Burze z gradem

Data utworzenia 2020-08-11 12:19:30Ważne do 2020-08-11 22:00:00

Woj. świętokrzyskie wszystkie powiaty, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2012

pdf Uchwała XXV/87/2012 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 78 KB)

RM_XXV_87_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXV/88/2012 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XXV_88_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XXVII/112/2012 Popularny

Publikujący 193 pobrań

Pobierz (pdf, 106 KB)

RM_XXVII_112_2012.pdf

z dnia 04-10-2012 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXXI/126/2012 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXXI_126_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXI/127/2012 Popularny

Publikujący 319 pobrań

Pobierz (pdf, 150 KB)

RM_XXXI_127_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok

pdf Uchwała XXXI/128/2012 Popularny

Publikujący 319 pobrań

Pobierz (pdf, 205 KB)

RM_XXXI_128_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku

pdf Uchwała XXXI/129/2012 Popularny

Publikujący 319 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_XXXI_129_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2014 w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXI/130/2012 Popularny

Publikujący 341 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXXI_130_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

pdf Uchwała XXXI/131/2012 Popularny

Publikujący 331 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXXI_131_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej

pdf Uchwała XXXI/132/2012 Popularny

Publikujący 347 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXXI_132_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXI/133/2012 Popularny

Publikujący 349 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXXI_133_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2013 roku

pdf Uchwała XXXI/134/2012 Popularny

Publikujący 360 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_XXXI_134_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

pdf Uchwała XXXI/135/2012 Popularny

Publikujący 344 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_XXXI_135_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

pdf Uchwała XXXI/136/2012 Popularny

Publikujący 355 pobrań

Pobierz (pdf, 18 KB)

RM_XXXI_136_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2013 roku

pdf Uchwała XXXI/137/2012 Popularny

Publikujący 377 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXXI_137_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - zmian stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXI/138/2012 Popularny

Publikujący 348 pobrań

Pobierz (pdf, 226 KB)

RM_XXXI_138_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXXI/139/2012 Popularny

Publikujący 336 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XXXI_139_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XXXII/140/2012 Popularny

Publikujący 368 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XXXII_140_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała XXXII/141/2012 Popularny

Publikujący 348 pobrań

Pobierz (pdf, 39 KB)

RM_XXXII_141_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Uchwała XXXII/142/2012 Popularny

Publikujący 351 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_XXXII_142_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

pdf Uchwała XXXII/143/2012 Popularny

Publikujący 369 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXXII_143_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Uchwała XXXII/144/2012 Popularny

Publikujący 381 pobrań

Pobierz (pdf, 61 KB)

RM_XXXII_144_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXII/145/2012 Popularny

Publikujący 389 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_XXXII_145_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXXII/146/2012 Popularny

Publikujący 375 pobrań

Pobierz (pdf, 56 KB)

RM_XXXII_146_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XXXII/147/2012 Popularny

Publikujący 371 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXXII_147_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXIII/148/2012 Popularny

Publikujący 381 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XXXIII_148_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2013 rok”

pdf Uchwała XXXIII/149/2012 Popularny

Publikujący 395 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XXXIII_149_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2013 r.

pdf Uchwała XXXIII/150/2012 Popularny

Publikujący 382 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXXIII_150_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXIII/151/2012 Popularny

Publikujący 401 pobrań

Pobierz (pdf, 171 KB)

RM_XXXIII_151_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2018

pdf Uchwała XXXIII/152/2012 Popularny

Publikujący 382 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXXIII_152_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała XXXIII/153/2012 Popularny

Publikujący 415 pobrań

Pobierz (pdf, 55 KB)

RM_XXXIII_153_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - akceptacji projektu aneksu nr 3 do porozumienia w sprawie realizacji I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała XXXIII/154/2012 Popularny

Publikujący 378 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXIII_154_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXXIII/155/2012 Popularny

Publikujący 374 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XXXIII_155_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXXIII/156/2012 Popularny

Publikujący 382 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_XXXIII_156_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXXIII/157/2012 Popularny

Publikujący 386 pobrań

Pobierz (pdf, 116 KB)

RM_XXXIII_157_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXXIII/158/2012 Popularny

Publikujący 373 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XXXIII_158_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XXXIII/159/2012 Popularny

Publikujący 407 pobrań

Pobierz (pdf, 426 KB)

RM_XXXIII_159_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.

pdf Uchwała XXXIII/160/2012 Popularny

Publikujący 384 pobrań

Pobierz (pdf, 121 KB)

RM_XXXIII_160_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 - 2023

pdf Uchwała XXXIV/161/2012 Popularny

Publikujący 383 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XXXIV_161_20121231.pdf

z dnia 31-12-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXXIV/162/2012 Popularny

Publikujący 394 pobrań

Pobierz (pdf, 57 KB)

RM_XXXIV_162_20121231.pdf

z dnia 31-12-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XXXIV/163/2012 Popularny

Publikujący 382 pobrań

Pobierz (pdf, 52 KB)

RM_XXXIV_163_20121231.pdf

z dnia 31-12-2012 - niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała XXVI/100/2012 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

XXVI_100_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała XXVI/101/2012 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

XXVI_101_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. J. Samsonowicza

pdf Uchwała XXVI/102/2012 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

XXVI_102_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - bezprzetargowego wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie osiedla Ogrody

pdf Uchwała XXVI/103/2012 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

XXVI_103_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXVI/104/2012 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 43 KB)

XXVI_104_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXVI/105/2012 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

XXVI_105_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXVI/106/2012 Popularny

Publikujący 231 pobrań

Pobierz (pdf, 3.36 MB)

XXVI_106_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała XXVI/107/2012 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

XXVI_107_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXVI/108/2012 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 44 KB)

XXVI_108_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - zaleceń pokontrolnych