Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2013

pdf Uchwała L/193/2013 Popularny

Publikujący 459 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_L_193_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - odwołania Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała L/194/2013 Popularny

Publikujący 470 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_L_194_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała L/195/2013 Popularny

Publikujący 459 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_L_195_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2014 rok”

pdf Uchwała L/196/2013 Popularny

Publikujący 463 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_L_196_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zm. uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2014 rok

pdf Uchwała L/197/2013 Popularny

Publikujący 473 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_L_197_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - ustanowienia roku 2014 „Rokiem Denkowa”

pdf Uchwała L/198/2013 Popularny

Publikujący 505 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_L_198_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

pdf Uchwała L/199/2013 Popularny

Publikujący 569 pobrań

Pobierz (pdf, 1.74 MB)

RM_L_199_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.

pdf Uchwała L/200/2013 Popularny

Publikujący 484 pobrań

Pobierz (pdf, 126 KB)

RM_L_200_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2023

pdf Uchwała L/201/2013 Popularny

Publikujący 578 pobrań

Pobierz (pdf, 49 KB)

RM_L_201_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała L/202/2013 Popularny

Publikujący 485 pobrań

Pobierz (pdf, 50 KB)

RM_L_202_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała L/203/2013 Popularny

Publikujący 497 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_L_203_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała L/204/2013 Popularny

Publikujący 568 pobrań

Pobierz (pdf, 6.96 MB)

RM_L_204_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała L/205/2013 Popularny

Publikujący 526 pobrań

Pobierz (pdf, 143 KB)

RM_L_205_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała L/206/2013 Popularny

Publikujący 501 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_L_206_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XL/78/2013 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 216 KB)

RM_XL_78_20130517.pdf

z dnia 17-05-2013 - projektu pn. „Centrum Tradycji Hutnictwa – Cywilizacji Żelaza nad Kamienną”

pdf Uchwała XLI/100/2013 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 240 KB)

RM_XLI_100_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.

pdf Uchwała XLI/101/2013 Popularny

Publikujący 234 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_XLI_101_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2023

pdf Uchwała XLI/79/2013 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XLI_79_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/80/2013 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 16 KB)

RM_XLI_80_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2012 rok

pdf Uchwała XLI/81/2013 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 406 KB)

RM_XLI_81_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2013 – 2016

pdf Uchwała XLI/82/2013 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 530 KB)

RM_XLI_82_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - przystąpienia do sporządzenia zmiany części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała XLI/83/2013 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 291 KB)

RM_XLI_83_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nadania nazwy rondu położonemu w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLI/84/2013 Popularny

Publikujący 291 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_84_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

pdf Uchwała XLI/85/2013 Popularny

Publikujący 232 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_85_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLI/86/2013 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_86_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLI/86/2013 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_86_20130610_1.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/87/2013 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_87_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/88/2013 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_88_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/89/2013 Popularny

Publikujący 237 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_89_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/90/2013 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_90_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/91/2013 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_91_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/92/2013 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_92_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/93/2013 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_93_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/94/2013 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_94_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/95/2013 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_95_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/96/2013 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_96_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XLI/97/2013 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XLI_97_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości

pdf Uchwała XLI/98/2013 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XLI_98_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zm. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/99/2013 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_XLI_99_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta w związku z udostępnianiem lokalu użytkowego znajdującego się w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyski

pdf Uchwała XLII/102/2013 Popularny

Publikujący 228 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLII_102_20130620.pdf

z dnia 20-06-2013 - likwidacji skutków osuwiska ziemi powstałego przy ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLII/103/2013 Popularny

Publikujący 225 pobrań

Pobierz (pdf, 163 KB)

RM_XLII_103_20130620_b.pdf

z dnia 20-06-2013 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.

pdf Uchwała XLII/104/2013 Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (pdf, 121 KB)

RM_XLII_104_20130620_wpf.pdf

z dnia 20-06-2013 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2023

pdf Uchwała XLIII/105/2013 Popularny

Publikujący 222 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XLIII_105_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra

Obrazek Uchwała XLIII/105/2013 - załącznik graficzny Popularny

Publikujący 219 pobrań

Pobierz (jpg, 3.41 MB)

RM_XLIII_105_20130702_z.jpg

z dnia 02-07-2013 - załącznik graficzny

pdf Uchwała XLIII/106/2013 Popularny

Publikujący 220 pobrań

Pobierz (pdf, 949 KB)

RM_XLIII_106_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - zm. uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności

pdf Uchwała XLIII/107/2013 Popularny

Publikujący 223 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLIII_107_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XLIII/108/2013 Popularny

Publikujący 207 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLIII_108_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - zm. uchwałę w sprawie sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XLIII/109/2013 Popularny

Publikujący 221 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLIII_109_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLIII/110/2013 Popularny

Publikujący 213 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XLIII_110_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - zamiany praw do nieruchomości i ustanowienia służebności drogi koniecznej

pdf Uchwała XLIII/111/2013 Popularny

Publikujący 214 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLIII_111_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski