UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2005

pdf Uchwała XXXI/364/2005 Popularny

Publikujący 360 pobrań

Pobierz (pdf, 1000 KB)

RM_XXXI_364_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

pdf Uchwała XXXI/365/2005 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 245 KB)

RM_XXXI_365_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

pdf Uchwała XXXI/366/2005 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 288 KB)

RM_XXXI_366_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2005 – 2007dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

pdf Uchwała XXXI/367/2005 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_XXXI_367_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych.

pdf Uchwała XXXI/368/2005 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_XXXI_368_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/369/2005 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_369_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/370/2005 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_370_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/371/2005 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_371_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/372/2005 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_372_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/373/2005 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_373_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/374/2005 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_XXXI_374_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/375/2005 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_XXXI_375_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/376/2005 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XXXI_376_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/377/2005 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_377_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/378/2005 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_378_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/379/2005 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_379_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/380/2005 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_380_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/381/2005 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_381_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Przedszkolu Nr 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/382/2005 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_382_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/383/2005 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_383_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/384/2005 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_384_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/385/2005 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_385_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w PublicznymPrzedszkolu Nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/386/2005 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_XXXI_386_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Centrum KształceniaUstawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/387/2005 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 102 KB)

RM_XXXI_387_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/388/2005 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_XXXI_388_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/389/2005 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 102 KB)

RM_XXXI_389_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Miejskim OśrodkuSportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/390/2005 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 1.00 MB)

RM_XXXI_390_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XXXIII/391/2005 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 17.59 MB)

RM_XXXIII_391_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2004 rok

pdf Uchwała XXXIII/392/2005 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_XXXIII_392_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2004 rok

pdf Uchwała XXXIII/393/2005 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 86 KB)

RM_XXXIII_393_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - budowy pomnika Papieża Jana Pawła II

pdf Uchwała XXXIII/394/2005 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 62 KB)

RM_XXXIII_394_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracyz radnym

pdf Uchwała XXXIII/395/2005 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 60 KB)

RM_XXXIII_395_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - opracowania programu „Bezpieczne Miasto” dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XXXIII/396/2005 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XXXIII_396_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie świetlic środowiskowychw szkołach publicznych

pdf Uchwała XXXIII/397/2005 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 117 KB)

RM_XXXIII_397_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXIII/398/2005 Popularny

Publikujący 192 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_XXXIII_398_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad tworzenia tych stanowisk w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę OstrowiecŚwiętokrzyski

pdf Uchwała XXXIII/399/2005 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXIII_399_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - wyboru przedstawicieli Gminy Ostrowiec Świętokrzyskido komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatana dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w OstrowcuŚwiętokrzyskim

pdf Uchwała XXXIII/400/2005 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 86 KB)

RM_XXXIII_400_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Przedszkola nr 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Górna 3

pdf Uchwała XXXIII/401/2005 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 93 KB)

RM_XXXIII_401_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXIII/402/2005 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XXXIII_402_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXXIII/403/2005 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XXXIII_403_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała XXXIII/404/2005 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_XXXIII_404_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXXIII/405/2005 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_XXXIII_405_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XXXIII/406/2005 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXXIII_406_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała XXXIII/407/2005 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_XXXIII_407_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego PrzedsiębiorstwaKomunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXIII/408/2005 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 94 KB)

RM_XXXIII_408_20050429.pdf

z dnia 29-04-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXIV/410/2005 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_XXXIV_410_20050530.pdf

z dnia 30-05-2005 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała XXXIX/445/2005 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XXXIX_445_20050902.pdf

z dnia 02-09-2005 - przyjęcia stanowiska z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

pdf Uchwała XXXIX/446/2005 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 1.04 MB)

RM_XXXIX_446_20050902.pdf

z dnia 02-09-2005 - nadania nazwy rondu położonemu w mieścieOstrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXIX/447/2005 Popularny

Publikujący 190 pobrań

Pobierz (pdf, 1.30 MB)

RM_XXXIX_447_20050902.pdf

z dnia 02-09-2005 - nadania nazwy ulicy

pdf Uchwała XXXVI/411/2005 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XXXVI_411_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - uzupełnienia składu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego