UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2006

pdf Uchwała LII/578/2006 Popularny

Publikujący 202 pobrań

Pobierz (pdf, 4.35 MB)

RM_LII_578_20060428.pdf

z dnia 28-04-2006 - rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta OstrowcaŚwiętokrzyskiego za 2005 rok.

pdf Uchwała LII/579/2006 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_LII_579_20060428.pdf

z dnia 28-04-2006 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2005 rok.

pdf Uchwała LII/580/2006 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 80 KB)

RM_LII_580_20060428.pdf

z dnia 28-04-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LII/581/2006 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_LII_581_20060428.pdf

z dnia 28-04-2006 - stanowiska dot. Cukrowni „Częstocice”w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LIII/582/2006 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 1.02 MB)

RM_LIII_582_20060510.pdf

z dnia 10-05-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała LIV/583/2006 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

RM_LIV_583_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała LIV/584/2006 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_LIV_584_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przeprowadzenia kontroli

pdf Uchwała LIV/585/2006 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 197 KB)

RM_LIV_585_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

pdf Uchwała LIV/586/2006 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_LIV_586_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach na Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

pdf Uchwała LIV/587/2006 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_LIV_587_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - wyrażenia opinii dotyczącej podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LIV/588/2006 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_LIV_588_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - o zamiarze połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Św. oraz Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św.

pdf Uchwała LIV/589/2006 Popularny

Publikujący 193 pobrań

Pobierz (pdf, 290 KB)

RM_LIV_589_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu i własności budynków

pdf Uchwała LIV/590/2006 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 124 KB)

RM_LIV_590_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała LIV/591/2006 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_LIV_591_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała LIV/592/2006 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 122 KB)

RM_LIV_592_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała LIV/593/2006 Popularny

Publikujący 186 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_LIV_593_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała LIV/594/2006 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 154 KB)

RM_LIV_594_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Ostrowieckiego parku Przemysłowo - Technologicznego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy uilcami: Traugutta, Świętokrzyską i Kolejową

pdf Uchwała LIV/595/2006 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_LIV_595_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - udzielenia pomocy finansowej

pdf Uchwała LIV/596/2006 Popularny

Publikujący 200 pobrań

Pobierz (pdf, 1.51 MB)

RM_LIV_596_20060605.pdf

z dnia 05-06-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała LV/597/2006 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_LV_597_20060626.pdf

z dnia 26-06-2006 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy z BankiemGospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie ul. Warecka 11a o dofinansowanieprzedsięwzięcia p.n. „Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w OstrowcuŚwiętokrzyskim przy ulicy Kolejowej” wpisanego do „Programu rozwoju bazy sportowej na2006 rok i lata następne w Województwie Świętokrzyskim” p.n. „Budowa boisk piłkarskichzlokalizowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.”,wystawienia weksla „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tychśrodków i podpisania deklaracji do weksla

pdf Uchwała LV/598/2006 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 346 KB)

RM_LV_598_20060626c.pdf

z dnia 26-06-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

pdf Uchwała LVI/599/2006 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 164 KB)

RM_LVI_599_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LVI/600/2006 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 1.38 MB)

RM_LVI_600_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LVI/601/2006 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_601_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Śródmieście”

pdf Uchwała LVI/602/2006 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_602_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Kamienna”

pdf Uchwała LVI/603/2006 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_LVI_603_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Ludwików”

pdf Uchwała LVI/604/2006 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_604_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Hutnicze”

pdf Uchwała LVI/605/2006 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_605_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Częstocice”

pdf Uchwała LVI/606/2006 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_606_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Kuźnia”

pdf Uchwała LVI/607/2006 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_607_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Kolonia Robotnicza”

pdf Uchwała LVI/608/2006 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_LVI_608_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Sienkiewiczowskie”

pdf Uchwała LVI/609/2006 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_LVI_609_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Trójkąt”

pdf Uchwała LVI/610/2006 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_LVI_610_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „XXV-lecia PRL”

pdf Uchwała LVI/611/2006 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_611_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Słoneczne”

pdf Uchwała LVI/612/2006 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_612_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Gutwin”

pdf Uchwała LVI/613/2006 Popularny

Publikujący 416 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_613_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Rosochy”

pdf Uchwała LVI/614/2006 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_614_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Ogrody”

pdf Uchwała LVI/615/2006 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_LVI_615_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Denków”

pdf Uchwała LVI/616/2006 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_616_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Pułanki”

pdf Uchwała LVI/617/2006 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_617_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Stawki”

pdf Uchwała LVI/618/2006 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_LVI_618_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Piaski - Henryków”

pdf Uchwała LVI/619/2006 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_LVI_619_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Złotej Jesieni”

pdf Uchwała LVI/620/2006 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LVI_620_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla „Koszary”

pdf Uchwała LVI/621/2006 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_LVI_621_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalnego programu pomocy społecznej mającego na celu realizację polityki prorodzinnej i ochrony macierzyństwa

pdf Uchwała LVI/622/2006 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 118 KB)

RM_LVI_622_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała LVI/623/2006 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_LVI_623_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała LVI/624/2006 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_LVI_624_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów

pdf Uchwała LVI/625/2006 Popularny

Publikujący 193 pobrań

Pobierz (pdf, 122 KB)

RM_LVI_625_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

pdf Uchwała LVI/626/2006 Popularny

Publikujący 186 pobrań

Pobierz (pdf, 846 KB)

RM_LVI_626_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo - Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LVI/627/2006 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 680 KB)

RM_LVI_627_20060725.pdf

z dnia 25-07-2006 - Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim