Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2005

pdf Uchwała XL/448/2005 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_XL_448_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - powołania doraźnej Komisji ds. Zmian Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XL/449/2005 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XL_449_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XL/450/2005 Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XL_450_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XL/451/2005 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XL_451_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XL/452/2005 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XL_452_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała XL/453/2005 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 144 KB)

RM_XL_453_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - najmu gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei Jana Pawła II.

pdf Uchwała XL/454/2005 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XL_454_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała XL/455/2005 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XL_455_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XL/456/2005 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XL_456_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału

pdf Uchwała XL/457/2005 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XL_457_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XL/458/2005 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_XL_458_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia przedsiębiorstwa upadłego

pdf Uchwała XL/459/2005 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 244 KB)

RM_XL_459_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - akceptacji Aneksu nr 3 do porozumienia z dnia 06.11.2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Gminą Starachowice, dotyczącego wdrożenia projektu pn. „Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych - Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski” - nr 2003/004-379.01.05.34 współfinansowanego z funduszu Phare 2003 SSG.

pdf Uchwała XL/460/2005 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XL_460_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XL/461/2005 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XL_461_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2005 rok dla gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą Centrum Integracji Społecznej

pdf Uchwała XL/462/2005 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XL_462_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

pdf Uchwała XL/463/2005 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_XL_463_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn „Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Przebudowa ulic Kilińskiego, Kolejowa oraz dróg zakładowych D2 – D6”

pdf Uchwała XL/464/2005 Popularny

Publikujący 288 pobrań

Pobierz (pdf, 1.01 MB)

RM_XL_464_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XL/465/2005 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XL_465_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zatwierdzenia przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Zmian Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/466/2005 Popularny

Publikujący 367 pobrań

Pobierz (pdf, 196 KB)

RM_XLI_466_20050930.pdf

z dnia 30-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wdrożenie projektu pn.: „Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała XLII/467/2005 Popularny

Publikujący 351 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XLII_467_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - przystąpienia nowych wspólników do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLII/468/2005 Popularny

Publikujący 350 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XLII_468_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - nabycia udziału we własności nieruchomości

pdf Uchwała XLII/469/2005 Popularny

Publikujący 336 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XLII_469_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XLII/470/2005 Popularny

Publikujący 372 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XLII_470_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XLII/471/2005 Popularny

Publikujący 342 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XLII_471_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XLII/472/2005 Popularny

Publikujący 401 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_XLII_472_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - nabycia prawa własności nieruchomości

pdf Uchwała XLII/473/2005 Popularny

Publikujący 426 pobrań

Pobierz (pdf, 741 KB)

RM_XLII_473_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy OstrowiecŚwiętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XLII/474/2005 Popularny

Publikujący 406 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XLII_474_20051011.pdf

z dnia 11-10-2005 - nabycia nieruchomości oraz nakładów

pdf Uchwała XLIII/475/2005 Popularny

Publikujący 375 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_XLIII_475_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2006 rok

pdf Uchwała XLIII/476/2005 Popularny

Publikujący 397 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XLIII_476_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/477/2005 Popularny

Publikujący 431 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XLIII_477_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/478/2005 Popularny

Publikujący 424 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XLIII_478_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/479/2005 Popularny

Publikujący 423 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XLIII_479_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/480/2005 Popularny

Publikujący 424 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XLIII_480_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/481/2005 Popularny

Publikujący 396 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XLIII_481_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/482/2005 Popularny

Publikujący 461 pobrań

Pobierz (pdf, 696 KB)

RM_XLIII_482_20051028.pdf

z dnia 28-10-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XLIV/483/2005 Popularny

Publikujący 442 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XLIV_483_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzenia przetargu

pdf Uchwała XLIV/484/2005 Popularny

Publikujący 498 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XLIV_484_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzenia przetargu

pdf Uchwała XLIV/485/2005 Popularny

Publikujący 464 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XLIV_485_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XLIV/486/2005 Popularny

Publikujący 497 pobrań

Pobierz (pdf, 442 KB)

RM_XLIV_486_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Uchwała XLIV/487/2005 Popularny

Publikujący 439 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XLIV_487_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie, a także określenie sposobu pobierania tej opłaty

pdf Uchwała XLIV/488/2005 Popularny

Publikujący 451 pobrań

Pobierz (pdf, 213 KB)

RM_XLIV_488_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XLIV/489/2005 Popularny

Publikujący 462 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XLIV_489_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - projektu pn: „Program profilaktyki wad postawy i budowa boisk sportowych w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała XLIV/490/2005 Popularny

Publikujący 511 pobrań

Pobierz (pdf, 712 KB)

RM_XLIV_490_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XLV/491/2005 Popularny

Publikujący 466 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_XLV_491_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2006 r.

pdf Uchwała XLV/492/2005 Popularny

Publikujący 429 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_XLV_492_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XLV/493/2005 Popularny

Publikujący 495 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_XLV_493_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLV/494/2005 Popularny

Publikujący 450 pobrań

Pobierz (pdf, 93 KB)

RM_XLV_494_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XLV/495/2005 Popularny

Publikujący 426 pobrań

Pobierz (pdf, 149 KB)

RM_XLV_495_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Ostrowieckiego Parku Przemysłowo –Technologicznego położonego w Ostrowcu Św. pomiędzy ulicami: Traugutta, Świętokrzyską i Kolejową.

pdf Uchwała XLV/496/2005 Popularny

Publikujący 456 pobrań

Pobierz (pdf, 95 KB)

RM_XLV_496_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLV/497/2005 Popularny

Publikujący 478 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XLV_497_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie projektu pn: „Program profilaktyki wad postawy i budowa boisk sportowych w Ostrowcu Świętokrzyskim”