Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2007

pdf Uchwała XIV/182/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XIV_182_20070912.pdf

z dnia 12-09-2007 - wniesienia wkładu pieniężnego do Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XIV/183/2007 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XIV_183_20070912_1.pdf

z dnia 12-09-2007 - udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Ostrowieckiego

pdf Uchwała XIV/184/2007 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 199 KB)

RM_XIV_184_20070912.pdf

z dnia 12-09-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała XIX/232/2007 Popularny

Publikujący 368 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XIX_232_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2008 rok”.

pdf Uchwała XIX/233/2007 Popularny

Publikujący 391 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XIX_233_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zm. uchwałę w sprawie diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XIX/234/2007 Popularny

Publikujący 351 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XIX_234_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku

pdf Uchwała XIX/235/2007 Popularny

Publikujący 368 pobrań

Pobierz (pdf, 43 KB)

RM_XIX_235_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - przystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XIX/236/2007 Popularny

Publikujący 385 pobrań

Pobierz (pdf, 380 KB)

RM_XIX_236_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 relacji Ostrowiec Świętokrzyski – Solec n/Wisłą” w zakresie realizacji inwestycji w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XIX/237/2007 Popularny

Publikujący 377 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XIX_237_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wystawienia weksla „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków i podpisania deklaracji do weksla

pdf Uchwała XIX/238/2007 Popularny

Publikujący 357 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XIX_238_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XIX/239/2007 Popularny

Publikujący 379 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_XIX_239_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XIX/240/2007 Popularny

Publikujący 368 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XIX_240_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo - Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XIX/241/2007 Popularny

Publikujący 386 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XIX_241_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę p.n.: „Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała XIX/242/2007 Popularny

Publikujący 381 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XIX_242_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XIX/243/2007 Popularny

Publikujący 378 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XIX_243_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XIX/244/2007 Popularny

Publikujący 365 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XIX_244_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała XIX/245/2007 Popularny

Publikujący 364 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XIX_245_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

pdf Uchwała XIX/246/2007 Popularny

Publikujący 376 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

RM_XIX_246_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała XIX/247/2007 Popularny

Publikujący 383 pobrań

Pobierz (pdf, 346 KB)

RM_XIX_247_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała XIX/248/2007 Popularny

Publikujący 415 pobrań

Pobierz (pdf, 495 KB)

RM_XIX_248_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

pdf Uchwała XV/185/2007 Popularny

Publikujący 203 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_XV_185_20071005.pdf

z dnia 05-10-2007 - wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego

pdf Uchwała XV/186/2007 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 44 KB)

RM_XV_186_20071005.pdf

z dnia 05-10-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym

pdf Uchwała XV/187/2007 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_XV_187_20071005.pdf

z dnia 05-10-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali

pdf Uchwała XV/188/2007 Popularny

Publikujący 165 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XV_188_20071005_1.pdf

z dnia 05-10-2007 - uchylająca uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała XV/189/2007 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XV_189_20071005.pdf

z dnia 05-10-2007 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

pdf Uchwała XV/190/2007 Popularny

Publikujący 167 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XV_190_20071005_1.pdf

z dnia 05-10-2007 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XV/191/2007 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XV_191_20071005.pdf

z dnia 05-10-2007 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XV/192/2007 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 177 KB)

RM_XV_192_20071005.pdf

z dnia 05-10-2007 - przyjęcia ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie

pdf Uchwała XV/193/2007 Popularny

Publikujący 165 pobrań

Pobierz (pdf, 314 KB)

RM_XV_193_20071005.pdf

z dnia 05-10-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec

pdf Uchwała XVI/194/2007 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XVI_194_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2008 r.

pdf Uchwała XVI/195/2007 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XVI_195_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady

pdf Uchwała XVI/196/2007 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 328 KB)

RM_XVI_196_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała XVI/197/2007 Popularny

Publikujący 167 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XVI_197_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XVI/198/2007 Popularny

Publikujący 167 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XVI_198_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XVI/199/2007 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_XVI_199_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

pdf Uchwała XVI/200/2007 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XVI_200_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XVI/201/2007 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 143 KB)

RM_XVI_201_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju

pdf Uchwała XVI/202/2007 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XVI_202_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - przyjęcia zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XVI/203/2007 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XVI_203_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

pdf Uchwała XVI/204/2007 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XVI_204_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego

pdf Uchwała XVI/205/2007 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XVI_205_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf Uchwała XVI/206/2007 Popularny

Publikujący 330 pobrań

Pobierz (pdf, 313 KB)

RM_XVI_206_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec

pdf Uchwała XVI/207/2007 Popularny

Publikujący 304 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XVI_207_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała XVII/208/2007 Popularny

Publikujący 311 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_XVII_208_20071128.pdf

z dnia 28-11-2007 - powiadomienia Sekretarza Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 r.

pdf Uchwała XVII/209/2007 Popularny

Publikujący 300 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_XVII_209_20071128.pdf

z dnia 28-11-2007 - powiadomienia Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 r.

pdf Uchwała XVII/210/2007 Popularny

Publikujący 301 pobrań

Pobierz (pdf, 154 KB)

RM_XVII_210_20071128.pdf

z dnia 28-11-2007 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XVII/211/2007 Popularny

Publikujący 290 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XVII_211_20071128.pdf

z dnia 28-11-2007 - określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2008 rok

pdf Uchwała XVII/212/2007 Popularny

Publikujący 346 pobrań

Pobierz (pdf, 618 KB)

RM_XVII_212_20071128.pdf

z dnia 28-11-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XVII/213/2007 Popularny

Publikujący 311 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XVII_213_20071128.pdf

z dnia 28-11-2007 - przystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XVII/214/2007 Popularny

Publikujący 302 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XVII_214_20071128.pdf

z dnia 28-11-2007 - sprzedaży nieruchomości