UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2011

pdf Uchwała XIV/151/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XIV_151_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków

pdf Uchwała XIV/152/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XIV_152_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - sprzedaży niezabudowanych działek gruntu

pdf Uchwała XIV/153/2011 Popularny

Publikujący 165 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XIV_153_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Aleja 3 Maja 6

pdf Uchwała XIV/154/2011 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XIV_154_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Żabiej

pdf Uchwała XIV/155/2011 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_XIV_155_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - akceptacji projektu aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie realizacji I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała XIV/156/2011 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XIV_156_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie prywatyzacji pośredniej Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pdf Uchwała XIV/157/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 194 KB)

RM_XIV_157_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała XIV/158/2011 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_XIV_158_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała XIV/159/2011 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XIV_159_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała XV/160/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 112 KB)

RM_XV_160_20111006.pdf

z dnia 06-10-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała XV/161/2011 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XV_161_20111006.pdf

z dnia 06-10-2011 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf Uchwała XV/162/2011 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 48 KB)

RM_XV_162_20111006.pdf

z dnia 06-10-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała XVI/163/2011 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_XVI_163_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję 2012 – 2015

pdf Uchwała XVI/164/2011 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XVI_164_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - zm. uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XVI/165/2011 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XVI_165_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf Uchwała XVI/166/2011 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XVI_166_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. K. Szymanowskiego

pdf Uchwała XVI/167/2011 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 240 KB)

RM_XVI_167_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała XVI/168/2011 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XVI_168_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - zmian stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XVI/169/2011 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_XVI_169_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała XVI/170/2011 Popularny

Publikujący 280 pobrań

Pobierz (pdf, 158 KB)

RM_XVI_170_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała XVI/171/2011 Popularny

Publikujący 306 pobrań

Pobierz (pdf, 48 KB)

RM_XVI_171_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała XVI/172/2011 Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XVI_172_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

pdf Uchwała XVII/173/2011 Popularny

Publikujący 719 pobrań

Pobierz (pdf, 6.13 MB)

RM_XVII_173_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Uchwała XVII/174/2011 Popularny

Publikujący 300 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XVII_174_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2012 r.

pdf Uchwała XVII/175/2011 Popularny

Publikujący 292 pobrań

Pobierz (pdf, 200 KB)

RM_XVII_175_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

pdf Uchwała XVII/176/2011 Popularny

Publikujący 292 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XVII_176_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XVII/177/2011 Popularny

Publikujący 318 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XVII_177_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała XVII/178/2011 Popularny

Publikujący 299 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XVII_178_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała XVII/179/2011 Popularny

Publikujący 310 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XVII_179_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała XVII/180/2011 Popularny

Publikujący 315 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XVII_180_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XVII/181/2011 Popularny

Publikujący 346 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XVII_181_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

pdf Uchwała XVII/182/2011 Popularny

Publikujący 341 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XVII_182_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie bezprzetargowego wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Młyńskiej

pdf Uchwała XVII/183/2011 Popularny

Publikujący 340 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XVII_183_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

pdf Uchwała XVII/184/2011 Popularny

Publikujący 356 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XVII_184_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

pdf Uchwała XVII/185/2011 Popularny

Publikujący 346 pobrań

Pobierz (pdf, 432 KB)

RM_XVII_185_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

pdf Uchwała XVII/186/2011 Popularny

Publikujący 337 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_XVII_186_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

pdf Uchwała XVII/187/2011 Popularny

Publikujący 338 pobrań

Pobierz (pdf, 18 KB)

RM_XVII_187_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2012 roku

pdf Uchwała XVII/188/2011 Popularny

Publikujący 335 pobrań

Pobierz (pdf, 264 KB)

RM_XVII_188_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

pdf Uchwała XVII/189/2011 Popularny

Publikujący 346 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XVII_189_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XVII/190/2011 Popularny

Publikujący 344 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_XVII_190_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

pdf Uchwała XVIII/191/2011 Popularny

Publikujący 346 pobrań

Pobierz (pdf, 402 KB)

RM_XVIII_191_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XVIII/192/2011 Popularny

Publikujący 366 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XVIII_192_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok

pdf Uchwała XVIII/193/2011 Popularny

Publikujący 399 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_XVIII_193_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych

pdf Uchwała XVIII/194/2011 Popularny

Publikujący 383 pobrań

Pobierz (pdf, 55 KB)

RM_XVIII_194_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XVIII/195/2011 Popularny

Publikujący 366 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XVIII_195_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - zm. uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XVIII/196/2011 Popularny

Publikujący 366 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XVIII_196_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XVIII/197/2011 Popularny

Publikujący 381 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_XVIII_197_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XVIII/198/2011 Popularny

Publikujący 362 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XVIII_198_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

pdf Uchwała XVIII/199/2011 Popularny

Publikujący 371 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_XVIII_199_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

pdf Uchwała XVIII/200/2011 Popularny

Publikujący 357 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XVIII_200_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - bezprzetargowego wynajęcia gruntu zabudowanego, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic: Polna/Siennieńska