Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2006

pdf Uchwała VI/31/2006 Popularny

Publikujący 314 pobrań

Pobierz (pdf, 3.14 MB)

RM_VI_31_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała VI/30/2006 Popularny

Publikujący 324 pobrań

Pobierz (pdf, 1.40 MB)

RM_VI_30_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała VI/29/2006 Popularny

Publikujący 307 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_VI_29_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/28/2006 Popularny

Publikujący 308 pobrań

Pobierz (pdf, 377 KB)

RM_VI_28_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała VI/27/2006 Popularny

Publikujący 290 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_VI_27_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą Centrum Integracji Społecznej

pdf Uchwała VI/26/2006 Popularny

Publikujący 308 pobrań

Pobierz (pdf, 121 KB)

RM_VI_26_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała VI/25/2006 Popularny

Publikujący 302 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_VI_25_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Bolesława Prusa

pdf Uchwała VI/24/2006 Popularny

Publikujący 320 pobrań

Pobierz (pdf, 126 KB)

RM_VI_24_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2007 r.

pdf Uchwała VI/23/2006 Popularny

Publikujący 303 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_VI_23_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2007 rok”

pdf Uchwała VI/22/2006 Popularny

Publikujący 302 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_VI_22_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała VI/21/2006 Popularny

Publikujący 294 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

RM_VI_21_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - uzupełnienia składu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała V/20/2006 Popularny

Publikujący 364 pobrań

Pobierz (pdf, 1.49 MB)

RM_V_20_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała V/19/2006 Popularny

Publikujący 300 pobrań

Pobierz (pdf, 373 KB)

RM_V_19_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

pdf Uchwała V/18/2006 Popularny

Publikujący 311 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_V_18_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia osoby do spółki prawa handlowego jako reprezentanta Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała V/17/2006 Popularny

Publikujący 307 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_V_17_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała V/16/2006 Popularny

Publikujący 313 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_V_16_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - nabycia prawa własności nieruchomości.

pdf Uchwała V/15/2006 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_V_15_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - określenia wysokości stawek oraz zwolnienia z podatku od posiadania psów w roku 2007.

pdf Uchwała V/14/2006 Popularny

Publikujący 307 pobrań

Pobierz (pdf, 142 KB)

RM_V_14_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.

pdf Uchwała V/13/2006 Popularny

Publikujący 293 pobrań

Pobierz (pdf, 123 KB)

RM_V_13_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2007

pdf Uchwała V/12/2006 Popularny

Publikujący 333 pobrań

Pobierz (pdf, 259 KB)

RM_V_12_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - zarządzenia wyborów do rad osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

pdf Uchwała V/11/2006 Popularny

Publikujący 291 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

RM_V_11_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała IV/10/2006 Popularny

Publikujący 297 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_IV_10_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/9/2006 Popularny

Publikujący 300 pobrań

Pobierz (pdf, 1.70 MB)

RM_III_9_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała III/8/2006 Popularny

Publikujący 278 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_III_8_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/7/2006 Popularny

Publikujący 288 pobrań

Pobierz (pdf, 79 KB)

RM_III_7_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała III/6/2006 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 86 KB)

RM_III_6_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/5/2006 Popularny

Publikujący 288 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_III_5_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - powołania stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/4/2006 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

RM_III_4_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - uzupełnienia składu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała II/3/2006 Popularny

Publikujący 277 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_II_3_20061130.pdf

z dnia 30-11-2006 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała I/2/2006 Popularny

Publikujący 284 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_I_2_20061124.pdf

z dnia 24-11-2006 - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała I/1/2006 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_I_1_20061124.pdf

z dnia 24-11-2006 - wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LVIII/674/2006 Popularny

Publikujący 323 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

RM_LVIII_674_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała LVIII/673/2006 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_LVIII_673_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego

pdf Uchwała LVIII/672/2006 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_LVIII_672_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała LVIII/671/2006 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_LVIII_671_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - użyczenia nieruchomości, położonej przy ul. Aleja 3 Maja 73

pdf Uchwała LVIII/670/2006 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_LVIII_670_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej udziałów w gruncie

pdf Uchwała LVIII/669/2006 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_LVIII_669_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LVIII/668/2006 Popularny

Publikujący 234 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_LVIII_668_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

pdf Uchwała LVIII/667/2006 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_LVIII_667_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencjina wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2007 rok.

pdf Uchwała LVII/666/2006 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 2.40 MB)

RM_LVII_666_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała LVII/665/2006 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_LVII_665_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Ostrowieckiego

pdf Uchwała LVII/664/2006 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_LVII_664_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - 100-ej Rocznicy Powstania Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz II Zjazdu Absolwentów Szkoły

pdf Uchwała LVII/663/2006 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_LVII_663_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - przeprowadzenia konsultacji społecznych

pdf Uchwała LVII/662/2006 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_LVII_662_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LVII/661/2006 Popularny

Publikujący 210 pobrań

Pobierz (pdf, 124 KB)

RM_LVII_661_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf Uchwała LVII/660/2006 Popularny

Publikujący 215 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_LVII_660_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf Uchwała LVII/659/2006 Popularny

Publikujący 217 pobrań

Pobierz (pdf, 150 KB)

RM_LVII_659_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

pdf Uchwała LVII/658/2006 Popularny

Publikujący 205 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_LVII_658_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - promocji podejmowania zatrudnienia na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przez absolwentów wyższych uczelni

pdf Uchwała LVII/657/2006 Popularny

Publikujący 209 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_LVII_657_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntui własności budynku

pdf Uchwała LVII/656/2006 Popularny

Publikujący 220 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_LVII_656_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - rozwiązania i ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski