Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2014

pdf Uchwała LXI/140/2014 Popularny

Publikujący 218 pobrań

Pobierz (pdf, 1.32 MB)

RM_LXI_140_20140925.pdf

z dnia 25-09-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LXI/141/2014 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (pdf, 141 KB)

RM_LXI_141_20140925.pdf

z dnia 25-09-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023

pdf Uchwała LXII/142/2014 Popularny

Publikujący 231 pobrań

Pobierz (pdf, 84 KB)

RM_LXII_142_20140925.pdf

z dnia 25-09-2014 - upamiętnienia 450 rocznicy nadania praw miejskich dla Denkowa - obecnego osiedla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LXIII/143/2014 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 2.07 MB)

RM_LXIII_143_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra

pdf Uchwała LXIII/144/2014 Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (pdf, 278 KB)

RM_LXIII_144_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska

Obrazek Uchwała LXIII/144/2014 - załącznik graficzny Popularny

Publikujący 321 pobrań

Pobierz (jpg, 5.98 MB)

RM_LXIII_144_20141002_z.jpg

z dnia 02-10-2014 - załącznik graficzny

pdf Uchwała LXIII/145/2014 Popularny

Publikujący 322 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_LXIII_145_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LXIII/146/2014 Popularny

Publikujący 327 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_LXIII_146_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr LVIII/109/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniającej podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LXIII/147/2014 Popularny

Publikujący 337 pobrań

Pobierz (pdf, 419 KB)

RM_LXIII_147_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - ustanowienia Programu "Ostrowiecka Rodzina 3+" oraz szczegółowych warunków jego realizacji

pdf Uchwała LXIII/148/2014 Popularny

Publikujący 324 pobrań

Pobierz (pdf, 143 KB)

RM_LXIII_148_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - akceptacji projektu aneksu nr 4 do porozumienia w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski"

pdf Uchwała LXIII/149/2014 Popularny

Publikujący 319 pobrań

Pobierz (pdf, 143 KB)

RM_LXIII_148_20141002_1.pdf

z dnia 02-10-2014 - sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kościelnej Nr 16A

pdf Uchwała LXIII/150/2014 Popularny

Publikujący 337 pobrań

Pobierz (pdf, 82 KB)

RM_LXIII_150_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała LXIII/151/2014 Popularny

Publikujący 353 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_LXIII_151_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała LXIII/152/2014 Popularny

Publikujący 347 pobrań

Pobierz (pdf, 80 KB)

RM_LXIII_152_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LXIII/153/2014 Popularny

Publikujący 341 pobrań

Pobierz (pdf, 82 KB)

RM_LXIII_153_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LXIII/154/2014 Popularny

Publikujący 398 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_LXIII_154_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat

pdf Uchwała LXIII/155/2014 Popularny

Publikujący 426 pobrań

Pobierz (pdf, 24.13 MB)

RM_LXIII_155_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LXIII/156/2014 Popularny

Publikujący 385 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_LXIII_156_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. z siedzibą w Janiku zadania własnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pt. "Rozbudowa Instalacji Regionalnej wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ZUO "Janik" Sp. z o.o.".

pdf Uchwała LXIII/157/2014 Popularny

Publikujący 383 pobrań

Pobierz (pdf, 154 KB)

RM_LXIII_157_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji projektu umowy dotyczącej zrekompensowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski strat z tytułu świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym w latach 2009 - 2018

pdf Uchwała LXIII/158/2014 Popularny

Publikujący 375 pobrań

Pobierz (pdf, 79 KB)

RM_LXIII_158_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf Uchwała LXIII/159/2014 Popularny

Publikujący 400 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_LXIII_159_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LXIII/160/2014 Popularny

Publikujący 414 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_LXIII_160_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023

pdf Uchwała LXIV/161/2014 Popularny

Publikujący 411 pobrań

Pobierz (pdf, 198 KB)

RM_LXIV_161_20141106.pdf

z dnia 06-11-2014 - uchwalenia zaktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LXIV/161/2014 - załącznik strategia Popularny

Publikujący 496 pobrań

Pobierz (pdf, 1.87 MB)

RM_LXIV_161_20141106_zacznik_strategia.pdf

z dnia 06-11-2014 - załącznik strategia

pdf Uchwała LXIV/162/2014 Popularny

Publikujący 416 pobrań

Pobierz (pdf, 211 KB)

RM_LXIV_162_20141106.pdf

z dnia 06-11-2014 - oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała LXIV/163/2014 Popularny

Publikujący 413 pobrań

Pobierz (pdf, 177 KB)

RM_LXIV_163_20141106.pdf

z dnia 06-11-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2014 – 2015

pdf Uchwała LXIV/164/2014 Popularny

Publikujący 409 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_LXIV_164_20141106.pdf

z dnia 06-11-2014 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała LXIV/165/2014 Popularny

Publikujący 438 pobrań

Pobierz (pdf, 79 KB)

RM_LXIV_165_20141106.pdf

z dnia 06-11-2014 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LXIV/166/2014 Popularny

Publikujący 422 pobrań

Pobierz (pdf, 154 KB)

RM_LXIV_166_20141106.pdf

z dnia 06-11-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji projektu umowy dotyczącej rekompensowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski strat z tytułu świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym w latach 2009 – 2018

pdf Uchwała LXIV/167/2014 Popularny

Publikujący 632 pobrań

Pobierz (pdf, 4.18 MB)

RM_LXIV_167_20141106.pdf

z dnia 06-11-2014 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LXIV/168/2014 Popularny

Publikujący 424 pobrań

Pobierz (pdf, 143 KB)

RM_LXIV_168_20141106.pdf

z dnia 06-11-2014 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała LXIV/169/2014 Popularny

Publikujący 436 pobrań

Pobierz (pdf, 78 KB)

RM_LXIV_169_20141106.pdf

z dnia 06-11-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LXV/170/2014 Popularny

Publikujący 448 pobrań

Pobierz (pdf, 926 KB)

RM_LXV_170_20141117.pdf

z dnia 17-11-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyskiego na 2014 r.

pdf Uchwała LXV/171/2014 Popularny

Publikujący 433 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_LXV_171_20141117.pdf

z dnia 17-11-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023

pdf Uchwała V/10/2014 Popularny

Publikujący 589 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_V_10_20141215.pdf

z dnia 15-12-2014 - obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2015 roku

pdf Uchwała V/11/2014 Popularny

Publikujący 527 pobrań

Pobierz (pdf, 2.74 MB)

RM_V_11_20141215.pdf

z dnia 15-12-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała V/12/2014 Popularny

Publikujący 418 pobrań

Pobierz (pdf, 82 KB)

RM_V_12_20141215.pdf

z dnia 15-12-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023

pdf Uchwała V/13/2014 Popularny

Publikujący 452 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_V_13_20141215.pdf

z dnia 15-12-2014 - zgłoszenia osoby do rady nadzorczej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała V/7/2014 Popularny

Publikujący 431 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_V_7_20141215.pdf

z dnia 15-12-2014 - powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jej przewodniczącego

pdf Uchwała V/8/2014 Popularny

Publikujący 462 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_V_8_20141215.pdf

z dnia 15-12-2014 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

pdf Uchwała V/9/2014 Popularny

Publikujący 430 pobrań

Pobierz (pdf, 77 KB)

RM_V_9_20141215.pdf

z dnia 15-12-2014 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

pdf Uchwała VI/14/2014 Popularny

Publikujący 450 pobrań

Pobierz (pdf, 77 KB)

RM_VI_14_20141229.pdf

z dnia 29-12-2014 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf Uchwała VI/15/2014 Popularny

Publikujący 461 pobrań

Pobierz (pdf, 3.28 MB)

RM_VI_15_20141229.pdf

z dnia 29-12-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała VI/16/2014 Popularny

Publikujący 428 pobrań

Pobierz (pdf, 141 KB)

RM_VI_16_20141229.pdf

z dnia 29-12-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023

pdf Uchwała VII/17/2014 Popularny

Publikujący 471 pobrań

Pobierz (pdf, 165 KB)

RM_VII_17_20141230.pdf

z dnia 30-12-2014 - zarządzenia wyborów do rad osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała VII/18/2014 Popularny

Publikujący 505 pobrań

Pobierz (pdf, 645 KB)

RM_VII_18_20141230.pdf

z dnia 30-12-2014 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 rok

pdf Uchwała VII/19/2014 Popularny

Publikujący 464 pobrań

Pobierz (pdf, 646 KB)

RM_VII_19_20141230.pdf

z dnia 30-12-2014 - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 - 2017

pdf Uchwała VII/20/2014 Popularny

Publikujący 437 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_VII_20_20141230.pdf

z dnia 30-12-2014 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała VII/21/2014 Popularny

Publikujący 441 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_VII_21_20141230.pdf

z dnia 30-12-2014 - ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2015 roku

pdf Uchwała LIV/56/2014 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 3.46 MB)

uchwala_nr_LIV_56_2014_rozstrzygniecie_nadzorcze_wojewody.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LIV/56/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ws. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków