Oblodzenie

Data utworzenia 2021-01-25 19:00:01Ważne do 2021-01-26 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2014

pdf Uchwała I/1/2014 Popularny

Publikujący 484 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_I_1_20141201.pdf

z dnia 01-12-2014 - wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/2/2014 Popularny

Publikujący 475 pobrań

Pobierz (pdf, 80 KB)

RM_III_2_20141210.pdf

z dnia 10-12-2014 - wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/3/2014 Popularny

Publikujący 473 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_III_3_20141210.pdf

z dnia 10-12-2014 - powołania stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania

pdf Uchwała III/4/2014 Popularny

Publikujący 512 pobrań

Pobierz (pdf, 103 KB)

RM_III_4_20141210.pdf

z dnia 10-12-2014 - ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała III/5/2014 Popularny

Publikujący 503 pobrań

Pobierz (pdf, 82 KB)

RM_III_5_20141210.pdf

z dnia 10-12-2014 - ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała IV/6/2014 Popularny

Publikujący 496 pobrań

Pobierz (pdf, 102 KB)

RM_IV_6_20141210.pdf

z dnia 10-12-2014 - zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LI/1/2014 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_LI_1_20140113.pdf

z dnia 13-01-2014 - porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wykonywania zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy

pdf Uchwała LI/2/2014 Popularny

Publikujący 295 pobrań

Pobierz (pdf, 189 KB)

RM_LI_2_20140113.pdf

z dnia 13-01-2014 - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą: „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020”

pdf Uchwała LI/3/2014 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 95 KB)

RM_LI_3_20140113.pdf

z dnia 13-01-2014 - podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznawania pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020

pdf Uchwała LI/4/2014 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 1.10 MB)

RM_LI_4_20140113.pdf

z dnia 13-01-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LI/5/2014 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 78 KB)

RM_LI_5_20140113.pdf

z dnia 13-01-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023

pdf Uchwała LII/10/2014 Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_LII_10_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LII/11/2014 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_LII_11_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LII/12/2014 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_LII_12_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

pdf Uchwała LII/13/2014 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 247 KB)

RM_LII_13_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - nadania nazw ulicom

pdf Uchwała LII/14/2014 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 305 KB)

RM_LII_14_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała LII/15/2014 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LII_15_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - sprzedaży lokalu użytkowego

pdf Uchwała LII/16/2014 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LII_16_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - sprzedaży lokalu użytkowego

pdf Uchwała LII/17/2014 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LII_17_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała LII/18/2014 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LII_18_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Henryka Sienkiewicza

pdf Uchwała LII/19/2014 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LII_19_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Osiedla Ogrody, przy ul. dr Eugeniusza Dziewulskiego

pdf Uchwała LII/20/2014 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LII_20_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mieczysława Radwana

pdf Uchwała LII/21/2014 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LII_21_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LII/22/2014 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LII_22_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LII/23/2014 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LII_23_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LII/24/2014 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LII_24_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LII/25/2014 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LII_25_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Uchwała LII/26/2014 Popularny

Publikujący 277 pobrań

Pobierz (pdf, 1.22 MB)

RM_LII_26_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LII/27/2014 Popularny

Publikujący 310 pobrań

Pobierz (pdf, 3.74 MB)

RM_LII_27_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała LII/28/2014 Popularny

Publikujący 409 pobrań

Pobierz (pdf, 4.03 MB)

RM_LII_28_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LII/29/2014 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 124 KB)

RM_LII_29_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała LII/6/2014 Popularny

Publikujący 277 pobrań

Pobierz (pdf, 22.36 MB)

RM_LII_6_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2024”

pdf Uchwała LII/7/2014 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_LII_7_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - przystąpienia do aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020

pdf Uchwała LII/8/2014 Popularny

Publikujący 238 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_LII_8_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”

Obrazek Uchwała LII/8/2014 - załącznik graficzny Popularny

Publikujący 267 pobrań

Pobierz (jpg, 3.32 MB)

RM_LII_8_20140227_zalacznik.jpg

z dnia 27-02-2014 - załącznik graficzny

pdf Uchwała LII/9/2014 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_LII_9_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji Projektu w 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pdf Uchwała LIII/30/2014 Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 1.56 MB)

RM_LIII_30_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zamiaru wprowadzenia nowej sieci komunikacyjnej realizowanej przez operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz zmian w systemie taryfowym i opłat za przejazdy

pdf Uchwała LIII/31/2014 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_LIII_31_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LIII/32/2014 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_LIII_32_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmiany podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LIII/33/2014 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_LIII_33_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf Uchwała LIII/34/2014 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_LIII_34_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

pdf Uchwała LIII/35/2014 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 23 KB)

RM_LIII_35_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

pdf Uchwała LIII/36/2014 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_LIII_36_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do partnerstwa w realizacji w latach 2014 – 2015 projektu pod nazwą „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

pdf Uchwała LIII/37/2014 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LIII_37_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - wydzierżawienia nieruchomości, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej

pdf Uchwała LIII/38/2014 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIII_38_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II

pdf Uchwała LIII/39/2014 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIII_39_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - ustanowienia drogi koniecznej

pdf Uchwała LIII/40/2014 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_LIII_40_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - ustanowienia służebności gruntowej

pdf Uchwała LIII/41/2014 Popularny

Publikujący 231 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIII_41_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LIII/42/2014 Popularny

Publikujący 220 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIII_42_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LIII/43/2014 Popularny

Publikujący 390 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_LIII_43_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski