UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2006

pdf Uchwała LVI/628/2006 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 214 KB)

RM_LVI_628_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

pdf Uchwała LVI/629/2006 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_LVI_629_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pdf Uchwała LVI/630/2006 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_LVI_630_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pdf Uchwała LVI/631/2006 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 119 KB)

RM_LVI_631_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie ul. Warecka 11a o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wystawienia weksla „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków i podpisania deklaracji do weksla

pdf Uchwała LVI/632/2006 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 121 KB)

RM_LVI_632_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała LVI/633/2006 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 2.05 MB)

RM_LVI_633_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy OstrowiecŚwiętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała LVI/634/2006 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 188 KB)

RM_LVI_634_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

pdf Uchwała LVII/635/2006 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_LVII_635_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała LVII/636/2006 Popularny

Publikujący 189 pobrań

Pobierz (pdf, 140 KB)

RM_LVII_636_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - wydzierżawienia gruntu

pdf Uchwała LVII/637/2006 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 118 KB)

RM_LVII_637_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała LVII/638/2006 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_LVII_638_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała LVII/639/2006 Popularny

Publikujący 191 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_LVII_639_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała LVII/640/2006 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_LVII_640_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała LVII/641/2006 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_LVII_641_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała LVII/642/2006 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_LVII_642_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała LVII/643/2006 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_LVII_643_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów

pdf Uchwała LVII/644/2006 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 118 KB)

RM_LVII_644_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała LVII/645/2006 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 118 KB)

RM_LVII_645_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała LVII/646/2006 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_LVII_646_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

pdf Uchwała LVII/647/2006 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_LVII_647_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LVII/648/2006 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_LVII_648_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LVII/649/2006 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_LVII_649_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

pdf Uchwała LVII/650/2006 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_LVII_650_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości

pdf Uchwała LVII/651/2006 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_LVII_651_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - nabycia prawa własności nieruchomości

pdf Uchwała LVII/652/2006 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_LVII_652_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - nabycia nieruchomości zabudowanej

pdf Uchwała LVII/653/2006 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_LVII_653_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - nabycia nieruchomości zabudowanej

pdf Uchwała LVII/654/2006 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 117 KB)

RM_LVII_654_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - nabycia prawa użytkowania wieczystego działki i własności usytuowanych na niej budynków

pdf Uchwała LVII/655/2006 Popularny

Publikujący 189 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_LVII_655_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LVII/656/2006 Popularny

Publikujący 274 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_LVII_656_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - rozwiązania i ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LVII/657/2006 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_LVII_657_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntui własności budynku

pdf Uchwała LVII/658/2006 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_LVII_658_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - promocji podejmowania zatrudnienia na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przez absolwentów wyższych uczelni

pdf Uchwała LVII/659/2006 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 150 KB)

RM_LVII_659_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

pdf Uchwała LVII/660/2006 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_LVII_660_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf Uchwała LVII/661/2006 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 124 KB)

RM_LVII_661_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf Uchwała LVII/662/2006 Popularny

Publikujący 305 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_LVII_662_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LVII/663/2006 Popularny

Publikujący 332 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_LVII_663_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - przeprowadzenia konsultacji społecznych

pdf Uchwała LVII/664/2006 Popularny

Publikujący 323 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_LVII_664_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - 100-ej Rocznicy Powstania Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz II Zjazdu Absolwentów Szkoły

pdf Uchwała LVII/665/2006 Popularny

Publikujący 294 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_LVII_665_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Ostrowieckiego

pdf Uchwała LVII/666/2006 Popularny

Publikujący 331 pobrań

Pobierz (pdf, 2.40 MB)

RM_LVII_666_20060926.pdf

z dnia 26-09-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała LVIII/667/2006 Popularny

Publikujący 313 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_LVIII_667_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencjina wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2007 rok.

pdf Uchwała LVIII/668/2006 Popularny

Publikujący 307 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_LVIII_668_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

pdf Uchwała LVIII/669/2006 Popularny

Publikujący 335 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_LVIII_669_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LVIII/670/2006 Popularny

Publikujący 315 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_LVIII_670_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej udziałów w gruncie

pdf Uchwała LVIII/671/2006 Popularny

Publikujący 345 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_LVIII_671_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - użyczenia nieruchomości, położonej przy ul. Aleja 3 Maja 73

pdf Uchwała LVIII/672/2006 Popularny

Publikujący 334 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_LVIII_672_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała LVIII/673/2006 Popularny

Publikujący 352 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_LVIII_673_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego

pdf Uchwała LVIII/674/2006 Popularny

Publikujący 413 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

RM_LVIII_674_20061026.pdf

z dnia 26-10-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała V/11/2006 Popularny

Publikujący 372 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

RM_V_11_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała V/12/2006 Popularny

Publikujący 419 pobrań

Pobierz (pdf, 259 KB)

RM_V_12_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - zarządzenia wyborów do rad osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

pdf Uchwała V/13/2006 Popularny

Publikujący 376 pobrań

Pobierz (pdf, 123 KB)

RM_V_13_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2007