UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2006

pdf Uchwała V/14/2006 Popularny

Publikujący 371 pobrań

Pobierz (pdf, 142 KB)

RM_V_14_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.

pdf Uchwała V/15/2006 Popularny

Publikujący 358 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_V_15_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - określenia wysokości stawek oraz zwolnienia z podatku od posiadania psów w roku 2007.

pdf Uchwała V/16/2006 Popularny

Publikujący 376 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_V_16_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - nabycia prawa własności nieruchomości.

pdf Uchwała V/17/2006 Popularny

Publikujący 375 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_V_17_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała V/18/2006 Popularny

Publikujący 386 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_V_18_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia osoby do spółki prawa handlowego jako reprezentanta Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała V/19/2006 Popularny

Publikujący 372 pobrań

Pobierz (pdf, 373 KB)

RM_V_19_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

pdf Uchwała V/20/2006 Popularny

Publikujący 453 pobrań

Pobierz (pdf, 1.49 MB)

RM_V_20_20061214.pdf

z dnia 14-12-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała VI/21/2006 Popularny

Publikujący 360 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

RM_VI_21_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - uzupełnienia składu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała VI/22/2006 Popularny

Publikujący 370 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_VI_22_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała VI/23/2006 Popularny

Publikujący 372 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_VI_23_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2007 rok”

pdf Uchwała VI/24/2006 Popularny

Publikujący 386 pobrań

Pobierz (pdf, 126 KB)

RM_VI_24_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2007 r.

pdf Uchwała VI/25/2006 Popularny

Publikujący 369 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_VI_25_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Bolesława Prusa

pdf Uchwała VI/26/2006 Popularny

Publikujący 377 pobrań

Pobierz (pdf, 121 KB)

RM_VI_26_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała VI/27/2006 Popularny

Publikujący 354 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_VI_27_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą Centrum Integracji Społecznej

pdf Uchwała VI/28/2006 Popularny

Publikujący 371 pobrań

Pobierz (pdf, 377 KB)

RM_VI_28_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała VI/29/2006 Popularny

Publikujący 372 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_VI_29_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/30/2006 Popularny

Publikujący 395 pobrań

Pobierz (pdf, 1.40 MB)

RM_VI_30_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała VI/31/2006 Popularny

Publikujący 375 pobrań

Pobierz (pdf, 3.14 MB)

RM_VI_31_20061228.pdf

z dnia 28-12-2006 - uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała XLIX/531/2006 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 93 KB)

RM_XLIX_531_20060210.pdf

z dnia 10-02-2006 - udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chorzowa

pdf Uchwała XLIX/532/2006 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 198 KB)

RM_XLIX_532_20060210.pdf

z dnia 10-02-2006 - ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez GminęOstrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2006 roku.

pdf Uchwała XLIX/533/2006 Popularny

Publikujący 194 pobrań

Pobierz (pdf, 176 KB)

RM_XLIX_533_20060210.pdf

z dnia 10-02-2006 - regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminyOstrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIX/534/2006 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 95 KB)

RM_XLIX_534_20060210.pdf

z dnia 10-02-2006 - nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

pdf Uchwała XLIX/535/2006 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XLIX_535_20060210.pdf

z dnia 10-02-2006 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XLIX/536/2006 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XLIX_536_20060210.pdf

z dnia 10-02-2006 - udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowaniawieczystego w prawo własności

pdf Uchwała XLIX/537/2006 Popularny

Publikujący 190 pobrań

Pobierz (pdf, 858 KB)

RM_XLIX_537_20060210.pdf

z dnia 10-02-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała XLVII/516/2006 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 370 KB)

RM_XLVII_516_20060106.pdf

z dnia 06-01-2006 - nadania nazwy ulicy

pdf Uchwała XLVIII/517/2006 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 78 KB)

RM_XLVIII_517_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2006 rok”.

pdf Uchwała XLVIII/518/2006 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 470 KB)

RM_XLVIII_518_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Uchwała XLVIII/519/2006 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 194 KB)

RM_XLVIII_519_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.

pdf Uchwała XLVIII/520/2006 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XLVIII_520_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego

pdf Uchwała XLVIII/521/2006 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 94 KB)

RM_XLVIII_521_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XLVIII/522/2006 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_XLVIII_522_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XLVIII/523/2006 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_XLVIII_523_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości.

pdf Uchwała XLVIII/524/2006 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_XLVIII_524_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

pdf Uchwała XLVIII/525/2006 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_XLVIII_525_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała XLVIII/526/2006 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XLVIII_526_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

pdf Uchwała XLVIII/527/2006 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XLVIII_527_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pod nazwą „Aktywizacjagospodarcza ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała XLVIII/528/2006 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_XLVIII_528_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań

pdf Uchwała XLVIII/529/2006 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_XLVIII_529_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2006 rok dlagospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka PomocySpołecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą CentrumIntegracji Społecznej

pdf Uchwała XLVIII/530/2006 Popularny

Publikujący 186 pobrań

Pobierz (pdf, 884 KB)

RM_XLVIII_530_20060126.pdf

z dnia 26-01-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała L/546/2006 - obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

OBWIESZCZENIE_PRM_do_uchway_L_546_2006.pdf

z dnia 04-04-2006 - Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o unieważnieniu uchwały RM L/546/2006.