Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2015

pdf IX/22/2015 Popularny

Publikujący 293 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_IX_22_20150206.pdf

Uchwała z dnia 06-02-2015 - współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji Projektu pn. „WSPÓLNA SPRAWA” w 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pdf IX/23/2015 Popularny

Publikujący 292 pobrań

Pobierz (pdf, 2.26 MB)

RM_IX_23_20150206.pdf

Uchwała z dnia 06-02-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.

pdf IX/24/2015 Popularny

Publikujący 298 pobrań

Pobierz (pdf, 140 KB)

RM_IX_24_20150206_c.pdf

Uchwała z dnia 06-02-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023

pdf VIII/10/2015 Popularny

Publikujący 303 pobrań

Pobierz (pdf, 135 KB)

RM_VIII_10_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf VIII/11/2015 Popularny

Publikujący 298 pobrań

Pobierz (pdf, 122 KB)

RM_VIII_11_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2015 roku

pdf VIII/12/2015 Popularny

Publikujący 340 pobrań

Pobierz (pdf, 102 KB)

RM_VIII_12_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2015 r.

pdf VIII/13/2015 Popularny

Publikujący 376 pobrań

Pobierz (pdf, 94 KB)

RM_VIII_13_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf VIII/14/2015 Popularny

Publikujący 341 pobrań

Pobierz (pdf, 98 KB)

RM_VIII_14_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - rozpatrzenia skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf VIII/15/2015 Popularny

Publikujący 309 pobrań

Pobierz (pdf, 575 KB)

RM_VIII_15_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf VIII/15/2015_załącznik Popularny

Publikujący 293 pobrań

Pobierz (pdf, 501 KB)

RM_VIII_15_20150129_z.pdf

Uchwała z dnia VIII/15/2015_załącznik - VIII/15/2015_załącznik

pdf VIII/16/2015 Popularny

Publikujący 298 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_VIII_16_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf VIII/17/2015 Popularny

Publikujący 307 pobrań

Pobierz (pdf, 79 KB)

RM_VIII_17_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf VIII/18/2015 Popularny

Publikujący 290 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_VIII_18_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji

pdf VIII/19/2015 Popularny

Publikujący 295 pobrań

Pobierz (pdf, 124 KB)

RM_VIII_19_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - ustanowienia drogi koniecznej

pdf VIII/1/2015 Popularny

Publikujący 290 pobrań

Pobierz (pdf, 124 KB)

RM_VIII_1_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 56

pdf VIII/20/2015 Popularny

Publikujący 297 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_VIII_20_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - sprzedaży działki gruntu

pdf VIII/21/2015 Popularny

Publikujący 304 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_VIII_21_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

pdf VIII/2/2015 Popularny

Publikujący 297 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_VIII_2_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Górna 3

pdf VIII/3/2015 Popularny

Publikujący 319 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_VIII_3_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bałtowska 336a

pdf VIII/4/2015 Popularny

Publikujący 298 pobrań

Pobierz (pdf, 126 KB)

RM_VIII_4_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ferdynanda Focha 3

pdf VIII/5/2015 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 124 KB)

RM_VIII_5_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ferdynanda Focha 3

pdf VIII/6/2015 Popularny

Publikujący 319 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_VIII_6_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zamiaru zmiany siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ferdynanda Focha 3

pdf VIII/7/2015 Popularny

Publikujący 332 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_VIII_7_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - zamiaru zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 70

pdf VIII/8/2015 Popularny

Publikujący 364 pobrań

Pobierz (pdf, 11.35 MB)

RM_VIII_8_20150129.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.

pdf VIII/9/2015 Popularny

Publikujący 291 pobrań

Pobierz (pdf, 167 KB)

RM_VIII_9_20150129_c.pdf

Uchwała z dnia 29-01-2015 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023

pdf X/25/2015 Popularny

Publikujący 302 pobrań

Pobierz (pdf, 346 KB)

RM_X_25_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - zmiany nazwy części ulicy

pdf X/26/2015 Popularny

Publikujący 284 pobrań

Pobierz (pdf, 79 KB)

RM_X_26_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - nabycia nieruchomości

pdf X/27/2015 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 80 KB)

RM_X_27_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - nabycia nieruchomości

pdf X/28/2015 Popularny

Publikujący 368 pobrań

Pobierz (pdf, 79 KB)

RM_X_28_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - nabycia nieruchomości

pdf X/29/2015 Popularny

Publikujący 311 pobrań

Pobierz (pdf, 78 KB)

RM_X_29_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - nabycia nieruchomości

pdf X/30/2015 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 82 KB)

RM_X_30_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf X/31/2015 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_X_31_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf X/32/2015 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_X_32_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf X/33/2015 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_X_33_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf X/34/2015 Popularny

Publikujący 286 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_X_34_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice"

pdf X/35/2015 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 203 KB)

RM_X_35_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - wystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze spółki INWESTSTAR S.A.

pdf X/36/2015 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 149 KB)

RM_X_36_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - akceptacji projektu aneksu nr 5 do porozumienia w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski"

pdf X/37/2015 Popularny

Publikujący 284 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_X_37_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf X/38/2015 Popularny

Publikujący 435 pobrań

Pobierz (pdf, 77 KB)

RM_X_38_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ferdynanda Focha 3

pdf X/39/2015 Popularny

Publikujący 273 pobrań

Pobierz (pdf, 3.49 MB)

RM_X_39_20150227.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.

pdf X/40/2015 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_X_40_20150227_c.pdf

Uchwała z dnia 27-02-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 - 2023

pdf XI/41/2015 Popularny

Publikujący 285 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_XI_41_20150319.pdf

Uchwała z dnia 19-03-2015 - likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Górna 3

pdf XI/42/2015 Popularny

Publikujący 490 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XI_42_20150319.pdf

Uchwała z dnia 19-03-2015 - likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ferdynanda Focha 3

pdf XI/43/2015 Popularny

Publikujący 290 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_XI_43_20150319.pdf

Uchwała z dnia 19-03-2015 - likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bałtowska 336a

pdf XI/44/2015 Popularny

Publikujący 314 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XI_44_20150319.pdf

Uchwała z dnia 19-03-2015 - likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 56

pdf XI/45/2015 Popularny

Publikujący 368 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_XI_45_20150319.pdf

Uchwała z dnia 19-03-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XI/46/2015 Popularny

Publikujący 262 pobrań

Pobierz (pdf, 148 KB)

RM_XI_46_20150319.pdf

Uchwała z dnia 19-03-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 rok

pdf XI/47/2015 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 191 KB)

RM_XI_47_20150319.pdf

Uchwała z dnia 19-03-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2017

pdf XI/48/2015 Popularny

Publikujący 284 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_XI_48_20150319.pdf

Uchwała z dnia 19-03-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XI/49/2015 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XI_49_20150319.pdf

Uchwała z dnia 19-03-2015 - zmieniająca podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego