UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2012

pdf Uchwała XXIII/49/2012 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXIII_49_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała XXIII/50/2012 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXIII_50_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała XXIII/51/2012 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXIII_51_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała XXIII/52/2012 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXIII_52_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zbycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf Uchwała XXIII/53/2012 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXIII_53_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pdf Uchwała XXIII/54/2012 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXIII_54_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

pdf Uchwała XXIII/55/2012 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 5.71 MB)

RM_XXIII_55_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała XXIII/56/2012 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XXIII_56_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zm. uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011 - 2013 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf Uchwała XXIII/57/2012 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 204 KB)

RM_XXIII_57_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXIII/58/2012 Popularny

Publikujący 170 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_XXIII_58_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XXIII/59/2012 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_XXIII_59_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta w sprawach związanych z projektem rozbudowy ulicy Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXIII/60/2012 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XXIII_60_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności

pdf Uchwała XXIV/61/2012 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XXIV_61_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIV/62/2012 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XXIV_62_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2011 rok

pdf Uchwała XXIV/63/2012 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXIV_63_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok przedstawionego przez Miejskie Centrum Kultury

pdf Uchwała XXIV/64/2012 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXIV_64_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok przedstawionego przez Biuro Wystaw Artystycznych

pdf Uchwała XXIV/65/2012 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXIV_65_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok przedstawionego przez Miejską Bibliotekę Publiczną

pdf Uchwała XXIV/66/2012 Popularny

Publikujący 200 pobrań

Pobierz (pdf, 154 KB)

RM_XXIV_66_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - uchwalenia Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2012 – 2014

pdf Uchwała XXIV/67/2012 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XXIV_67_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XXIV/68/2012 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XXIV_68_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIV/69/2012 Popularny

Publikujący 185 pobrań

Pobierz (pdf, 60 KB)

RM_XXIV_69_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIV/70/2012 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 62 KB)

RM_XXIV_70_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIV/71/2012 Popularny

Publikujący 204 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXIV_71_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Romualda Traugutta.

pdf Uchwała XXIV/72/2012 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXIV_72_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - nabycia nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIV/73/2012 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXIV_73_20120622_1.pdf

z dnia 22-06-2012 - ustanowienia służebności drogi koniecznej

pdf Uchwała XXIV/74/2012 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXIV_74_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - ustanowienia służebności przesyłu

pdf Uchwała XXIV/75/2012 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXIV_75_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

pdf Uchwała XXIV/76/2012 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXIV_76_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIV/77/2012 Popularny

Publikujący 186 pobrań

Pobierz (pdf, 177 KB)

RM_XXIV_77_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXIV/78/2012 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XXIV_78_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XXIV/79/2012 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXIV_79_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała XXIX/114/2012 Popularny

Publikujący 222 pobrań

Pobierz (pdf, 3.63 MB)

RM_XXIX_114_20121030_stkw.pdf

z dnia 30-10-2012 - podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pdf Uchwała XXIX/115/2012 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XXIX_115_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2013 r.

pdf Uchwała XXIX/116/2012 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXIX_116_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - sprzedaży zabudowanej działki gruntu i ustanowienia służebności drogi koniecznej

pdf Uchwała XXIX/117/2012 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXIX_117_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXIX/118/2012 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXIX_118_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - nabycia nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIX/119/2012 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXIX_119_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - nabycia nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIX/120/2012 Popularny

Publikujący 293 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXIX_120_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - nabycia nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIX/121/2012 Popularny

Publikujący 371 pobrań

Pobierz (pdf, 2.54 MB)

RM_XXIX_121_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała XXIX/122/2012 Popularny

Publikujący 292 pobrań

Pobierz (pdf, 46 KB)

RM_XXIX_122_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXIX/123/2012 Popularny

Publikujący 288 pobrań

Pobierz (pdf, 18 KB)

RM_XXIX_123_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - zmian w uchwale Nr XXVI/110/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXIX/124/2012 Popularny

Publikujący 313 pobrań

Pobierz (pdf, 203 KB)

RM_XXIX_124_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

pdf Uchwała XXIX/125/2012 Popularny

Publikujący 314 pobrań

Pobierz (pdf, 56 KB)

RM_XXIX_125_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023

pdf Uchwała XXV/80/2012 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 95 KB)

RM_XXV_80_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała XXV/81/2012 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXV_81_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - nabycia nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXV/82/2012 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXV_82_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała XXV/83/2012 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXV_83_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XXV/84/2012 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXV_84_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XXV/85/2012 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XXV_85_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2012 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiącym jej własności

pdf Uchwała XXV/86/2012 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 210 KB)

RM_XXV_86_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.