Burze z gradem

Data utworzenia 2021-06-24 08:30:02Ważne do 2021-06-24 23:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2014

pdf Uchwała LIII/44/2014 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_LIII_44_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń modernizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim”

pdf Uchwała LIII/44/2014 - załącznik Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 214 KB)

RM_LIII_44_20140318_z.pdf

z dnia 18-03-2014 - załącznik

pdf Uchwała LIII/45/2014 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_LIII_45_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

pdf Uchwała LIII/46/2014 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 123 KB)

RM_LIII_46_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłacenia nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LIII/47/2014 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_LIII_47_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LIII/48/2014 Popularny

Publikujący 285 pobrań

Pobierz (pdf, 1.93 MB)

RM_LIII_48_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LIII/49/2014 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 17 KB)

RM_LIII_49_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała LIV/50/2014 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LIV_50_20140404.pdf

z dnia 04-04-2014 - przystąpienia do sporządzenia zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki” przystąpienia do sporządzenia zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”

Obrazek Uchwała LIV/50/2014 - załącznik graficzny Popularny

Publikujący 320 pobrań

Pobierz (jpg, 1.36 MB)

RM_LIV_50_20140404_z.jpg

Uchwała LIV/50/2014 - załącznik graficzny
z dnia 04-04-2014 - załącznik graficzny

pdf Uchwała LIV/51/2014 Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_LIV_51_20140404.pdf

z dnia 04-04-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji Projektu w 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pdf Uchwała LIV/52/2014 Popularny

Publikujący 277 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIV_52_20140404x.pdf

z dnia 04-04-2014 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała LIV/53/2014 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LIV_53_20140404x.pdf

z dnia 04-04-2014 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała LIV/54/2014 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIV_54_20140404.pdf

z dnia 04-04-2014 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LIV/55/2014 Popularny

Publikujący 278 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LIV_55_20140404x.pdf

z dnia 04-04-2014 - udostępnienia lokali użytkowych bez przeprowadzania przetargu

pdf Uchwała LIV/56/2014 Popularny

Publikujący 277 pobrań

Pobierz (pdf, 318 KB)

RM_LIV_56_20140404_.pdf

z dnia 04-04-2014 - zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

pdf Uchwała LIV/57/2014 Popularny

Publikujący 294 pobrań

Pobierz (pdf, 3.50 MB)

RM_LIV_57_20140404.pdf

z dnia 04-04-2014 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LIV/58/2014 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 126 KB)

RM_LIV_58_20140404.pdf

z dnia 04-04-2014 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała LIV/59/2014 Popularny

Publikujący 284 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_LIV_59_20140404.pdf

z dnia 04-04-2014 - zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LIX/122/2014 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 2.33 MB)

RM_LIX_122_20140828_c.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru wprowadzenia nowej sieci komunikacyjnej realizowanej przez operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz zmian w systemie taryfowym i opłat za przejazdy

pdf Uchwała LIX/123/2014 Popularny

Publikujący 286 pobrań

Pobierz (pdf, 30.92 MB)

RM_LIX_123_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - przyjęcia zmienionego ze względu na nową sieć komunikacji miejskiej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2024

pdf Uchwała LIX/124/2014 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 3.44 MB)

RM_LIX_124_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała LIX/125/2014 Popularny

Publikujący 328 pobrań

Pobierz (pdf, 6.11 MB)

RM_LIX_125_20140828_c.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji projektu umowy dotyczącej rekompensowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski strat z tytułu świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym w latach 2009 – 2018

pdf Uchwała LIX/126/2014 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 119 KB)

RM_LIX_126_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Obrazek Uchwała LIX/126/2014 - załącznik graficzny Popularny

Publikujący 284 pobrań

Pobierz (jpg, 2.22 MB)

RM_LIX_126_20140828_zacznik_graficzny.jpg

Uchwała LIX/126/2014 - załącznik graficzny
z dnia 28-08-2014 - załącznik graficzny

pdf Uchwała LIX/127/2014 Popularny

Publikujący 298 pobrań

Pobierz (pdf, 424 KB)

RM_LIX_127_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - wezwania Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia

pdf Uchwała LIX/128/2014 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 290 KB)

RM_LIX_128_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - podpisania umowy współpracy określającej zasady podziału środków finansowych w ramach kopert finansowych przydzielonych samorządom północnej części Województwa Świętokrzyskiego, które zawarły porozumienie „Trójmiasto nad Kamienną”

pdf Uchwała LIX/129/2014 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_LIX_129_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LIX/130/2014 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 80 KB)

RM_LIX_130_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała LIX/131/2014 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_LIX_131_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mieczysława Radwana

pdf Uchwała LIX/132/2014 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_LIX_132_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z parków gminnych

pdf Uchwała LIX/133/2014 Popularny

Publikujący 303 pobrań

Pobierz (pdf, 3.40 MB)

RM_LIX_133_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LIX/134/2014 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 186 KB)

RM_LIX_134_20140828_c.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała LV/60/2014 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_LV_60_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.

pdf Uchwała LV/61/2014 Popularny

Publikujący 277 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_LV_61_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2014

pdf Uchwała LV/62/2014 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LV_62_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - przeniesienia własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

pdf Uchwała LV/63/2014 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_LV_63_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - nabycia nieruchomości

pdf Uchwała LV/64/2014 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_LV_64_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała LV/65/2014 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LV_65_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała LV/66/2014 Popularny

Publikujący 322 pobrań

Pobierz (pdf, 967 KB)

RM_LV_66_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała LV/67/2014 Popularny

Publikujący 294 pobrań

Pobierz (pdf, 94 KB)

RM_LV_67_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jednostkom jej podległym

pdf Uchwała LV/68/2014 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LV_68_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LV/69/2014 Popularny

Publikujący 325 pobrań

Pobierz (pdf, 3.75 MB)

RM_LV_69_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - zm. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r

pdf Uchwała LV/70/2014 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (pdf, 124 KB)

RM_LV_70_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023

pdf Uchwała LVI/71/2014 Popularny

Publikujący 376 pobrań

Pobierz (pdf, 5.18 MB)

RM_LVI_71_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2021

pdf Uchwała LVI/72/2014 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 23 KB)

RM_LVI_72_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - porozumienia w przedmiocie utworzenia na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LVI/73/2014 Popularny

Publikujący 278 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_LVI_73_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - rozpatrzenia ponownych skarg na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała LVI/74/2014 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_LVI_74_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bursztynowej

pdf Uchwała LVI/75/2014 Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_LVI_75_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała LVI/76/2014 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LVI_76_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - zamiany nieruchomości

pdf Uchwała LVI/77/2014 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 771 KB)

RM_LVI_77_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - rozszerzenia cmentarza komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim