Upał

Data utworzenia 2019-08-25 13:30:01Ważne do 2019-08-29 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2010

pdf Uchwała V/21/2010 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_V_21_20101230.pdf

z dnia 30-12-2010 - trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

pdf Uchwała V/20/2010 Popularny

Publikujący 302 pobrań

Pobierz (pdf, 192 KB)

RM_V_20_20101230.pdf

z dnia 30-12-2010 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała V/19/2010 Popularny

Publikujący 288 pobrań

Pobierz (pdf, 42 KB)

RM_V_19_20101230.pdf

z dnia 30-12-2010 - zarządzenia wyborów do rad osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała V/18/2010 Popularny

Publikujący 321 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_V_18_20101230.pdf

z dnia 30-12-2010 - określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczeniu oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

pdf Uchwała V/17/2010 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_V_17_20101230.pdf

z dnia 30-12-2010 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała V/16/2010 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_V_16_20101230.pdf

z dnia 30-12-2010 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.

pdf Uchwała V/15/2010 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_V_15_20101230.pdf

z dnia 30-12-2010 - ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała V/14/2010 Popularny

Publikujący 278 pobrań

Pobierz (pdf, 117 KB)

RM_V_14_20101230.pdf

z dnia 30-12-2010 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała V/13/2010 Popularny

Publikujący 285 pobrań

Pobierz (pdf, 439 KB)

RM_V_13_20101230.pdf

z dnia 30-12-2010 - uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała IV/12/2010 Popularny

Publikujący 273 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_IV_12_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/11/2010 Popularny

Publikujący 267 pobrań

Pobierz (pdf, 48 KB)

RM_III_11_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała III/10/2010 Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 151 KB)

RM_III_10_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.

pdf Uchwała III/9/2010 Popularny

Publikujący 286 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_III_9_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - zm. uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011

pdf Uchwała III/8/2010 Popularny

Publikujący 287 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_III_8_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/7/2010 Popularny

Publikujący 285 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_III_7_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - zm. uchwałę w sprawie diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/6/2010 Popularny

Publikujący 300 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_III_6_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała III/5/2010 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_III_5_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/4/2010 Popularny

Publikujący 280 pobrań

Pobierz (pdf, 64 KB)

RM_III_4_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - powołania stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania

pdf Uchwała III/3/2010 Popularny

Publikujący 286 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_III_3_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała I/2/2010 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_I_2_20101129.pdf

z dnia 29-11-2010 - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała I/1/2010 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_I_1_20101129.pdf

z dnia 29-11-2010 - wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LXII/808/2010 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_LXII_808_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

pdf Uchwała LXII/807/2010 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 269 KB)

RM_LXII_807_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 rok

pdf Uchwała LXII/806/2010 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 41 KB)

RM_LXII_806_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

pdf Uchwała LXII/805/2010 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 17 KB)

RM_LXII_805_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania wysokości podatku rolnego w 2011 roku

pdf Uchwała LXII/804/2010 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_LXII_804_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011

pdf Uchwała LXII/803/2010 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_LXII_803_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - zm. uchwałę w sprawie przekazania dotacji celowej Gminom: Bałtów, Ćmielów, Kunów, Lipnik i Mirzec

pdf Uchwała LXII/802/2010 Popularny

Publikujący 274 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LXII_802_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - zm. uchwałę w sprawie udzielania zasad dotacji prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności

pdf Uchwała LXII/801/2010 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LXII_801_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ostrowiec Święokrzyski do Spółki "KSZO" Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LXII/800/2010 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_LXII_800_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pdf Uchwała LXII/799/2010 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LXII_799_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - ustanowienia służebności przesyłu

pdf Uchwała LXII/798/2010 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LXII_798_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - oddania działki gruntru w użytkowanie wieczyste

pdf Uchwała LXII/797/2010 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LXII_797_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przeniesienia własności budynku

pdf Uchwała LXII/796/2010 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LXII_796_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LXII/795/2010 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LXII_795_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LXII/794/2010 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LXII_794_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LXII/793/2010 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LXII_793_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LXII/792/2010 Popularny

Publikujący 228 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_LXII_792_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - ustanowienia drogi koniecznej

pdf Uchwała LXII/791/2010 Popularny

Publikujący 215 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LXII_791_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kolonia Robotnicza

pdf Uchwała LXII/790/2010 Popularny

Publikujący 295 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LXII_790_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Górzystej

pdf Uchwała LXII/789/2010 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LXII_789_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała LXII/788/2010 Popularny

Publikujący 216 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LXII_788_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała LXII/787/2010 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_LXII_787_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - zm. uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf Uchwała LXII/786/2010 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_LXII_786_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - zm. uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf Uchwała LXII/785/2010 Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (pdf, 311 KB)

RM_LXII_785_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2014

pdf Uchwała LXII/784/2010 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 198 KB)

RM_LXII_784_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2011 roku

pdf Uchwała LXII/783/2010 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 44 KB)

RM_LXII_783_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LXII/782/2010 Popularny

Publikujący 206 pobrań

Pobierz (pdf, 39 KB)

RM_LXII_782_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Obrazek Uchwała LXII/781/2010 - załącznik graficzny Popularny

Publikujący 193 pobrań

Pobierz (jpg, 6.26 MB)

RM_LXII_781_20101109_z_1.jpg

z dnia 09-11-2010 - załącznik graficzny

pdf Uchwała LXII/781/2010 Popularny

Publikujący 217 pobrań

Pobierz (pdf, 221 KB)

RM_LXII_781_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - miejscowego planu zagospodarowania części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna