13/2002 - załącznik nr 3 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 52 KB)

RM_II_13_20021204zal3.pdf

z dnia 04-12-2002 - załącznik nr 3

pdf Uchwała II/13/2002 - załącznik nr 1, 2 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 165 KB)

RM_II_13_20021204zal1i2.pdf

z dnia 04-12-2002 - załącznik nr 1, 2

pdf Uchwała II/13/2002 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 217 KB)

RM_II_13_20021204.pdf

z dnia 04-12-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2002 r.

pdf Uchwała II/12/2002 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 428 KB)

RM_II_12_20021204.pdf

z dnia 04-12-2002 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla "Śródmieście" w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała II/11/2002 Popularny

Publikujący 232 pobrań

Pobierz (pdf, 58 KB)

RM_II_11_20021204.pdf

z dnia 04-12-2002 - wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni Specjalistycznych wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała II/10/2002 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_II_10_20021204.pdf

z dnia 04-12-2002 - diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała II/9/2002 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

RM_II_9_20021204.pdf

z dnia 04-12-2002 - powołania doraźnej Komisji ds. Zmian Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała II/8/2002 Popularny

Publikujący 221 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_II_8_20021204.pdf

z dnia 04-12-2002 - ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała II/7/2002 Popularny

Publikujący 216 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_II_7_20021204.pdf

z dnia 04-12-2002 - powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała II/6/2002 Popularny

Publikujący 232 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_II_6_20021204.pdf

z dnia 04-12-2002 - powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała II/5/2002 Popularny

Publikujący 218 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

RM_II_5_20021204.pdf

z dnia 04-12-2002 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała I/4/2002 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_I_4_20021119.pdf

z dnia 19-11-2002 - określenia skutków wynikających z ustawowej zmiany organu wykonawczego gminy

pdf Uchwała I/3/2002 Popularny

Publikujący 215 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_I_3_20021119.pdf

z dnia 19-11-2002 - ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała I/2/2002 Popularny

Publikujący 202 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_I_2_20021119.pdf

z dnia 19-11-2002 - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała I/1/2002 Popularny

Publikujący 196 pobrań

Pobierz (pdf, 58 KB)

RM_I_1_20021119.pdf

z dnia 19-11-2002 - wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała LVIII/928/2002 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (htm, 3 KB)

uchwala928.htm

z dnia 08-10-2002 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała LVIII/927/2002 Popularny

Publikujący 202 pobrań

Pobierz (htm, 2 KB)

uchwala927.htm

z dnia 08-10-2002 - restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców z tytułu niektórych zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała LVIII/926/2002 Popularny

Publikujący 202 pobrań

Pobierz (htm, 1 KB)

uchwala926.htm

z dnia 08-10-2002 - wniesienia wkładu pieniężnego do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała LVIII/925/2002 Popularny

Publikujący 198 pobrań

Pobierz (htm, 21 KB)

uchwala925.htm

z dnia 08-10-2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2002 r.