Opady marznące

Data utworzenia 2020-01-21 23:00:01Ważne do 2020-01-22 11:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznącychPrzejdź do całości

Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2010

pdf Uchwała I/1/2010 Popularny

Publikujący 304 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_I_1_20101129.pdf

z dnia 29-11-2010 - wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała I/2/2010 Popularny

Publikujący 313 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_I_2_20101129.pdf

z dnia 29-11-2010 - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/10/2010 Popularny

Publikujący 333 pobrań

Pobierz (pdf, 151 KB)

RM_III_10_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.

pdf Uchwała III/11/2010 Popularny

Publikujący 304 pobrań

Pobierz (pdf, 48 KB)

RM_III_11_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała III/3/2010 Popularny

Publikujący 319 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_III_3_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała III/4/2010 Popularny

Publikujący 315 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_III_4_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - powołania stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania

pdf Uchwała III/5/2010 Popularny

Publikujący 307 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_III_5_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/6/2010 Popularny

Publikujący 341 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_III_6_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała III/7/2010 Popularny

Publikujący 330 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_III_7_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - zm. uchwałę w sprawie diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/8/2010 Popularny

Publikujący 323 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_III_8_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/9/2010 Popularny

Publikujący 330 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_III_9_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - zm. uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011

pdf Uchwała IV/12/2010 Popularny

Publikujący 309 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_IV_12_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała L/655/2010 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_L_655_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - nadania Zespołowi Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim im. Orląt Lwowskich

pdf Uchwała L/656/2010 Popularny

Publikujący 144 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_L_656_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - zm. uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała L/657/2010 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_L_657_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - zm. uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010  w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała L/658/2010 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_L_658_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - realizacji projektu pn. "Szkoła równych szans - lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pdf Uchwała L/659/2010 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_L_659_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - realizacji projektu pn. "Moje przedszkole" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pdf Uchwała L/660/2010 Popularny

Publikujący 141 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_L_660_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski rozwoju sportu kwalifikowanego

pdf Uchwała L/661/2010 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_L_661_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dot. usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała L/662/2010 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_L_662_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - zm. uchwałę w sprawie przyjęcia zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała L/663/2010 Popularny

Publikujący 143 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

RM_L_663_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy, ubiegający się się o uzyskanie zezwoleń na rzecz prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

pdf Uchwała L/664/2010 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_L_664_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem dotyczącym wpisania do docelowej sieci dróg ekspresowych drogi S9 Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów

pdf Uchwała L/665/2010 Popularny

Publikujący 151 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_L_665_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - udziału Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w realizacji projektu pn. "Kulturalna Dolina Kamiennej"

pdf Uchwała L/666/2010 Popularny

Publikujący 138 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_L_666_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała L/667/2010 Popularny

Publikujący 147 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_L_667_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała L/668/2010 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_L_668_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała L/669/2010 Popularny

Publikujący 141 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_L_669_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty

pdf Uchwała L/670/2010 Popularny

Publikujący 232 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_L_670_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - rozwiązania prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego na Osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała L/671/2010 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_L_671_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała L/672/2010 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 205 KB)

RM_L_672_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

pdf Uchwała L/673/2010 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_L_673_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - zm. uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą Centrum Integracji Społecznej

pdf Uchwała L/674/2010 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 345 KB)

RM_L_674_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 rok

pdf Uchwała L/675/2010 Popularny

Publikujący 138 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_L_675_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego może zaciągnąć wieloletnie zobowiązanie

pdf Uchwała L/676/2010 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 39 KB)

RM_L_676_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - realizacji przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim projektu pn. "Akademia Kształcenia Dorosłych w Ostrowcu Świętokrzyskim" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pdf Uchwała L/677/2010 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 311 KB)

RM_L_677_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 rok

pdf Uchwała LII/678/2010 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LII_678_20100414.pdf

z dnia 14-04-2010 - przystąpienia do realizacji projektu "Termomodernizacja dziesięciu budynków oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf Uchwała LII/679/2010 Popularny

Publikujący 134 pobrań

Pobierz (pdf, 260 KB)

RM_LII_679_20100414.pdf

z dnia 14-04-2010 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 rok

pdf Uchwała LIII/680/2010 Popularny

Publikujący 137 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_LIII_680_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LIV/681/2010 Popularny

Publikujący 143 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIV_681_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Ostrowieckiego

pdf Uchwała LIV/682/2010 Popularny

Publikujący 141 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_LIV_682_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - uchylająca uchwałę w sprawie nadania Zespołowi Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim imienia Orląt Lwowskich

pdf Uchwała LIV/683/2010 Popularny

Publikujący 141 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIV_683_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - nadania Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim imienia Orląt Lwowskich

pdf Uchwała LIV/684/2010 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIV_684_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - nadania Publicznemu Gimnazjum nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim imienia Orląt Lwowskich

pdf Uchwała LIV/685/2010 Popularny

Publikujący 146 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_LIV_685_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

pdf Uchwała LIV/686/2010 Popularny

Publikujący 145 pobrań

Pobierz (pdf, 41 KB)

RM_LIV_686_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - zm. uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski rozwoju sportu kwalifikowanego

pdf Uchwała LIV/687/2010 Popularny

Publikujący 148 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIV_687_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - oddania w najem gruntu położonego przy ul. 11 Listopada

pdf Uchwała LIV/688/2010 Popularny

Publikujący 141 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LIV_688_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała LIV/689/2010 Popularny

Publikujący 139 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LIV_689_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała LIV/690/2010 Popularny

Publikujący 142 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LIV_690_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - sprzedaży niezabudowanych działek gruntu

pdf Uchwała LIV/691/2010 Popularny

Publikujący 143 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIV_691_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LIV/692/2010 Popularny

Publikujący 140 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_LIV_692_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - wyrażenia zgody na zbycie udziałów Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu ich umorzenia