Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2008

pdf Uchwała XX/249/2008 Popularny

Publikujący 237 pobrań

Pobierz (pdf, 325 KB)

RM_XX_249_20080124_1.pdf

z dnia 24-01-2008 - nadania nazwy rondu położonemu w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XX/250/2008 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XX_250_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni specjalistycznych wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XX/251/2008 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 1.32 MB)

RM_XX_251_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

pdf Uchwała XX/252/2008 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XX_252_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli

pdf Uchwała XX/253/2008 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XX_253_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - nabycia nieruchomości zabudowanych

pdf Uchwała XX/254/2008 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XX_254_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - nabycia własności nieruchomości w drodze darowizny.

pdf Uchwała XX/255/2008 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XX_255_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała XX/256/2008 Popularny

Publikujący 283 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XX_256_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała XX/257/2008 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XX_257_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu „Mieszkańcy Osiedla

pdf Uchwała XX/258/2008 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XX_258_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

pdf Uchwała XX/259/2008 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XX_259_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

pdf Uchwała XX/260/2008 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 54 KB)

RM_XX_260_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

pdf Uchwała XX/261/2008 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_XX_261_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008-2010” dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim.

pdf Uchwała XX/262/2008 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XX_262_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu

pdf Uchwała XX/263/2008 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XX_263_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała XX/264/2008 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XX_264_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - zaciągnięcia kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

pdf Uchwała XX/265/2008 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_XX_265_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

pdf Uchwała XX/266/2008 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_XX_266_20080124.pdf

z dnia 24-01-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

pdf Uchwała XXI/267/2008 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXI_267_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXI/268/2008 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 42 KB)

RM_XXI_268_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXI/269/2008 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXI_269_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXI/270/2008 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXI_270_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XXI/271/2008 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXI_271_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XXI/272/2008 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_XXI_272_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nieuiszczoenj części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty

pdf Uchwała XXI/273/2008 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XXI_273_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf Uchwała XXI/274/2008 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 168 KB)

RM_XXI_274_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskeigo na lata 2008 - 2023"

pdf Uchwała XXI/275/2008 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXI_275_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

pdf Uchwała XXI/276/2008 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXI_276_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXI/277/2008 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXI_277_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społcznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXI/278/2008 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXI_278_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf Uchwała XXI/279/2008 Popularny

Publikujący 232 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXI_279_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf Uchwała XXI/280/2008 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 329 KB)

RM_XXI_280_20080319.pdf

z dnia 19-03-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

pdf Uchwała XXII/281/2008 Popularny

Publikujący 288 pobrań

Pobierz (pdf, 869 KB)

RM_XXII_281_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2007 rok

pdf Uchwała XXII/282/2008 Popularny

Publikujący 225 pobrań

Pobierz (pdf, 15 KB)

RM_XXII_282_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2007 rok

pdf Uchwała XXII/283/2008 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXII_283_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała XXII/284/2008 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XXII_284_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

pdf Uchwała XXII/285/2008 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXII_285_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXII/286/2008 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXII_286_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXII/287/2008 Popularny

Publikujący 299 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXII_287_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała XXII/288/2008 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXII_288_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - nabycia nieruchomości niezabudowanej

pdf Uchwała XXII/289/2008 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXII_289_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXII/290/2008 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXII_290_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - nabycia własności nieruchomości

pdf Uchwała XXII/291/2008 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXII_291_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

pdf Uchwała XXII/292/2008 Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXII_292_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

pdf Uchwała XXII/293/2008 Popularny

Publikujący 232 pobrań

Pobierz (pdf, 985 KB)

RM_XXII_293_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna

pdf Uchwała XXII/294/2008 Popularny

Publikujący 231 pobrań

Pobierz (pdf, 86 KB)

RM_XXII_294_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe

pdf Uchwała XXII/295/2008 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXII_295_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXII/296/2008 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XXII_296_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego

pdf Uchwała XXII/297/2008 Popularny

Publikujący 216 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XXII_297_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

pdf Uchwała XXII/298/2008 Popularny

Publikujący 214 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXII_298_20080428.pdf

z dnia 28-04-2008 - udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego