Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2005

pdf Uchwała XL/465/2005 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XL_465_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zatwierdzenia przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Zmian Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XL/464/2005 Popularny

Publikujący 167 pobrań

Pobierz (pdf, 1.01 MB)

RM_XL_464_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XL/463/2005 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_XL_463_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn „Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Przebudowa ulic Kilińskiego, Kolejowa oraz dróg zakładowych D2 – D6”

pdf Uchwała XL/462/2005 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XL_462_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

pdf Uchwała XL/461/2005 Popularny

Publikujący 148 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XL_461_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2005 rok dla gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą Centrum Integracji Społecznej

pdf Uchwała XL/460/2005 Popularny

Publikujący 138 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XL_460_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XL/459/2005 Popularny

Publikujący 144 pobrań

Pobierz (pdf, 244 KB)

RM_XL_459_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - akceptacji Aneksu nr 3 do porozumienia z dnia 06.11.2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Gminą Starachowice, dotyczącego wdrożenia projektu pn. „Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych - Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski” - nr 2003/004-379.01.05.34 współfinansowanego z funduszu Phare 2003 SSG.

pdf Uchwała XL/458/2005 Popularny

Publikujący 146 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_XL_458_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia przedsiębiorstwa upadłego

pdf Uchwała XL/457/2005 Popularny

Publikujący 145 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XL_457_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XL/456/2005 Popularny

Publikujący 154 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XL_456_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału

pdf Uchwała XL/455/2005 Popularny

Publikujący 144 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XL_455_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XL/454/2005 Popularny

Publikujący 143 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XL_454_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała XL/453/2005 Popularny

Publikujący 149 pobrań

Pobierz (pdf, 144 KB)

RM_XL_453_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - najmu gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei Jana Pawła II.

pdf Uchwała XL/452/2005 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XL_452_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała XL/451/2005 Popularny

Publikujący 153 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XL_451_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XL/450/2005 Popularny

Publikujący 154 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XL_450_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XL/449/2005 Popularny

Publikujący 148 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XL_449_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XL/448/2005 Popularny

Publikujący 143 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_XL_448_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - powołania doraźnej Komisji ds. Zmian Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXIX/447/2005 Popularny

Publikujący 147 pobrań

Pobierz (pdf, 1.30 MB)

RM_XXXIX_447_20050902.pdf

z dnia 02-09-2005 - nadania nazwy ulicy

pdf Uchwała XXXIX/446/2005 Popularny

Publikujący 139 pobrań

Pobierz (pdf, 1.04 MB)

RM_XXXIX_446_20050902.pdf

z dnia 02-09-2005 - nadania nazwy rondu położonemu w mieścieOstrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXIX/445/2005 Popularny

Publikujący 135 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XXXIX_445_20050902.pdf

z dnia 02-09-2005 - przyjęcia stanowiska z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

pdf Uchwała XXXVIII/444/2005 Popularny

Publikujący 141 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_XXXVIII_444_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wdrożenie projektu pn.: „Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała XXXVIII/443/2005 Popularny

Publikujący 144 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XXXVIII_443_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XXXVIII/442/2005 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XXXVIII_442_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XXXVIII/441/2005 Popularny

Publikujący 150 pobrań

Pobierz (pdf, 885 KB)

RM_XXXVIII_441_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu GminyOstrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XXXVIII/440/2005 Popularny

Publikujący 153 pobrań

Pobierz (pdf, 105 KB)

RM_XXXVIII_440_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

pdf Uchwała XXXVIII/439/2005 Popularny

Publikujący 143 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XXXVIII_439_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św.

pdf Uchwała XXXVIII/438/2005 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 121 KB)

RM_XXXVIII_438_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała XXXVIII/437/2005 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XXXVIII_437_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXVIII/436/2005 Popularny

Publikujący 133 pobrań

Pobierz (pdf, 118 KB)

RM_XXXVIII_436_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

pdf Uchwała XXXVIII/435/2005 Popularny

Publikujący 138 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XXXVIII_435_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego

pdf Uchwała XXXVIII/434/2005 Popularny

Publikujący 152 pobrań

Pobierz (pdf, 162 KB)

RM_XXXVIII_434_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała XXXVIII/433/2005 Popularny

Publikujący 148 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XXXVIII_433_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXXVIII/432/2005 Popularny

Publikujący 134 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXXVIII_432_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia sieci gimnazjów publicznych i ich obwodów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXVIII/431/2005 Popularny

Publikujący 139 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XXXVIII_431_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26 A w szkołę ponadgimnazjalną

pdf Uchwała XXXVIII/430/2005 Popularny

Publikujący 147 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XXXVIII_430_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXVIII/429/2005 Popularny

Publikujący 146 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXXVIII_429_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP

pdf Uchwała XXXVII/428/2005 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 102 KB)

RM_XXXVII_428_20050711.pdf

z dnia 11-07-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXVII/427/2005 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XXXVII_427_20050711.pdf

z dnia 11-07-2005 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wdrożenie projektu „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski – etap I” oraz ustanowienia zabezpieczenia realizacji umowy na dofinansowanie w/w projektu.

pdf Uchwała XXXVI/426/2005 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 943 KB)

RM_XXXVI_426_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005 r.

pdf Uchwała XXXVI/425/2005 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXXVI_425_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXVI/424/2005 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 645 KB)

RM_XXXVI_424_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie, a także określenie sposobu pobierania tej opłaty

pdf Uchwała XXXVI/423/2005 Popularny

Publikujący 156 pobrań

Pobierz (pdf, 201 KB)

RM_XXXVI_423_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XXXVI/422/2005 Popularny

Publikujący 144 pobrań

Pobierz (pdf, 109 KB)

RM_XXXVI_422_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - nabycia przedsiębiorstwa upadłego

pdf Uchwała XXXVI/421/2005 Popularny

Publikujący 148 pobrań

Pobierz (pdf, 94 KB)

RM_XXXVI_421_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXVI/420/2005 Popularny

Publikujący 138 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XXXVI_420_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

pdf Uchwała XXXVI/419/2005 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXXVI_419_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXVI/418/2005 Popularny

Publikujący 139 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XXXVI_418_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała XXXVI/417/2005 Popularny

Publikujący 162 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XXXVI_417_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XXXVI/416/2005 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XXXVI_416_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - sprzedaży działki gruntu