Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2012

pdf Uchwała XXIX/114/2012 - Postanowienie Komisarza Wyborczego podzial miasta na okregi Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 14.02 MB)

postanowienie_Komisarza_Wyborczego___podzial_miasta_na_okregi.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dn. 16.11.2012 r. w sprawie skargi wyborców na podział miasta Ostrowiec Świętokrzyski na okręgi wyborcze odnośnie uchwały numer XXIX/114/2012

pdf Uchwała XXIX/114/2012 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dn 16112012 r w sprawie skargi wyborcw na podzia miasta Ostrowiec witokrzyski na okrgi wyborcze Popularny

Publikujący 411 pobrań

Pobierz (pdf, 3.44 MB)

Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_w_Kielcach_II_z_dn_16112012_r_w_sprawie_skargi_wyborcw_na_podzia_miasta_Ostrowiec_witokrzyski_na_okrgi_wyborcze.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z 13 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Ostrowiec Świętokrzyski na okręgi wyborcze odnośnie uchwały numer XXIX/114/2012

pdf Uchwała XX/10/2012 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XX_10_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XX/11/2012 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 202 KB)

RM_XX_11_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XX/12/2012 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XX_12_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XX/1/2012 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XX_1_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2012 rok”

pdf Uchwała XX/2/2012 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XX_2_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - ustanowienia roku 2012 Rokiem Jana Rybkowskiego i przyjęcia programu obchodów

pdf Uchwała XX/3/2012 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XX_3_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników

pdf Uchwała XX/4/2012 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_XX_4_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta w sprawach związanych z budową IV etapu ul. O.Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XX/5/2012 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_XX_5_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XX/6/2012 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XX_6_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - zm. uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XX/7/2012 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XX_7_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XX/8/2012 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XX_8_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - sprzedaży lokalu mieszkalnego

pdf Uchwała XX/9/2012 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XX_9_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II

pdf Uchwała XXI/13/2012 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXI_13_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Jana Rybkowskiego i przyjęcia programu obchodów

pdf Uchwała XXI/14/2012 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XXI_14_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - nadania imienia Ryszarda Kaczorowskiego Publicznemu Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXI/15/2012 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 42 KB)

RM_XXI_15_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXI/16/2012 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 47 KB)

RM_XXI_16_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2014

pdf Uchwała XXI/17/2012 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXI_17_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXI/18/2012 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XXI_18_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XXI/19/2012 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXI_19_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XXI/20/2012 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXI_20_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała XXI/21/2012 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXI_21_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XXI/22/2012 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXI_22_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - nabycia nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXI/23/2012 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXI_23_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Osiedla Ogrody przy ul. dr Eugeniusza Dziewulskiego

pdf Uchwała XXI/24/2012 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXI_24_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku

pdf Uchwała XXI/25/2012 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXI_25_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - sprzedaży działki gruntu i ustanowienia służebności drogi koniecznej

pdf Uchwała XXI/26/2012 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXI_26_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Aleja 3 Maja

pdf Uchwała XXI/27/2012 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXI_27_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXI/28/2012 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_XXI_28_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXI/29/2012 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXI_29_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie obsługi informatycznej gminnych ośrodków pomocy społecznej

pdf Uchwała XXI/30/2012 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 648 KB)

RM_XXI_30_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

pdf Uchwała XXI/31/2012 Popularny

Publikujący 234 pobrań

Pobierz (pdf, 257 KB)

RM_XXI_31_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXI/32/2012 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 42 KB)

RM_XXI_32_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - przekazania dotacji celowej Gminom: Bałtów, Ćmielów, Kunów, Lipnik, Mirzec

pdf Uchwała XXI/33/2012 Popularny

Publikujący 221 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XXI_33_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XXII/34/2012 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 227 KB)

RM_XXII_34_20120425.pdf

z dnia 25-04-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXII/35/2012 Popularny

Publikujący 220 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXII_35_20120425.pdf

z dnia 25-04-2012 - udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XXII/36/2012 Popularny

Publikujący 225 pobrań

Pobierz (pdf, 105 KB)

RM_XXII_36_20120425.pdf

z dnia 25-04-2012 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XXII/37/2012 Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXII_37_20120425.pdf

z dnia 25-04-2012 - zm. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXII/38/2012 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 797 KB)

RM_XXIII_38_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - nadania nazwy nowo powstałej ulicy

pdf Uchwała XXIII/39/2012 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 164 KB)

RM_XXIII_39_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

pdf Uchwała XXIII/40/2012 Popularny

Publikujący 228 pobrań

Pobierz (pdf, 44 KB)

RM_XXIII_40_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, w tym pedagogów (psychologów).

pdf Uchwała XXIII/41/2012 Popularny

Publikujący 222 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXIII_41_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XXIII/42/2012 Popularny

Publikujący 231 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXIII_42_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - w sprawie ustanowienia drogi koniecznej

pdf Uchwała XXIII/43/2012 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXIII_43_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia drogi koniecznej

pdf Uchwała XXIII/44/2012 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXIII_44_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i ustanowienia służebności drogi koniecznej

pdf Uchwała XXIII/45/2012 Popularny

Publikujący 221 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XXIII_45_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - ustanowienia służebności drogi koniecznej

pdf Uchwała XXIII/46/2012 Popularny

Publikujący 208 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXIII_46_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała XXIII/47/2012 Popularny

Publikujący 210 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXIII_47_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej.

pdf Uchwała XXIII/48/2012 Popularny

Publikujący 208 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXIII_48_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II