Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2006

pdf Uchwała I/1/2006 Popularny

Publikujący 422 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_I_1_20061124.pdf

z dnia 24-11-2006 - wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała I/2/2006 Popularny

Publikujący 431 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_I_2_20061124.pdf

z dnia 24-11-2006 - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała II/3/2006 Popularny

Publikujący 419 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_II_3_20061130.pdf

z dnia 30-11-2006 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała III/4/2006 Popularny

Publikujący 418 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

RM_III_4_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - uzupełnienia składu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/5/2006 Popularny

Publikujący 441 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_III_5_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - powołania stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/6/2006 Popularny

Publikujący 425 pobrań

Pobierz (pdf, 86 KB)

RM_III_6_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/7/2006 Popularny

Publikujący 451 pobrań

Pobierz (pdf, 79 KB)

RM_III_7_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała III/8/2006 Popularny

Publikujący 416 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_III_8_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/9/2006 Popularny

Publikujący 457 pobrań

Pobierz (pdf, 1.70 MB)

RM_III_9_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała IV/10/2006 Popularny

Publikujący 446 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_IV_10_20061211.pdf

z dnia 11-12-2006 - zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała L/538/2006 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_L_538_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała L/539/2006 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_L_539_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała L/540/2006 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_L_540_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zatwierdzenia przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Zmian Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała L/541/2006 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_L_541_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zmian Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała L/542/2006 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 288 KB)

RM_L_542_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała L/543/2006 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 357 KB)

RM_L_543_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Uchwała L/544/2006 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_L_544_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała L/545/2006 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_L_545_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych Prezydenta Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

pdf Uchwała L/546/2006 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_L_546_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o unieważnieniu uchwały RM L/546/2006.

pdf Uchwała L/547/2006 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 422 KB)

RM_L_547_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - regulaminu targowisk miejskich

pdf Uchwała L/548/2006 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_L_548_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

pdf Uchwała L/549/2006 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_L_549_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości

pdf Uchwała L/550/2006 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_L_550_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - nabycia własności nieruchomości budynkowej

pdf Uchwała L/551/2006 Popularny

Publikujący 283 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_L_551_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała L/552/2006 Popularny

Publikujący 365 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_L_552_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała L/553/2006 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 124 KB)

RM_L_553_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

pdf Uchwała L/554/2006 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_L_554_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

pdf Uchwała L/555/2006 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_L_555_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała L/556/2006 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_L_556_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała L/557/2006 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_L_557_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała L/558/2006 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 205 KB)

RM_L_558_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała L/559/2006 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 274 KB)

RM_L_559_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - akceptacji Aneksu nr 4 do porozumienia z dnia 06.11.2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Gminą Starachowice, dotyczącego wdrożenia projektu pn. „Aktywizacja gospodarcza Województwa Świętokrzyskiego – ośrodków poprzemysłowych w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim” nr 2003/004-379/05.34 współfinansowanego z funduszu Phare 2003 SSG.

pdf Uchwała L/560/2006 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 666 KB)

RM_L_560_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - określenia zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała L/561/2006 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 117 KB)

RM_L_561_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

pdf Uchwała L/562/2006 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 265 KB)

RM_L_562_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwojui modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata2005-2007 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością

pdf Uchwała L/563/2006 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_L_563_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

pdf Uchwała L/564/2006 Popularny

Publikujący 285 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_L_564_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Szymanowskiego

pdf Uchwała L/565/2006 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_L_565_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zaciągnięcia kredytu na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

pdf Uchwała L/566/2006 Popularny

Publikujący 234 pobrań

Pobierz (pdf, 135 KB)

RM_L_566_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała L/567/2006 Popularny

Publikujący 228 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_L_567_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała L/568/2006 Popularny

Publikujący 237 pobrań

Pobierz (pdf, 109 KB)

RM_L_568_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. „ Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i szans rozwoju przedsiębiorczości w rejonie ul. Kościelnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała L/569/2006 Popularny

Publikujący 232 pobrań

Pobierz (pdf, 2.98 MB)

RM_L_569_20060404.pdf

z dnia 04-04-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy OstrowiecŚwiętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała LI/570/2006 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_LI_570_20060426.pdf

z dnia 26-04-2006 - uzupełnienia składu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LI/571/2006 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_LI_571_20060426.pdf

z dnia 26-04-2006 - uzupełnienia składu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LII/572/2006 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_LII_572_20060428.pdf

z dnia 28-04-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zmian Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LII/573/2006 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_LII_573_20060428.pdf

z dnia 28-04-2006 - odwołania Samorządowej Rady Osiedla „Kolonia Robotnicza”oraz zarządzenia ponownych wyborów

pdf Uchwała LII/574/2006 Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (pdf, 117 KB)

RM_LII_574_20060428.pdf

z dnia 28-04-2006 - świetlic środowiskowych w szkołach publicznych

pdf Uchwała LII/575/2006 Popularny

Publikujący 214 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_LII_575_20060428.pdf

z dnia 28-04-2006 - ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski , którzy nie są wymienieni w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

pdf Uchwała LII/576/2006 Popularny

Publikujący 220 pobrań

Pobierz (pdf, 550 KB)

RM_LII_576_20060428.pdf

z dnia 28-04-2006 - nadania nazwy ulicy

pdf Uchwała LII/577/2006 Popularny

Publikujący 222 pobrań

Pobierz (pdf, 169 KB)

RM_LII_577_20060428.pdf

z dnia 28-04-2006 - wydzierżawienia nieruchomości, położonej przy ul. Górzystej