Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2007

pdf Uchwała VIII/63/2007 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VIII_63_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - akceptacji Aneksu nr 5 do porozumienia z dnia 06.11.2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Gminą Starachowice, dotyczącego wdrożenia projektu pn. "Aktywizacja gospodarcza Województwa Świętokrzyskiego - ośrodków poprzemysłowych w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim" nr 2003/004-379/05.34 współfinansowanego z funduszu PHARE 2003 SGG

pdf Uchwała VIII/64/2007 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_VIII_64_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieŜy przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wystawienia weksla „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków i podpisania deklaracji do weksla

pdf Uchwała VIII/65/2007 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_VIII_65_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wystawienia weksla „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków i podpisania deklaracji do weksla

pdf Uchwała VIII/66/2007 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_VIII_66_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wystawienia weksla „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków i podpisania deklaracji do weksla

pdf Uchwała VIII/67/2007 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_VIII_67_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wystawienia weksla „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków i podpisania deklaracji do weksla

pdf Uchwała VIII/68/2007 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_VIII_68_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieŜy w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wystawienia weksla „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków i podpisania deklaracji do weksla

pdf Uchwała VIII/69/2007 Popularny

Publikujący 189 pobrań

Pobierz (pdf, 140 KB)

RM_VIII_69_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2005-2007 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pdf Uchwała VIII/70/2007 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_VIII_70_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

pdf Uchwała VIII/71/2007 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_VIII_71_20070313_1.pdf

z dnia 13-03-2007 - zaciągnięcia kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

pdf Uchwała VIII/72/2007 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VIII_72_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Ostrowieckiego

pdf Uchwała VIII/73/2007 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 451 KB)

RM_VIII_73_20070313_1.pdf

z dnia 13-03-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała X/100/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_100_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu i własności budynków

pdf Uchwała X/101/2007 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_X_101_20070426_1.pdf

z dnia 26-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

pdf Uchwała X/102/2007 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_X_102_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy

pdf Uchwała X/103/2007 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_X_103_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu ”Termomodernizacja budynków Publicznych Szkół Podstawowych Nr 10 i Nr 12 w mieście Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała X/104/2007 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_X_104_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu ”Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim - budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Świętokrzyskiej”

pdf Uchwała X/105/2007 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_X_105_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu ”Termomodernizacja budynków przedszkoli publicznych Nr 7, Nr 11, Nr 12, Nr 15, Nr 16 oraz Nr 21 w mieście Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała X/106/2007 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_106_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu „Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłuŜeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła ‘Brezelia’ na przecięciu z drogą nr 755”

pdf Uchwała X/107/2007 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_107_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu „Poprawa układu komunikacyjnego w północnozachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych”

pdf Uchwała X/108/2007 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_108_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. IłŜeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza”

pdf Uchwała X/109/2007 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_X_109_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”

pdf Uchwała X/110/2007 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_X_110_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu „Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała X/111/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_X_111_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu „Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała X/112/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_X_112_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu „Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec

pdf Uchwała X/113/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_X_113_20070426_1.pdf

z dnia 26-04-2007 - realizacji projektu „Ostrowiecki Browar Kultury”

pdf Uchwała X/114/2007 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_X_114_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego.

pdf Uchwała X/115/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 263 KB)

RM_X_115_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2007 r.

pdf Uchwała X/116/2007 Popularny

Publikujący 273 pobrań

Pobierz (pdf, 817 KB)

RM_X_116_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2006 rok

pdf Uchwała X/117/2007 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 23 KB)

RM_X_117_20070426_1.pdf

z dnia 26-04-2007 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  za 2006 rok.

pdf Uchwała X/93/2007 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_X_93_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy

pdf Uchwała X/94/2007 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_X_94_20070426_1.pdf

z dnia 26-04-2007 - oddania we współużytkowanie wieczyste działki gruntu

pdf Uchwała X/95/2007 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_X_95_20070426_1.pdf

z dnia 26-04-2007 - ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego

pdf Uchwała X/96/2007 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_X_96_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

pdf Uchwała X/97/2007 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_97_20070426_1.pdf

z dnia 26-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości

pdf Uchwała X/98/2007 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_X_98_20070426.pdf

z dnia 26-04-2007 - prowadzenia rokowań dotyczących nabycia nieruchomości

pdf Uchwała X/99/2007 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_X_99_20070426_1.pdf

z dnia 26-04-2007 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XI/118/2007 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 834 KB)

RM_XI_118_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - nadania nazwy mostowi na rzece Kamiennej położonemu w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XI/119/2007 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_XI_119_20070605_1.pdf

z dnia 05-06-2007 - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej udziałów w gruncie

pdf Uchwała XI/120/2007 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_XI_120_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XI/121/2007 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_XI_121_20070605_1.pdf

z dnia 05-06-2007 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu i własności budynku

pdf Uchwała XI/122/2007 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 114 KB)

RM_XI_122_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

pdf Uchwała XI/123/2007 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 111 KB)

RM_XI_123_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Św. oraz przeniesienia własności budynku

pdf Uchwała XI/124/2007 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 107 KB)

RM_XI_124_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia nowych wspólników do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XI/125/2007 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 491 KB)

RM_XI_125_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2007 – 2011

pdf Uchwała XI/126/2007 Popularny

Publikujący 207 pobrań

Pobierz (pdf, 168 KB)

RM_XI_126_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

pdf Uchwała XI/127/2007 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 381 KB)

RM_XI_127_20070605_1.pdf

z dnia 05-06-2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XI/128/2007 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 370 KB)

RM_XI_128_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - uznania terenu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za park gminny

pdf Uchwała XI/129/2007 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XI_129_20070605_1.pdf

z dnia 05-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia parków: Parku Miejskiego im Marszałka Józefa Piłsudskiego, Parku Fabrycznego, Parku Pałacowego, ich granic oraz sposobu wykonywania ich ochrony na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XI/130/2007 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_XI_130_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - określenia zasad i trybu korzystania z parków gminnych

pdf Uchwała XI/131/2007 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 106 KB)

RM_XI_131_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - realizacji projektu „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim”