Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2004

pdf Uchwała XIX/224/2004 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XIX_224_20040428.pdf

z dnia 28-04-2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie świetlic środowiskowych w szkołach publicznych

pdf Uchwała XIX/225/2004 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 135 KB)

RM_XIX_225_20040428.pdf

z dnia 28-04-2004 - porozumienia między Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Powiatem Ostrowieckim w przedmiocie założenia i prowadzenia placówki oświatowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego

pdf Uchwała XIX/226/2004 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XIX_226_20040428.pdf

z dnia 28-04-2004 - nabycia prawa własności działek gruntu

pdf Uchwała XIX/227/2004 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XIX_227_20040428.pdf

z dnia 28-04-2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XIX/228/2004 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 85 KB)

RM_XIX_228_20040428.pdf

z dnia 28-04-2004 - zwolnienia od opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu oraz za zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

pdf Uchwała XIX/229/2004 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 146 KB)

RM_XIX_229_20040428.pdf

z dnia 28-04-2004 - ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych

pdf Uchwała XIX/230/2004 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XIX_230_20040428.pdf

z dnia 28-04-2004 - utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.

pdf Uchwała XIX/231/2004 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XIX_231_20040428.pdf

z dnia 28-04-2004 - rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2003 rok

pdf Uchwała XIX/231/2004 - załącznik nr 0 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 2.04 MB)

RM_XIX_231_20040428zal.pdf

z dnia 28-04-2004 - załącznik nr 0

pdf Uchwała XIX/231/2004 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_XIX_231_20040428zal1.pdf

z dnia 28-04-2004 - załącznik nr 1

pdf Uchwała XIX/231/2004 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 195 KB)

RM_XIX_231_20040428zal2.pdf

z dnia 28-04-2004 - załącznik nr 2

pdf Uchwała XIX/231/2004 - załącznik nr 3 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_XIX_231_20040428zal3.pdf

z dnia 28-04-2004 - załącznik nr 3

pdf Uchwała XIX/231/2004 - załącznik nr 4 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 95 KB)

RM_XIX_231_20040428zal4.pdf

z dnia 28-04-2004 - załącznik nr 4

pdf Uchwała XIX/231/2004 - załącznik nr 4a Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XIX_231_20040428zal4a.pdf

z dnia 28-04-2004 - załącznik nr 4a

pdf Uchwała XIX/231/2004 - załącznik nr 5 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_XIX_231_20040428zal5.pdf

z dnia 28-04-2004 - załącznik nr 5

pdf Uchwała XIX/231/2004 - załącznik nr 6 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 78 KB)

RM_XIX_231_20040428zal6.pdf

z dnia 28-04-2004 - załącznik nr 6

pdf Uchwała XIX/231/2004 - załącznik nr 7 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XIX_231_20040428zal7.pdf

z dnia 28-04-2004 - załącznik nr 7

pdf Uchwała XIX/232/2004 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XIX_232_20040428.pdf

z dnia 28-04-2004 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2003 rok

pdf Uchwała XIX/233/2004 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_XIX_233_20040428.pdf

z dnia 28-04-2004 - wyboru przedstawicieli Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XVII/187/2004 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XVII_187_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XVII/188/2004 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XVII_188_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała XVII/189/2004 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XVII_189_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

pdf Uchwała XVII/190/2004 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 84 KB)

RM_XVII_190_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

pdf Uchwała XVII/191/2004 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XVII_191_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - opłaty administracyjnej oraz określenia jej wysokości i sposobu pobierania

pdf Uchwała XVII/192/2004 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (pdf, 148 KB)

RM_XVII_192_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze z Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat oraz trybu ich pobierania

pdf Uchwała XVII/193/2004 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_XVII_193_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładów budżetowych z zakład budżetowy pod nazwą "Zakład Usług Miejskich" w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XVII/194/2004 Popularny

Publikujący 274 pobrań

Pobierz (pdf, 191 KB)

RM_XVII_194_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XVII/195/2004 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XVII_195_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała XVII/196/2004 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XVII_196_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - zamiany gruntów

pdf Uchwała XVII/197/2004 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 95 KB)

RM_XVII_197_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XVII/198/2004 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XVII_198_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzenia przetargu

pdf Uchwała XVII/199/2004 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XVII_199_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - rozwiązania i ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własnośc Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XVII/200/2004 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 161 KB)

RM_XVII_200_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

pdf Uchwała XVII/201/2004 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 532 KB)

RM_XVII_201_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XVII/202/2004 Popularny

Publikujący 232 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_XVII_202_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - świetlic środowiskowych w szkołach publicznych

pdf Uchwała XVII/203/2004 Popularny

Publikujący 225 pobrań

Pobierz (pdf, 210 KB)

RM_XVII_203_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzialania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjlanych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych

pdf Uchwała XVII/204/2004 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (pdf, 184 KB)

RM_XVII_204_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

pdf Uchwała XVII/205/2004 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XVII_205_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - nabycia nieruchomości oraz nakładów

pdf Uchwała XVII/206/2003 Popularny

Publikujący 222 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XVII_206_20040226.pdf

z dnia 26-02-2004 - uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2004 r.

pdf Uchwała XVII/206/2003 - załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 228 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XVII_206_20040226zal1.pdf

z dnia 26-02-2004 - załącznik nr 1

pdf Uchwała XVII/206/2003 - załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 187 KB)

RM_XVII_206_20040226zal2.pdf

z dnia 26-02-2004 - załącznik nr 2

pdf Uchwała XVII/206/2003 - załącznik nr 3 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

RM_XVII_206_20040226zal3.pdf

z dnia 26-02-2004 - załącznik nr 3

pdf Uchwała XVII/206/2003 - załącznik nr 4 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_XVII_206_20040226zal4.pdf

z dnia 26-02-2004 - załącznik nr 4

pdf Uchwała XVII/206/2003 - załącznik nr 4a Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XVII_206_20040226zal4a.pdf

z dnia 26-02-2004 - załącznik nr 4a

pdf Uchwała XVII/206/2003 - załącznik nr 5 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

RM_XVII_206_20040226zal5.pdf

z dnia 26-02-2004 - załącznik nr 5

pdf Uchwała XVII/206/2003 - załącznik nr 6 Popularny

Publikujący 234 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_XVII_206_20040226zal6.pdf

z dnia 26-02-2004 - załącznik nr 6

pdf Uchwała XVII/206/2003 - załącznik nr 7 Popularny

Publikujący 216 pobrań

Pobierz (pdf, 118 KB)

RM_XVII_206_20040226zal7.pdf

z dnia 26-02-2004 - załącznik nr 7

pdf Uchwała XVIII/207/2004 Popularny

Publikujący 215 pobrań

Pobierz (pdf, 117 KB)

RM_XVIII_207_20040407.pdf

z dnia 07-04-2004 - przyjęcia "Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2004 rok".

pdf Uchwała XVIII/208/2004 Popularny

Publikujący 223 pobrań

Pobierz (pdf, 82 KB)

RM_XVIII_208_20040407.pdf

z dnia 07-04-2004 - powołania Zespołu do spraw wyboru ławników

pdf Uchwała XVIII/209/2004 Popularny

Publikujący 212 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_XVIII_209_20040407.pdf

z dnia 07-04-2004 - utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego