Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2005

pdf Uchwała XXXI/364/2005 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 1000 KB)

RM_XXXI_364_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

pdf Uchwała XXXI/363/2005 Popularny

Publikujący 143 pobrań

Pobierz (pdf, 105 KB)

RM_XXXI_363_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - ustalenia lokalnego programu pomocy społecznej mającego na celu realizację polityki prorodzinnej i ochrony macierzyństwa

pdf Uchwała XXXI/362/2005 Popularny

Publikujący 138 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XXXI_362_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasadrogowego dla dróg gminnych

pdf Uchwała XXXI/361/2005 Popularny

Publikujący 152 pobrań

Pobierz (pdf, 592 KB)

RM_XXXI_361_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXI/360/2005 Popularny

Publikujący 141 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_XXXI_360_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - wyboru przedstawicieli Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dokomisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata nadyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

pdf Uchwała XXXI/359/2005 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_XXXI_359_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - nabycia nieruchomości zabudowanej

pdf Uchwała XXXI/358/2005 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 106 KB)

RM_XXXI_358_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

pdf Uchwała XXXI/357/2005 Popularny

Publikujący 145 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXI_357_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzenia przetargu

pdf Uchwała XXXI/356/2005 Popularny

Publikujący 192 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

RM_XXXI_356_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

pdf Uchwała XXXI/355/2005 Popularny

Publikujący 139 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XXXI_355_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego,uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen zausługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na tereniemiasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

pdf Uchwała XXXI/354/2005 Popularny

Publikujący 139 pobrań

Pobierz (pdf, 95 KB)

RM_XXXI_354_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - likwidacji Związku Międzygminnego „Eko – recykling”

pdf Uchwała XXXI/353/2005 Popularny

Publikujący 157 pobrań

Pobierz (pdf, 85 KB)

RM_XXXI_353_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała XXX/352/2005 Popularny

Publikujący 139 pobrań

Pobierz (pdf, 80 KB)

RM_XXX_352_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

pdf Uchwała XXX/351/2005 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 774 KB)

RM_XXX_351_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XXX/350/2005 Popularny

Publikujący 139 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_XXX_350_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn „Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Przebudowa ulicKilińskiego, Kolejowa oraz dróg zakładowych D2-D6”

pdf Uchwała XXX/349/2005 Popularny

Publikujący 139 pobrań

Pobierz (pdf, 153 KB)

RM_XXX_349_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wdrożenie projektu pn.:„Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała XXX/348/2005 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_XXX_348_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXX/347/2005 Popularny

Publikujący 145 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_XXX_347_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXX/346/2005 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_XXX_346_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej NR 755 od ul.Mostowej w Ostrowcu Św. do ulicy Kolejowej w Bodzechowie na długości 244 mb.

pdf Uchwała XXX/345/2005 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 309 KB)

RM_XXX_345_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wdrożenie projektu pn.: „Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała XXX/344/2005 Popularny

Publikujący 136 pobrań

Pobierz (pdf, 200 KB)

RM_XXX_344_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

pdf Uchwała XXX/343/2005 Popularny

Publikujący 145 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXX_343_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała XXX/342/2005 Popularny

Publikujący 141 pobrań

Pobierz (pdf, 152 KB)

RM_XXX_342_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - najmu gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przyul. J. Kilińskiego

pdf Uchwała XXX/341/2005 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XXX_341_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania lub oddawaniaw użytkowanie gminnych nieruchomości gruntowych

pdf Uchwała XXX/340/2005 Popularny

Publikujący 147 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XXX_340_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała XXX/339/2005 Popularny

Publikujący 151 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_XXX_339_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XXX/338/2005 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_XXX_338_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XXX/337/2005 Popularny

Publikujący 141 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_XXX_337_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XXX/336/2005 Popularny

Publikujący 139 pobrań

Pobierz (pdf, 117 KB)

RM_XXX_336_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - świetlic środowiskowych w szkołach publicznych

pdf Uchwała XXX/335/2005 Popularny

Publikujący 143 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_XXX_335_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - zamiaru likwidacji jednostki budżetowej PublicznegoPrzedszkola Nr 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Górna 3

pdf Uchwała XXX/334/2005 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_XXX_334_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - powołania Zastępcy Kierownika Urzędu StanuCywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXX/333/2005 Popularny

Publikujący 138 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_XXX_333_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXX/332/2005 Popularny

Publikujący 138 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_XXX_332_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2005 rok”.