Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

Burze z gradem

Data utworzenia 2020-07-02 08:00:01Ważne do 2020-07-02 22:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2013

pdf Uchwała L/193/2013 Popularny

Publikujący 368 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_L_193_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - odwołania Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała L/194/2013 Popularny

Publikujący 377 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_L_194_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała L/195/2013 Popularny

Publikujący 363 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_L_195_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2014 rok”

pdf Uchwała L/196/2013 Popularny

Publikujący 371 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_L_196_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zm. uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2014 rok

pdf Uchwała L/197/2013 Popularny

Publikujący 369 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_L_197_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - ustanowienia roku 2014 „Rokiem Denkowa”

pdf Uchwała L/198/2013 Popularny

Publikujący 399 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_L_198_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

pdf Uchwała L/199/2013 Popularny

Publikujący 463 pobrań

Pobierz (pdf, 1.74 MB)

RM_L_199_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.

pdf Uchwała L/200/2013 Popularny

Publikujący 392 pobrań

Pobierz (pdf, 126 KB)

RM_L_200_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2023

pdf Uchwała L/201/2013 Popularny

Publikujący 474 pobrań

Pobierz (pdf, 49 KB)

RM_L_201_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała L/202/2013 Popularny

Publikujący 381 pobrań

Pobierz (pdf, 50 KB)

RM_L_202_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pdf Uchwała L/203/2013 Popularny

Publikujący 400 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_L_203_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała L/204/2013 Popularny

Publikujący 447 pobrań

Pobierz (pdf, 6.96 MB)

RM_L_204_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała L/205/2013 Popularny

Publikujący 431 pobrań

Pobierz (pdf, 143 KB)

RM_L_205_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała L/206/2013 Popularny

Publikujący 382 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_L_206_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XL/78/2013 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 216 KB)

RM_XL_78_20130517.pdf

z dnia 17-05-2013 - projektu pn. „Centrum Tradycji Hutnictwa – Cywilizacji Żelaza nad Kamienną”

pdf Uchwała XLI/100/2013 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 240 KB)

RM_XLI_100_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.

pdf Uchwała XLI/101/2013 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_XLI_101_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2023

pdf Uchwała XLI/79/2013 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XLI_79_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/80/2013 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 16 KB)

RM_XLI_80_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2012 rok

pdf Uchwała XLI/81/2013 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 406 KB)

RM_XLI_81_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2013 – 2016

pdf Uchwała XLI/82/2013 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 530 KB)

RM_XLI_82_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - przystąpienia do sporządzenia zmiany części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała XLI/83/2013 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 291 KB)

RM_XLI_83_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nadania nazwy rondu położonemu w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLI/84/2013 Popularny

Publikujący 221 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_84_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

pdf Uchwała XLI/85/2013 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_85_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLI/86/2013 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_86_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLI/86/2013 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_86_20130610_1.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/87/2013 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_87_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/88/2013 Popularny

Publikujący 183 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_88_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/89/2013 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_89_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/90/2013 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_90_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/91/2013 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_91_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/92/2013 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_92_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/93/2013 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_93_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/94/2013 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XLI_94_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/95/2013 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_95_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/96/2013 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLI_96_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XLI/97/2013 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XLI_97_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości

pdf Uchwała XLI/98/2013 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XLI_98_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - zm. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała XLI/99/2013 Popularny

Publikujący 178 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_XLI_99_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta w związku z udostępnianiem lokalu użytkowego znajdującego się w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyski

pdf Uchwała XLII/102/2013 Popularny

Publikujący 174 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLII_102_20130620.pdf

z dnia 20-06-2013 - likwidacji skutków osuwiska ziemi powstałego przy ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLII/103/2013 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 163 KB)

RM_XLII_103_20130620_b.pdf

z dnia 20-06-2013 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.

pdf Uchwała XLII/104/2013 Popularny

Publikujący 167 pobrań

Pobierz (pdf, 121 KB)

RM_XLII_104_20130620_wpf.pdf

z dnia 20-06-2013 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2023

pdf Uchwała XLIII/105/2013 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XLIII_105_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra

Obrazek Uchwała XLIII/105/2013 - załącznik graficzny Popularny

Publikujący 167 pobrań

Pobierz (jpg, 3.41 MB)

RM_XLIII_105_20130702_z.jpg

z dnia 02-07-2013 - załącznik graficzny

pdf Uchwała XLIII/106/2013 Popularny

Publikujący 168 pobrań

Pobierz (pdf, 949 KB)

RM_XLIII_106_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - zm. uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności

pdf Uchwała XLIII/107/2013 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLIII_107_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XLIII/108/2013 Popularny

Publikujący 163 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLIII_108_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - zm. uchwałę w sprawie sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała XLIII/109/2013 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLIII_109_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała XLIII/110/2013 Popularny

Publikujący 165 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XLIII_110_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - zamiany praw do nieruchomości i ustanowienia służebności drogi koniecznej

pdf Uchwała XLIII/111/2013 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLIII_111_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski