Burze z gradem

Data utworzenia 2021-06-24 08:30:02Ważne do 2021-06-24 23:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2014

pdf Uchwała LVI/78/2014 Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_LVI_78_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LVI/79/2014 Popularny

Publikujący 280 pobrań

Pobierz (pdf, 232 KB)

RM_LVI_79_20140529_oraz_z_1.pdf

z dnia 29-05-2014 - zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Obrazek Uchwała LVI/79/2014 - załącznik graficzny Popularny

Publikujący 335 pobrań

Pobierz (jpg, 6.03 MB)

RM_LVI_79_20140529_z_2.jpg

z dnia 29-05-2014 - załącznik graficzny

pdf Uchwała LVI/80/2014 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_LVI_80_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - przekazania dotacji celowej Gminom: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Lipnik, Mirzec

pdf Uchwała LVI/81/2014 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_LVI_81_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

pdf Uchwała LVI/82/2014 Popularny

Publikujący 330 pobrań

Pobierz (pdf, 3.99 MB)

RM_LVI_82_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LVI/83/2014 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 123 KB)

RM_LVI_83_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała LVII/100/2014 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 123 KB)

RM_LVII_100_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2014 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiącym jej własności

pdf Uchwała LVII/101/2014 Popularny

Publikujący 273 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_LVII_101_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych

pdf Uchwała LVII/102/2014 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_LVII_102_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

pdf Uchwała LVII/103/2014 Popularny

Publikujący 349 pobrań

Pobierz (pdf, 3.14 MB)

RM_LVII_103_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LVII/104/2014 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 996 KB)

RM_LVII_104_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LVII/105/2014 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 138 KB)

RM_LVII_105_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała LVII/106/2014 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 819 KB)

RM_LVII_106_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - wzniesienia pomnika ku czci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939 – 1945

pdf Uchwała LVII/84/2014 Popularny

Publikujący 322 pobrań

Pobierz (pdf, 796 KB)

RM_LVII_84_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka

pdf Uchwała LVII/85/2014 Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 655 KB)

RM_LVII_85_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LVII/86/2014 Popularny

Publikujący 277 pobrań

Pobierz (pdf, 78 KB)

RM_LVII_86_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LVII/87/2014 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_LVII_87_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2013 rok

pdf Uchwała LVII/88/2014 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_LVII_88_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wykonania zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy

pdf Uchwała LVII/89/2014 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_LVII_89_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - użyczenia miejskich obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz KSZO OSTROWIEC S.A.

pdf Uchwała LVII/90/2014 Popularny

Publikujący 461 pobrań

Pobierz (pdf, 2.70 MB)

RM_LVII_90_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - nadania nazwy ulicy oraz zmiany nazwy ulicy

pdf Uchwała LVII/91/2014 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_LVII_91_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała LVII/92/2014 Popularny

Publikujący 273 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_LVII_92_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - sprzedaży lokalu użytkowego

pdf Uchwała LVII/93/2014 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_LVII_93_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

pdf Uchwała LVII/94/2014 Popularny

Publikujący 308 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_LVII_94_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - udostępnienia lokali użytkowych bez przeprowadzania przetargu

pdf Uchwała LVII/95/2014 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_LVII_95_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego

pdf Uchwała LVII/96/2014 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_LVII_96_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

pdf Uchwała LVII/97/2014 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_LVII_97_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LVII/98/2014 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 151 KB)

RM_LVII_98_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LVII/99/2014 Popularny

Publikujący 283 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_LVII_99_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie  Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LVIII/107/2014 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_LVIII_107_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

pdf Uchwała LVIII/108/2014 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 150 KB)

RM_LVIII_108_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LVIII/109/2014 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_LVIII_109_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - zmieniająca podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LVIII/110/2014 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_LVIII_110_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf Uchwała LVIII/111/2014 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_LVIII_110_20140718_1.pdf

z dnia 18-07-2014 - utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

pdf Uchwała LVIII/112/2014 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_LVIII_112_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wykonywania zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy

pdf Uchwała LVIII/113/2014 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 203 KB)

RM_LVIII_113_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - realizacji przedsięwzięcia pn. „Ostrowiecki Browar Kultury” w formule partnerstwa publiczno – prywatnego

pdf Uchwała LVIII/114/2014 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_LVIII_114_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - użyczenia miejskich obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz „KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała LVIII/115/2014 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_LVIII_115_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - nabycia na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

pdf Uchwała LVIII/116/2014 Popularny

Publikujący 249 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_LVIII_116_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Starokunowskiej

pdf Uchwała LVIII/117/2014 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_LVIII_117_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

pdf Uchwała LVIII/118/2014 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 138 KB)

RM_LVIII_118_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - przejęcia zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LVIII/119/2014 Popularny

Publikujący 303 pobrań

Pobierz (pdf, 3.41 MB)

RM_LVIII_119_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LVIII/120/2014 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 180 KB)

RM_LVIII_120_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała LVIII/121/2014 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 122 KB)

RM_LVIII_121_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2014 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiącym jej własności

pdf Uchwała LX/135/2014 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_LX_135_20140908.pdf

z dnia 08-09-2014 - wyrażenia zgody na włączenie terenu położonego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"

pdf Uchwała LX/136/2014 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 2.99 MB)

RM_LX_136_20140908.pdf

z dnia 08-09-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LX/137/2014 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 179 KB)

RM_LX_137_20140908_c.pdf

z dnia 08-09-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023

pdf Uchwała LXI/138/2014 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_LXI_138_20140925.pdf

z dnia 25-09-2014 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LXI/139/2014 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 87 KB)

RM_LXI_139_20140925.pdf

z dnia 25-09-2014 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu