UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2007

pdf Uchwała XI/132/2007 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XI_132_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - realizacji projektu „Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno – sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała XI/133/2007 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XI_133_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - realizacji projektu „Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego”

pdf Uchwała XI/134/2007 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XI_134_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - realizacji projektu „Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego”

pdf Uchwała XI/135/2007 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XI_135_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - realizacji projektu „Modernizacja wyposażenia ogrodów przy Przedszkolach Publicznych Nr 5, Nr 7, Nr 11, Nr 12, Nr 15, Nr 16, Nr 19 oraz Nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała XI/136/2007 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XI_136_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec

pdf Uchwała XI/137/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_XI_137_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz informacji o przebiegu wykonania planów działalności gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

pdf Uchwała XI/138/2007 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XI_138_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - zaciągnięcia długoterminowych kredytów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

pdf Uchwała XI/139/2007 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 1.93 MB)

RM_XI_139_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała XI/140/2007 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 859 KB)

RM_XI_140_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyskin na 2007 r.

pdf Uchwała XI/141/2007 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_XI_141_20070605_1.pdf

z dnia 05-06-2007 - zamiany części gruntów objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” w Starachowicach położonych w Podstrefie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XI/142/2007 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 109 KB)

RM_XI_142_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - powołania Zespołu do spraw wyboru ławników

pdf Uchwała XII/143/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XII_143_20070628_1.pdf

z dnia 28-06-2007 - ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostsrowiec Świętokrzyski, w tym pedagogów (psychologów)

pdf Uchwała XII/144/2007 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 82 KB)

RM_XII_144_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - utworzenia Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XII/145/2007 Popularny

Publikujący 187 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_XII_145_20070628_1.pdf

z dnia 28-06-2007 - utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XII/146/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XII_146_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - nadania Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim imienia Jana Pawła II

pdf Uchwała XII/147/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 464 KB)

RM_XII_147_20070628_1.pdf

z dnia 28-06-2007 - w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy

pdf Uchwała XII/148/2007 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 1.97 MB)

RM_XII_148_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - nadania nazw nowopowstałym ulicom

pdf Uchwała XII/149/2007 Popularny

Publikujący 167 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XII_149_20070628_1.pdf

z dnia 28-06-2007 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała XII/150/2007 Popularny

Publikujący 166 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XII_150_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała XII/151/2007 Popularny

Publikujący 164 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XII_151_20070628_1.pdf

z dnia 28-06-2007 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała XII/152/2007 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XII_152_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - ustanowienia służebności gruntowej

pdf Uchwała XII/153/2007 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XII_153_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach

pdf Uchwała XII/154/2007 Popularny

Publikujący 166 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XII_154_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku

pdf Uchwała XII/155/2007 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XII_155_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

pdf Uchwała XII/156/2007 Popularny

Publikujący 159 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XII_156_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

pdf Uchwała XII/157/2007 Popularny

Publikujący 166 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XII_157_20070628_1.pdf

z dnia 28-06-2007 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu.

pdf Uchwała XII/158/2007 Popularny

Publikujący 159 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XII_158_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu.

pdf Uchwała XII/159/2007 Popularny

Publikujący 166 pobrań

Pobierz (pdf, 312 KB)

RM_XII_159_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec

pdf Uchwała XII/160/2007 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 220 KB)

RM_XII_160_20070628_1.pdf

z dnia 28-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała XIII/161/2007 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 363 KB)

RM_XIII_161_20070829_1.pdf

z dnia 29-08-2007 - zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XIII/162/2007 Popularny

Publikujący 741 pobrań

Pobierz (pdf, 395 KB)

RM_XIII_162_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - użyczenia miejskich obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na

pdf Uchwała XIII/163/2007 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 343 KB)

RM_XIII_163_20070829_1.pdf

z dnia 29-08-2007 - w sprawie użyczenia miejskich obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim  na rzecz Klubu Sportowego „Ostrowia”.

pdf Uchwała XIII/164/2007 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 395 KB)

RM_XIII_164_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - użyczenia miejskich obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „KSZO - Junior”

pdf Uchwała XIII/165/2007 Popularny

Publikujący 165 pobrań

Pobierz (pdf, 406 KB)

RM_XIII_165_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - najmu wieży oświetleniowej położonej na terenie Miejskiego

pdf Uchwała XIII/166/2007 Popularny

Publikujący 165 pobrań

Pobierz (pdf, 149 KB)

RM_XIII_166_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

pdf Uchwała XIII/167/2007 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 118 KB)

RM_XIII_167_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

pdf Uchwała XIII/168/2007 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 202 KB)

RM_XIII_168_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat,

pdf Uchwała XIII/169/2007 Popularny

Publikujący 163 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XIII_169_20070829_1.pdf

z dnia 29-08-2007 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

pdf Uchwała XIII/170/2007 Popularny

Publikujący 163 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_XIII_170_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała XIII/171/2007 Popularny

Publikujący 166 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_XIII_171_20070829_1.pdf

z dnia 29-08-2007 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XIII/172/2007 Popularny

Publikujący 166 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_XIII_172_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XIII/173/2007 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_XIII_173_20070829_1.pdf

z dnia 29-08-2007 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XIII/174/2007 Popularny

Publikujący 163 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XIII_174_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XIII/175/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 119 KB)

RM_XIII_175_20070829_1.pdf

z dnia 29-08-2007 - zamiany prawa użytkowania wieczystego działek gruntu i własności budynków

pdf Uchwała XIII/176/2007 Popularny

Publikujący 163 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_XIII_176_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - realizacji wspólnie z innymi podmiotami projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała XIII/177/2007 Popularny

Publikujący 166 pobrań

Pobierz (pdf, 106 KB)

RM_XIII_177_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

pdf Uchwała XIII/178/2007 Popularny

Publikujący 162 pobrań

Pobierz (pdf, 3.21 MB)

RM_XIII_178_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec

pdf Uchwała XIII/179/2007 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 122 KB)

RM_XIII_179_20070829_1.pdf

z dnia 29-08-2007 - udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

pdf Uchwała XIII/180/2007 Popularny

Publikujący 166 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XIII_180_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

pdf Uchwała XIII/181/2007 Popularny

Publikujący 166 pobrań

Pobierz (pdf, 44 KB)

RM_XIV_181_20070912_1.pdf

z dnia 12-09-2007 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładach pomocy społecznej w wyborach do Sejmu i Senatu