Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2009

pdf Uchwała XL/524/2009 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_XL_524_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XLI/525/2009 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 270 KB)

RM_XLI_525_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - wzoru sztandaru Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/526/2009 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 119 KB)

RM_XLI_526_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - wzoru flagi Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/527/2009 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLI_527_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódkziego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprze likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach

pdf Uchwała XLI/528/2009 Popularny

Publikujący 290 pobrań

Pobierz (pdf, 180 KB)

RM_XLI_528_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/529/2009 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_XLI_529_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zm. uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008-2010 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o."

pdf Uchwała XLI/530/2009 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XLI_530_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - użyczenia miejskich obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz "KSZO" Sportowej Spółce Akcyjnej

pdf Uchwała XLI/531/2009 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 330 KB)

RM_XLI_531_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała XLI/532/2009 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XLI_532_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - wynajęcia gruntu położonego przy ul. Kuźnia

pdf Uchwała XLI/533/2009 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XLI_533_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zbycia nieruchomoci w drodze darowizny

pdf Uchwała XLI/534/2009 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XLI_534_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zbycia nieruchomoci w drodze darowizny

pdf Uchwała XLI/535/2009 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XLI_535_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zbycia nieruchomoci w drodze darowizny

pdf Uchwała XLI/536/2009 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_536_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/537/2009 Popularny

Publikujący 468 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XLI_537_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości lub ich części przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym

pdf Uchwała XLI/538/2009 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_538_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. przedstawionego przez Biuro Wystaw Artystycznych

pdf Uchwała XLI/539/2009 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_539_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. przedstawionego przez Miejską Bibliotekę Publiczną

pdf Uchwała XLI/540/2009 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_540_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. przedstawionego przez Miejskie Centrum Kultury

pdf Uchwała XLI/541/2009 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_541_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Sikorskiego - Ogrodowa w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf Uchwała XLI/542/2009 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_542_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf Uchwała XLI/543/2009 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XLI_543_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Chłodnej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf Uchwała XLI/544/2009 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XLI_544_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf Uchwała XLI/545/2009 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XLI_545_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tomaszów w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf Uchwała XLI/546/2009 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_546_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf Uchwała XLI/547/2009 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_547_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf Uchwała XLI/548/2009 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLI_548_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej

pdf Uchwała XLI/549/2009 Popularny

Publikujący 314 pobrań

Pobierz (pdf, 189 KB)

RM_XLI_549_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - akceptacji projektu umowy dot. rekompensowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski strat z tytułu świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym w latach 2009-2018

pdf Uchwała XLI/550/2009 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 201 KB)

RM_XLI_550_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.

pdf Uchwała XLII/551/2009 Popularny

Publikujący 232 pobrań

Pobierz (pdf, 199 KB)

RM_XLII_551_20090721.pdf

z dnia 21-07-2009 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.

pdf Uchwała XLIII/552/2009 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XLIII_552_2009_0909_1.pdf

z dnia 09-09-2009 - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2009-2013

pdf Uchwała XLIII/553/2009 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLIII_553_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych Prezydenta Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

pdf Uchwała XLIII/554/2009 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XLIII_554_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

pdf Uchwała XLIII/555/2009 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLIII_555_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała XLIII/556/2009 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XLIII_556_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XLIII/558/2009 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLIII_558_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała XLIII/559/2009 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLIII_559_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/560/2009 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XLIII_560_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała XLIII/561/2009 Popularny

Publikujący 225 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XLIII_561_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - ustanowienia służebności przesyłu

pdf Uchwała XLIII/562/2009 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLIII_562_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - wyrażenia woli realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski wspólnie z innymi gminami dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego projektu „E-Świętokrzyskie” – Budowa miejskich sieci światłowodowych JST” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

pdf Uchwała XLIII/563/2009 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 62 KB)

RM_XLIII_563_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLIII/564/2009 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XLIII_564_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - przystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do konsorcjum pn. „Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny”

pdf Uchwała XLIII/565/2009 Popularny

Publikujący 222 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XLIII_565_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - realizacji zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej - ul. Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową infrastruktury technicznej

pdf Uchwała XLIII/566/2009 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLIII_566_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

pdf Uchwała XLIII/567/2009 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XLIII_567_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032”

pdf Uchwała XLIII/568/2009 Popularny

Publikujący 225 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XLIII_568_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLIII/569/2009 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XLIII_569_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLIII/570/2009 Popularny

Publikujący 221 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XLIII_570_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - utworzenia rachunku dochodów własnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLIII/571/2009 Popularny

Publikujący 220 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLIII_571_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XLIII/572/2009 Popularny

Publikujący 214 pobrań

Pobierz (pdf, 23 KB)

RM_XLIII_572_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

pdf Uchwała XLIII/573/2009 Popularny

Publikujący 219 pobrań

Pobierz (pdf, 255 KB)

RM_XLIII_573_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.

pdf Uchwała XLIII/574/2009 Popularny

Publikujący 205 pobrań

Pobierz (pdf, 42 KB)

RM_XLIII_574_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.