UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2005

pdf Uchwała XXXVI/412/2005 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 85 KB)

RM_XXXVI_412_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXVI/413/2005 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 94 KB)

RM_XXXVI_413_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - łagodzenia skutków zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w roku

pdf Uchwała XXXVI/414/2005 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 152 KB)

RM_XXXVI_414_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

pdf Uchwała XXXVI/415/2005 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXXVI_415_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XXXVI/416/2005 Popularny

Publikujący 190 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XXXVI_416_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XXXVI/417/2005 Popularny

Publikujący 215 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XXXVI_417_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XXXVI/418/2005 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XXXVI_418_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała XXXVI/419/2005 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXXVI_419_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXVI/420/2005 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XXXVI_420_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

pdf Uchwała XXXVI/421/2005 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 94 KB)

RM_XXXVI_421_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXVI/422/2005 Popularny

Publikujący 193 pobrań

Pobierz (pdf, 109 KB)

RM_XXXVI_422_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - nabycia przedsiębiorstwa upadłego

pdf Uchwała XXXVI/423/2005 Popularny

Publikujący 204 pobrań

Pobierz (pdf, 201 KB)

RM_XXXVI_423_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XXXVI/424/2005 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 645 KB)

RM_XXXVI_424_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie, a także określenie sposobu pobierania tej opłaty

pdf Uchwała XXXVI/425/2005 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXXVI_425_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXVI/426/2005 Popularny

Publikujący 187 pobrań

Pobierz (pdf, 943 KB)

RM_XXXVI_426_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XXXVII/427/2005 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XXXVII_427_20050711.pdf

z dnia 11-07-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wdrożenie projektu „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski – etap I” oraz ustanowienia zabezpieczenia realizacji umowy na dofinansowanie w/w projektu.

pdf Uchwała XXXVII/428/2005 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 102 KB)

RM_XXXVII_428_20050711.pdf

z dnia 11-07-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXVIII/429/2005 Popularny

Publikujący 189 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXVIII_429_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP

pdf Uchwała XXXVIII/430/2005 Popularny

Publikujący 194 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XXXVIII_430_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXVIII/431/2005 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XXXVIII_431_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26 A w szkołę ponadgimnazjalną

pdf Uchwała XXXVIII/432/2005 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXXVIII_432_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia sieci gimnazjów publicznych i ich obwodów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXVIII/433/2005 Popularny

Publikujący 197 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XXXVIII_433_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXXVIII/434/2005 Popularny

Publikujący 201 pobrań

Pobierz (pdf, 162 KB)

RM_XXXVIII_434_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała XXXVIII/435/2005 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XXXVIII_435_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego

pdf Uchwała XXXVIII/436/2005 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 118 KB)

RM_XXXVIII_436_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

pdf Uchwała XXXVIII/437/2005 Popularny

Publikujący 190 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XXXVIII_437_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXVIII/438/2005 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 121 KB)

RM_XXXVIII_438_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała XXXVIII/439/2005 Popularny

Publikujący 190 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XXXVIII_439_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św.

pdf Uchwała XXXVIII/440/2005 Popularny

Publikujący 204 pobrań

Pobierz (pdf, 105 KB)

RM_XXXVIII_440_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

pdf Uchwała XXXVIII/441/2005 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 885 KB)

RM_XXXVIII_441_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu GminyOstrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XXXVIII/442/2005 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XXXVIII_442_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XXXVIII/443/2005 Popularny

Publikujący 190 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XXXVIII_443_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XXXVIII/444/2005 Popularny

Publikujący 186 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_XXXVIII_444_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wdrożenie projektu pn.: „Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski”