Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2016

pdf Uchwała Nr XXVII/3/2016 Popularny

Publikujący 569 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XXVII_3_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2016 rok”

pdf Uchwała Nr XXVII/4/2016 Popularny

Publikujący 390 pobrań

Pobierz (pdf, 135 KB)

RM_XXVII_4_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXVI/1/2016 Popularny

Publikujący 553 pobrań

Pobierz (pdf, 79 KB)

RM_XXVI_1_20160107.pdf

z dnia 07.01.2016 r. w sprawie opłaty targowej

pdf Uchwała Nr XXVI/2/2016 Popularny

Publikujący 446 pobrań

Pobierz (pdf, 974 KB)

RM_XXVI_2_20160107.pdf

z dnia 07.01.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf Uchwała Nr XXVII/5/2016 Popularny

Publikujący 435 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_XXVII_5_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf Uchwała Nr XXVII/6/2016 Popularny

Publikujący 371 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_XXVII_6_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - w sprawie wynajęcia gruntu

pdf Uchwała Nr XXVII/7/2016 Popularny

Publikujący 595 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XXVII_7_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2018

pdf Uchwała Nr XXVII/8/2016 Popularny

Publikujący 393 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XXVII_8_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Żabiej

pdf Uchwała Nr XXVII/9/2016 Popularny

Publikujący 386 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XXVII_9_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała Nr XXVII/10/2016 Popularny

Publikujący 778 pobrań

Pobierz (pdf, 370 KB)

RM_XXVII_10_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Kunów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

pdf Uchwała Nr XXVII/11/2016 Popularny

Publikujący 475 pobrań

Pobierz (pdf, 1.76 MB)

RM_XXVII_11_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Bodzechów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

pdf Uchwała Nr XXVII/12/2016 Popularny

Publikujący 473 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XXVII_12_20160128_c.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXVII/13/2016 Popularny

Publikujący 430 pobrań

Pobierz (pdf, 3.53 MB)

RM_XXVII_13_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf Uchwała Nr XXVII/14/2016 Popularny

Publikujący 388 pobrań

Pobierz (pdf, 155 KB)

RM_XXVII_14_20160128_c.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016–2023

pdf Uchwała Nr XXVII/15/2016 Popularny

Publikujący 537 pobrań

Pobierz (pdf, 143 KB)

RM_XXVII_15_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - w sprawie wyrażenia stanowiska w postępowaniu nadzorczym dotyczącym uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXVIII/16/2016 Popularny

Publikujący 391 pobrań

Pobierz (pdf, 146 KB)

RM_XXVIII_16_20160201.pdf

z dnia 01.02.2016 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXIX/17/2016 Popularny

Publikujący 478 pobrań

Pobierz (pdf, 2.36 MB)

RM_XXIX_17_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

pdf Uchwała Nr XXIX/18/2016 Popularny

Publikujący 380 pobrań

Pobierz (pdf, 362 KB)

RM_XXIX_18_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr XXIX/19/2016 Popularny

Publikujący 384 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_XXIX_19_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - w sprawie sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała Nr XXIX/20/2016 Popularny

Publikujący 385 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_XXIX_20_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała Nr XXIX/21/2016 Popularny

Publikujący 383 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XXIX_21_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała Nr XXIX/22/2016 Popularny

Publikujący 403 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XXIX_22_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z prawem własności budynków

pdf Uchwała Nr XXIX/23/2016 Popularny

Publikujący 359 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_XXIX_23_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - w sprawie wynajęcia gruntów, położonych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXIX/24/2016 Popularny

Publikujący 400 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_XXIX_24_20160229.pdf

z dnia 29.02.106 r. - w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pdf Uchwała Nr XXIX/25/2016 Popularny

Publikujący 478 pobrań

Pobierz (pdf, 3.45 MB)

RM_XXIX_25_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr XXIX/26/2016 Popularny

Publikujący 456 pobrań

Pobierz (pdf, 3.62 MB)

RM_XXIX_26_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf Uchwała Nr XXIX/27/2016 Popularny

Publikujący 412 pobrań

Pobierz (pdf, 148 KB)

RM_XXIX_27_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016– 2023

pdf Uchwała Nr XXX/28/2016 Popularny

Publikujący 393 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XXX_28_20160317.pdf

z dnia 17.03.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXX/29/2016 Popularny

Publikujący 436 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_XXX_29_20160317.pdf

z dnia 17.03.2016 r. - w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

pdf Uchwała Nr XXX/30/2016 Popularny

Publikujący 393 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXX_30_20160317.pdf

z dnia 17.03.2016 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu

pdf Uchwała Nr XXX/31/2016 Popularny

Publikujący 621 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_XXX_31_20160317.pdf

z dnia 17.03.2016 r. - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXX/32/2016 Popularny

Publikujący 1024 pobrań

Pobierz (pdf, 2.12 MB)

RM_XXX_32_20160317.pdf

z dnia 17.03.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

pdf Uchwała Nr XXX/33/2016 Popularny

Publikujący 382 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XXX_33_20160317.pdf

z dnia 17.03.2016 r. - w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłacenia nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXX/34/2016 Popularny

Publikujący 468 pobrań

Pobierz (pdf, 205 KB)

RM_XXX_34_20160317.pdf

z dnia 17.03.2016 r. - w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy radnego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXX/35/2016 Popularny

Publikujący 414 pobrań

Pobierz (pdf, 889 KB)

RM_XXX_35_20160317.pdf

z dnia 17.03.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf Uchwała Nr XXX/36/2016 Popularny

Publikujący 385 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_XXX_36_20160317.pdf

z dnia 17.03.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2023

pdf Uchwała Nr XXXI/37/2016 Popularny

Publikujący 381 pobrań

Pobierz (pdf, 455 KB)

RM_XXXI_37_20160404.pdf

z dnia 4 kwietnia 2016 r. - w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2018

pdf Uchwała Nr XXXI/38/2016 Popularny

Publikujący 543 pobrań

Pobierz (pdf, 383 KB)

RM_XXXI_38_20160404.pdf

z dnia 4 kwietnia 2016 r. - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

pdf Uchwała Nr XXXI/39/2016 Popularny

Publikujący 385 pobrań

Pobierz (pdf, 3.80 MB)

RM_XXXI_39_20160404.pdf

z dnia 4 kwietnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf Uchwała Nr XXXI/40/2016 Popularny

Publikujący 365 pobrań

Pobierz (pdf, 337 KB)

RM_XXXI_40_20160404.pdf

z dnia 4 kwietnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2023

pdf Uchwała Nr XXXII/41/2016 Popularny

Publikujący 346 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XXXII_41_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok

pdf Uchwała Nr XXXII/42/2016 Popularny

Publikujący 320 pobrań

Pobierz (pdf, 190 KB)

RM_XXXII_42_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2017

pdf Uchwała Nr XXXII/43/2016 Popularny

Publikujący 319 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_XXXII_43_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego

pdf Uchwała Nr XXXII/44/2016 Popularny

Publikujący 346 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXII_44_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf Uchwała Nr XXXII/45/2016 Popularny

Publikujący 349 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XXXII_45_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała Nr XXXII/46/2016 Popularny

Publikujący 320 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_XXXII_46_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała Nr XXXII/47/2016 Popularny

Publikujący 301 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXII_47_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała Nr XXXII/48/2016 Popularny

Publikujący 302 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXII_48_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała Nr XXXII/49/2016 Popularny

Publikujący 309 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXII_49_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf Uchwała Nr XXXII/50/2016 Popularny

Publikujący 331 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XXXII_50_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie wydzierżawienia gruntu