Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2007

pdf Uchwała IX/74/2007 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 46 KB)

RM_IX_74_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - sprawie zaleceń pokontrolnych

pdf Uchwała IX/75/2007 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_IX_75_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w tym pedagogów (psychologów)

pdf Uchwała IX/76/2007 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_IX_76_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała IX/77/2007 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_IX_77_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - uchylająca uchwałę o zamiarze połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała IX/78/2007 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_IX_78_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - uchylająca uchwałę w sprawie obelisku poświęconego Wyzwolicielom Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała IX/79/2007 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 39 KB)

RM_IX_79_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - powiadomienia Sekretarza Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służ by w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 r.

pdf Uchwała IX/80/2007 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 39 KB)

RM_IX_80_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - powiadomienia Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 r.

pdf Uchwała IX/81/2007 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 51 KB)

RM_IX_81_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - statutu zakładu budżetowego ”Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała IX/82/2007 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_IX_82_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

pdf Uchwała IX/83/2007 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_IX_83_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

pdf Uchwała IX/84/2007 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_IX_84_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

pdf Uchwała IX/85/2007 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_IX_85_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - realizacji projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała IX/86/2007 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 46 KB)

RM_IX_86_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - przystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

pdf Uchwała IX/87/2007 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_IX_87_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych

pdf Uchwała IX/88/2007 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_IX_88_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą Centrum Integracji Społecznej

pdf Uchwała IX/89/2007 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_IX_89_20070412_1.pdf

z dnia 12-04-2007 - uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

pdf Uchwała IX/90/2007 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_IX_90_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

pdf Uchwała IX/91/2007 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_IX_91_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

pdf Uchwała IX/92/2007 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 352 KB)

RM_IX_92_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała VII/32/2007 Popularny

Publikujący 308 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_VII_32_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 rok.

pdf Uchwała VII/33/2007 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 153 KB)

RM_VII_33_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Uchwała VII/34/2007 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 106 KB)

RM_VII_34_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.

pdf Uchwała VII/35/2007 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_VII_35_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej mającego na celu realizację polityki prorodzinnej i ochrony macierzyństwa

pdf Uchwała VII/36/2007 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 176 KB)

RM_VII_36_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - nadania nazwy rondu położonemu w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VII/37/2007 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VII_37_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości

pdf Uchwała VII/38/2007 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VII_38_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała VII/39/2007 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VII_39_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała VII/40/2007 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_VII_40_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała VII/41/2007 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VII_41_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - nabycia nieruchomości zabudowanej

pdf Uchwała VII/42/2007 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_VII_42_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

pdf Uchwała VII/43/2007 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_VII_43_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - uchylająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej oraz określenia jej wysokości i sposobu pobierania

pdf Uchwała VII/44/2007 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VII_44_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

pdf Uchwała VII/45/2007 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 236 KB)

RM_VII_45_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała VII/46/2007 Popularny

Publikujący 231 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_VII_46_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała VIII/47/2007 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_VIII_47_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - uzupełnienia składu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała VIII/48/2007 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_VIII_48_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych

pdf Uchwała VIII/49/2007 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_VIII_49_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała VIII/50/2007 Popularny

Publikujący 237 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_VIII_50_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Osiedla „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz zarządzenia ponownych wyborów

pdf Uchwała VIII/51/2007 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_VIII_51_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Osiedla „Stawki” w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz zarządzenia ponownych wyborów

pdf Uchwała VIII/52/2007 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_VIII_52_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - rozstrzygnięcia protestu w wyborach do Rady Osiedla „Pułanki” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VIII/53/2007 Popularny

Publikujący 231 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_VIII_53_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała VIII/54/2007 Popularny

Publikujący 223 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_VIII_54_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - nabycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała VIII/55/2007 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_VIII_55_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

pdf Uchwała VIII/56/2007 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_VIII_56_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

pdf Uchwała VIII/57/2007 Popularny

Publikujący 237 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_VIII_57_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała VIII/58/2007 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_VIII_58_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - nabycia nieruchomości zabudowanej

pdf Uchwała VIII/59/2007 Popularny

Publikujący 225 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_VIII_59_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabycia własności nieruchomości

pdf Uchwała VIII/60/2007 Popularny

Publikujący 218 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_VIII_60_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VIII/61/2007 Popularny

Publikujący 211 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_VIII_61_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego"

pdf Uchwała VIII/62/2007 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 7.25 MB)

RM_VIII_62_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego