Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2011

pdf Uchwała IX/59/2011 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_IX_59_20110412.pdf

z dnia 12-04-2011 - zm. uchwałę w sprawie akceptacji projektu umowy dotyczącej rekompensowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski strat z tytułu świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym w latach 2009-2018

pdf Uchwała IX/60/2011 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_IX_60_20110412.pdf

z dnia 12-04-2011 - wpłaty przez Zakład Budżetowy "Targowiska Miejskie" w Ostrowcu Świętokrzyskim nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/10/2011 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VI_10_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała VI/11/2011 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_VI_11_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała VI/12/2011 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VI_12_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynku

pdf Uchwała VI/13/2011 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_VI_13_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała VI/14/2011 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VI_14_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/15/2011 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VI_15_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zm. uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/16/2011 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VI_16_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zm. uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/17/2011 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VI_17_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zm. uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/18/2011 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VI_18_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zm. uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/19/2011 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VI_19_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zm. uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/1/2011 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_VI_1_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - uzupełnienia składu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała VI/20/2011 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VI_20_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zm. uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VI/21/2011 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VI_21_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zaciągnięcia długoterminowegj pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu

pdf Uchwała VI/22/2011 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_VI_22_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała VI/23/2011 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 174 KB)

RM_VI_23_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała VI/24/2011 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VI_24_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - wynajęcia działek gruntu zabudowanych garażami położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Targowej

pdf Uchwała VI/25/2011 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VI_25_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - ustalenia stawki dotacji celowej na 2011 rok dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VI/2/2011 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_VI_2_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zm. uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała VI/3/2011 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VI_3_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zm. uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała VI/4/2011 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_VI_4_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - przyjęcia "Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2011 rok"

pdf Uchwała VI/5/2011 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_VI_5_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2011 rok

pdf Uchwała VI/6/2011 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VI_6_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

pdf Uchwała VI/7/2011 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 774 KB)

RM_VI_7_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała VI/8/2011 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_VI_8_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała VI/9/2011 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_VI_9_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - sprzedaży nieruchomości gruntowej

pdf Uchwała VII/26/2011 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_VII_26_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - zm. uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VII/27/2011 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_VII_27_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - oddalenia protestów wyborczych dotyczących wyborów do Rady Osiedla "Piaski - Henryków"

pdf Uchwała VII/28/2011 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_VII_28_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownika szkolenia praktycznego

pdf Uchwała VII/29/2011 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_VII_29_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - realizacji projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pdf Uchwała VII/30/2011 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VII_30_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VII/31/2011 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VII_31_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała VII/32/2011 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VII_32_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - nabycia na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski udziałów w nieruchomości

pdf Uchwała VII/33/2011 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VII_33_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - sprzedaży nieruchomości zabudowanej

pdf Uchwała VII/34/2011 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VII_34_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała VII/35/2011 Popularny

Publikujący 237 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VII_35_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała VII/36/2011 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_VII_36_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała VII/37/2011 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_VII_37_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - zm. uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji celowej na 2011 rok dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VII/38/20011 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VII_38_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - zmian stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VII/39/2011 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_VII_39_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu

pdf Uchwała VII/40/2011 Popularny

Publikujący 225 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_VII_40_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała VII/41/2011 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 283 KB)

RM_VII_41_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała VIII/42/2011 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_VIII_42_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała VIII/43/2011 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

RM_VIII_43_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała VIII/44/2011 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 410 KB)

RM_VIII_44_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego

pdf Uchwała VIII/45/2011 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_VIII_45_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

pdf Uchwała VIII/46/2011 Popularny

Publikujący 221 pobrań

Pobierz (pdf, 208 KB)

RM_VIII_46_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - zmiany nazwy części ulicy

pdf Uchwała VIII/47/2011 Popularny

Publikujący 223 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_VIII_47_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - bezprzetargowego wynajęcia działki gruntu zabudowanej garażem, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kuźnia

pdf Uchwała VIII/48/2011 Popularny

Publikujący 207 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_VIII_48_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - ustanowienia służebności przesyłu