Upał

Data utworzenia 2019-08-25 13:30:01Ważne do 2019-08-29 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2008

pdf Uchwała XXXII/446/2008 Popularny

Publikujący 291 pobrań

Pobierz (pdf, 317 KB)

RM_XXXII_446_20081222_i_zaczniki.pdf

z dnia 22-12-2008 - uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 rok

pdf Uchwała XXXII/445/2008 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXII_445_20081222_i_zaczniki.pdf

z dnia 22-12-2008 - niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała XXXII/444/2008 Popularny

Publikujący 278 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

RM_XXXII_444_20081222_i_zaczniki.pdf

z dnia 22-12-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok

pdf Uchwała XXXII/443/2008 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 182 KB)

RM_XXXII_443_20081222_i_zaczniki.pdf

z dnia 22-12-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok

pdf Uchwała XXXII/442/2008 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXII_442_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą Centrum Integracji Społecznej

pdf Uchwała XXXII/441/2008 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XXXII_441_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych

pdf Uchwała XXXII/440/2008 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXXII_440_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXII/439/2008 Popularny

Publikujący 290 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXII_439_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXII/438/2008 Popularny

Publikujący 287 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXII_438_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - wyrażenia zgody na rekompensowanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółce z o.o. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski strat z tytułu świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym

pdf Uchwała XXXII/437/2008 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXII_437_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXII/436/2008 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXII_436_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pdf Uchwała XXXII/435/2008 Popularny

Publikujący 284 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXXII_435_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXII/434/2008 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXXII_434_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXII/433/2008 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXII_433_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała XXXII/432/2008 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXXII_432_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXXII/431/2008 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXII_431_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - ustanowienia pomnika przyrody

pdf Uchwała XXXII/430/2008 Popularny

Publikujący 284 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XXXII_430_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

pdf Uchwała XXXII/429/2008 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXXII_429_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

pdf Uchwała XXXII/428/2008 Popularny

Publikujący 365 pobrań

Pobierz (pdf, 62 KB)

RM_XXXII_428_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w 2009 r.

pdf Uchwała XXXII/427/2008 Popularny

Publikujący 280 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XXXII_427_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - Programu Współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.

pdf Uchwała XXXII/426/2008 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XXXII_426_20081222.pdf

z dnia 22-12-2008 - przyjęcia "Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2009 rok"

pdf Uchwała XXXI/425/2008 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 85 KB)

RM_XXXI_425_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

pdf Uchwała XXXI/424/2008 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XXXI_424_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

pdf Uchwała XXXI/423/2008 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XXXI_423_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała XXXI/422/2008 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 122 KB)

RM_XXXI_422_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

pdf Uchwała XXXI/421/2008 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXXI_421_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, a także dla zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty

pdf Uchwała XXXI/420/2008 Popularny

Publikujący 294 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_XXXI_420_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - regulaminu targowisk miejskich

pdf Uchwała XXXI/419/2008 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXXI_419_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała XXXI/418/2008 Popularny

Publikujący 277 pobrań

Pobierz (pdf, 318 KB)

RM_XXXI_418_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXI/417/2008 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXXI_417_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2009 rok

pdf Uchwała XXXI/416/2008 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XXXI_416_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

pdf Uchwała XXXI/415/2008 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 39 KB)

RM_XXXI_415_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

pdf Uchwała XXXI/414/2008 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXI_414_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2009 roku

pdf Uchwała XXXI/413/2008 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_XXXI_413_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2009

pdf Uchwała XXXI/412/2008 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XXXI_412_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2009 r.

pdf Uchwała XXXI/411/2008 Popularny

Publikujący 294 pobrań

Pobierz (pdf, 3.76 MB)

RM_XXXI_411_20081126.pdf

z dnia 26-11-2008 - uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 – 2011”, którego częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 - 2011"

pdf Uchwała XXX/410/2008 Popularny

Publikujący 223 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXX_410_20081121.pdf

z dnia 21-11-2008 - realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Kolonia Robotnicza

pdf Uchwała XXX/409/2008 Popularny

Publikujący 228 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXX_409_20081121.pdf

z dnia 21-11-2008 - realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej – ulica Armii Krajowej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z remontem oświetlenia ulicznego”

pdf Uchwała XXIX/408/2008 Popularny

Publikujący 218 pobrań

Pobierz (pdf, 145 KB)

RM_XXIX_408_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

pdf Uchwała XXIX/407/2008 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XXIX_407_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

pdf Uchwała XXIX/406/2008 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 365 KB)

RM_XXIX_406_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

pdf Uchwała XXIX/405/2008 Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXIX_405_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

pdf Uchwała XXIX/404/2008 Popularny

Publikujący 218 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXIX_404_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Ostrowieckiego

pdf Uchwała XXIX/403/2008 Popularny

Publikujący 209 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXIX_403_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XXIX/402/2008 Popularny

Publikujący 201 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXIX_402_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXIX/401/2008 Popularny

Publikujący 195 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXIX_401_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

pdf Uchwała XXIX/400/2008 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 57 KB)

RM_XXIX_400_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, a także dla zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty

pdf Uchwała XXIX/399/2008 Popularny

Publikujący 209 pobrań

Pobierz (pdf, 50 KB)

RM_XXIX_399_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIX/398/2008 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 849 KB)

RM_XXIX_398_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XXIX/397/2008 Popularny

Publikujący 194 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXIX_397_20081030.pdf

z dnia 30-10-2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski