Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2005

pdf Uchwała XLVI/515/2005 Popularny

Publikujący 338 pobrań

Pobierz (pdf, 1.46 MB)

RM_XLVI_515_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała XLVI/514/2005 Popularny

Publikujący 348 pobrań

Pobierz (pdf, 826 KB)

RM_XLVI_514_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XLVI/513/2005 Popularny

Publikujący 313 pobrań

Pobierz (pdf, 228 KB)

RM_XLVI_513_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy OstrowiecŚwiętokrzyski na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała XLVI/512/2005 Popularny

Publikujący 336 pobrań

Pobierz (pdf, 109 KB)

RM_XLVI_512_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała XLVI/511/2005 Popularny

Publikujący 320 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_XLVI_511_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLVI/510/2005 Popularny

Publikujący 334 pobrań

Pobierz (pdf, 94 KB)

RM_XLVI_510_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLVI/509/2005 Popularny

Publikujący 305 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XLVI_509_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XLVI/508/2005 Popularny

Publikujący 319 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_XLVI_508_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - przekształcenia spółki Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w spółkę Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pdf Uchwała XLVI/507/2005 Popularny

Publikujący 334 pobrań

Pobierz (pdf, 121 KB)

RM_XLVI_507_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. J. Samsonowicza

pdf Uchwała XLVI/506/2005 Popularny

Publikujący 337 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_XLVI_506_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - oddania w wieczyste użytkowanie działki gruntu

pdf Uchwała XLVI/505/2005 Popularny

Publikujący 330 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_XLVI_505_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - nabycia udziału we własności nieruchomości

pdf Uchwała XLVI/504/2005 Popularny

Publikujący 330 pobrań

Pobierz (pdf, 109 KB)

RM_XLVI_504_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XLVI/503/2005 Popularny

Publikujący 317 pobrań

Pobierz (pdf, 94 KB)

RM_XLVI_503_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XLVI/502/2005 Popularny

Publikujący 333 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

RM_XLVI_502_20051222.pdf

z dnia 22-12-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zmian Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLVI/501/2005 Popularny

Publikujący 337 pobrań

Pobierz (pdf, 1.07 MB)

RM_XLV_501_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XLV/500/2005 Popularny

Publikujący 333 pobrań

Pobierz (pdf, 119 KB)

RM_XLV_500_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2006

pdf Uchwała XLV/499/2005 Popularny

Publikujący 316 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLV_499_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - określenia wysokości stawek oraz zwolneinia z podatku od posiadania psów w roku 2006

pdf Uchwała XLV/498/2005 Popularny

Publikujący 334 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XLV_498_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

pdf Uchwała XLV/497/2005 Popularny

Publikujący 312 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XLV_497_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie projektu pn: „Program profilaktyki wad postawy i budowa boisk sportowych w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała XLV/496/2005 Popularny

Publikujący 318 pobrań

Pobierz (pdf, 95 KB)

RM_XLV_496_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLV/495/2005 Popularny

Publikujący 303 pobrań

Pobierz (pdf, 149 KB)

RM_XLV_495_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Ostrowieckiego Parku Przemysłowo –Technologicznego położonego w Ostrowcu Św. pomiędzy ulicami: Traugutta, Świętokrzyską i Kolejową.

pdf Uchwała XLV/494/2005 Popularny

Publikujący 315 pobrań

Pobierz (pdf, 93 KB)

RM_XLV_494_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XLV/493/2005 Popularny

Publikujący 342 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_XLV_493_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLV/492/2005 Popularny

Publikujący 295 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_XLV_492_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XLV/491/2005 Popularny

Publikujący 316 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_XLV_491_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2006 r.

pdf Uchwała XLIV/490/2005 Popularny

Publikujący 357 pobrań

Pobierz (pdf, 712 KB)

RM_XLIV_490_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XLIV/489/2005 Popularny

Publikujący 316 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XLIV_489_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - projektu pn: „Program profilaktyki wad postawy i budowa boisk sportowych w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała XLIV/488/2005 Popularny

Publikujący 302 pobrań

Pobierz (pdf, 213 KB)

RM_XLIV_488_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XLIV/487/2005 Popularny

Publikujący 297 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XLIV_487_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie, a także określenie sposobu pobierania tej opłaty

pdf Uchwała XLIV/486/2005 Popularny

Publikujący 344 pobrań

Pobierz (pdf, 442 KB)

RM_XLIV_486_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Uchwała XLIV/485/2005 Popularny

Publikujący 316 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XLIV_485_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XLIV/484/2005 Popularny

Publikujący 305 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XLIV_484_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzenia przetargu

pdf Uchwała XLIV/483/2005 Popularny

Publikujący 299 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XLIV_483_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzenia przetargu

pdf Uchwała XLIII/482/2005 Popularny

Publikujący 303 pobrań

Pobierz (pdf, 696 KB)

RM_XLIII_482_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XLIII/481/2005 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XLIII_481_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/480/2005 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XLIII_480_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/479/2005 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XLIII_479_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/478/2005 Popularny

Publikujący 284 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XLIII_478_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/477/2005 Popularny

Publikujący 273 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XLIII_477_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/476/2005 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XLIII_476_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/475/2005 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_XLIII_475_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2006 rok

pdf Uchwała XLII/474/2005 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XLII_474_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - nabycia nieruchomości oraz nakładów

pdf Uchwała XLII/473/2005 Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 741 KB)

RM_XLII_473_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy OstrowiecŚwiętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XLII/472/2005 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_XLII_472_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - nabycia prawa własności nieruchomości

pdf Uchwała XLII/471/2005 Popularny

Publikujący 212 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XLII_471_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XLII/470/2005 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XLII_470_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XLII/469/2005 Popularny

Publikujący 215 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XLII_469_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XLII/468/2005 Popularny

Publikujący 220 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XLII_468_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - nabycia udziału we własności nieruchomości

pdf Uchwała XLII/467/2005 Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XLII_467_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - przystąpienia nowych wspólników do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLI/466/2005 Popularny

Publikujący 237 pobrań

Pobierz (pdf, 196 KB)

RM_XLI_466_20050930.pdf

z dnia 30-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wdrożenie projektu pn.: „Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”