Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2003

pdf Uchwała IX/103/2003 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 102 KB)

RM_IX_103_20030528.pdf

z dnia 28-05-2003 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wynikłego z projektu umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Prezydentem Miasta a Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Św. ul.Żeromskiego 23, na wykonanie robót pod nazwą: "Odbudowa ul.Cegielniana i Furmańska wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf Uchwała V/32/2003 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_V_32_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - Huty „Ostrowiec” S.A. w upadłości

pdf Uchwała V/33/2003 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 162 KB)

RM_V_33_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - zarządzenia wyborów do rad osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała V/34/2003 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_V_34_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała V/35/2003 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_V_35_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni Specjalistycznych wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała V/36/2003 Popularny

Publikujący 278 pobrań

Pobierz (pdf, 601 KB)

RM_V_36_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała V/37/2003 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_V_37_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała V/38/2003 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_V_38_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - świetlic środowiskowych w szkołach publicznych

pdf Uchwała V/39/2003 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_V_39_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała V/40/2003 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_V_40_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości

pdf Uchwała V/41/2003 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_V_41_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - sprzedaży lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała V/42/2003 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_V_42_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - sprzedaży nieruchomości gruntowych

pdf Uchwała V/43/2003 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_V_43_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - wyrażenia zgody na dokonanie darowizny  działki gruntu

pdf Uchwała V/44/2003 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_V_44_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Św. oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynku

pdf Uchwała V/45/2003 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_V_45_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała V/46/2003 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_V_46_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała V/47/2003 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_V_47_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała V/48/2003 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 170 KB)

RM_V_48_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

pdf Uchwała V/49/2003 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_V_49_20030210.pdf

z dnia 10-02-2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/50/2003 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

RM_VI_50_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała VI/51/2003 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_VI_51_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VI/52/2003 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_VI_52_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VI/53/2003 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_VI_53_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zmian Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Uchwała VI/54/2003 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_VI_54_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2003 rok”

pdf Uchwała VI/55/2003 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 102 KB)

RM_VI_55_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - opłat za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/56/2003 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_VI_56_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 3

pdf Uchwała VI/57/2003 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_VI_57_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 65

pdf Uchwała VI/58/2003 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_VI_58_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - nadania nazw nowopowstałym ulicom

pdf Uchwała VI/59/2003 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 192 KB)

RM_VI_59_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VI/60/2003 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 93 KB)

RM_VI_60_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości gruntowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/61/2003 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_VI_61_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała VI/62/2003 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_VI_62_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała VI/63/2003 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_VI_63_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - zamiany gruntów

pdf Uchwała VI/64/2003 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_VI_64_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - finansowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do programu Phare 2003 Spójność Społeczno Gospodarcza

pdf Uchwała VI/65/2003 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 61 KB)

RM_VI_65_20030310.pdf

z dnia 10-03-2003 - zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pdf Uchwała VII/66/2003 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 61 KB)

RM_VII_66_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VII/67/2003 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_VII_67_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VII/68/2003 Popularny

Publikujący 237 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

RM_VII_68_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała VII/69/2003 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_VII_69_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VII/70/2003 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_VII_70_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych realizującym zadania własne Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

pdf Uchwała VII/71/2003 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 117 KB)

RM_VII_71_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  w 2003 roku

pdf Uchwała VII/72/2003 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 93 KB)

RM_VII_72_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia sieci gimnazjów publicznych i ich obwodów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VII/73/2003 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_VII_73_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - ustalenia obwodu  Publicznego Gimnazjum  Nr 1w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 69

pdf Uchwała VII/74/2003 Popularny

Publikujący 231 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_VII_74_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - ustalenia obwodu  Publicznego Gimnazjum  Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 56

pdf Uchwała VII/75/2003 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 105 KB)

RM_VII_75_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - ustalenia obwodu  Publicznego Gimnazjum  Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Słoneczne 37

pdf Uchwała VII/76/2003 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 106 KB)

RM_VII_76_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - ustalenia obwodu  Publicznego Gimnazjum  Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Stawki 35

pdf Uchwała VII/77/2003 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_VII_77_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - ustalenia obwodu  Publicznego Gimnazjum  Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 3

pdf Uchwała VII/78/2003 Popularny

Publikujący 231 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_VII_78_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia obwodu  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyski

pdf Uchwała VII/79/2003 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_VII_79_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia obwodu  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Stefana Żeromskiego  w Ostrowcu Świętokrzyskim 

pdf Uchwała VII/80/2003 Popularny

Publikujący 221 pobrań

Pobierz (pdf, 106 KB)

RM_VII_80_20030326.pdf

z dnia 26-03-2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowe Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim