Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2011

pdf Uchwała XI/101/2011 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_XI_101_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XI/102/2011 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XI_102_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XI/103/2011 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XI_103_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - powołania Zespołu do Spraw Wyboru Ławników

pdf Uchwała XI/104/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XI_104_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - wyznaczenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XI/105/2011 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XI_105_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XI/106/2011 Popularny

Publikujący 192 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XI_106_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XI/107/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_XI_107_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała XI/108/2011 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 452 KB)

RM_XI_108_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - nadania nazwy placowi i nowo powstałym ulicom

pdf Uchwała XI/109/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XI_109_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - ustanowienia służebności przesyłu

pdf Uchwała XI/110/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XI_110_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - wyrażenia sprzeciwu w przedmiocie lokalizacji biogazowni na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XI/111/2011 Popularny

Publikujący 186 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XI_111_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XI/112/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XI_112_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XI/113/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XI_113_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XI/114/2011 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XI_114_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzenia przetargu

pdf Uchwała XI/115/2011 Popularny

Publikujący 167 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XI_115_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - udostępnienia lokali użytkowych bez przeprowadzenia przetargu

pdf Uchwała XI/116/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XI_116_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - udostępnienia lokali użytkowych bez przeprowadzenia przetargu

pdf Uchwała XI/117/2011 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XI_117_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - prywatyzacji pośredniej Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pdf Uchwała XI/118/2011 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XI_118_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - udziału Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w realizacji projektu pn. „Centrum Tradycji Hutnictwa – Cywilizacja Żelaza nad Kamienną”

pdf Uchwała XI/119/2011 Popularny

Publikujący 210 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XI_119_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok przedstawionego przez Miejską Bibliotekę Publiczną

pdf Uchwała XI/120/2011 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XI_120_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok przedstawionego przez Biura Wystaw Artystycznych

pdf Uchwała XI/121/2011 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XI_121_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok przedstawionego przez Miejskie Centrum Kultury

pdf Uchwała XI/122/2011 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XI_122_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu

pdf Uchwała XI/123/2011 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XI_123_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu

pdf Uchwała XI/124/2011 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XI_124_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu

pdf Uchwała XI/125/2011 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XI_125_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu

pdf Uchwała XI/126/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 198 KB)

RM_XI_126_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała XI/127/2011 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_XI_127_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała XI/128/2011 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XI_128_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała XI/129/2011 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XI_129_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie statutu zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XI/130/2011 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XI_130_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

pdf Uchwała XII/131/2011 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 58 KB)

RM_XII_131_20110824.pdf

z dnia 24-08-2011 - utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XII/132/2011 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XII_132_20110824.pdf

z dnia 24-08-2011 - utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

pdf Uchwała XIII/133/2011 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_XIII_133_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

pdf Uchwała XIII/134/2011 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XIII_134_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała XIII/135/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XIII_135_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

pdf Uchwała XIII/136/2011 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XIII_136_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - zamiany prawa własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego gruntu

pdf Uchwała XIII/137/2011 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 1.26 MB)

RM_XIII_137_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - ustanowienia drogi koniecznej

pdf Uchwała XIII/138/2011 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 1.55 MB)

RM_XIII_138_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i ustanowienia służebności drogi koniecznej

pdf Uchwała XIII/139/2011 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XIII_139_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

pdf Uchwała XIII/140/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XIII_140_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf Uchwała XIII/141/2011 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 48 KB)

RM_XIII_141_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - przyjęcia zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XIII/142/2011 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XIII_142_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - pozbawienia kategorii drogi gminnej

pdf Uchwała XIII/143/2011 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XIII_143_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XIII/144/2011 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XIII_144_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania dotacji celowej Gminom: Bałtów, Ćmielów, Kunów, Lipnik, Mirzec

pdf Uchwała XIII/145/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 250 KB)

RM_XIII_145_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała XIII/146/2011 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 105 KB)

RM_XIII_146_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała XIII/147/2011 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XIII_147_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała XIV/148/2011 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 142 KB)

RM_XIV_148_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2014 w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XIV/149/2011 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 632 KB)

RM_XIV_149_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - nadania nazw drogom wewnętrznym

pdf Uchwała XIV/150/2011 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XIV_150_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu