UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2016

pdf XXXVI/101/2016 Popularny

Publikujący 224 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_XXXVI_101_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XXXVI/102/2016 Popularny

Publikujący 326 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XXXVI_102_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

pdf XXXVI/103/2016 Popularny

Publikujący 342 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_XXXVI_103_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie sprzedaży działki gruntu

pdf XXXVI/104/2016 Popularny

Publikujący 314 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXVI_104_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie użyczenia miejskich obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz „KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf XXXVI/105/2016 Popularny

Publikujący 492 pobrań

Pobierz (pdf, 6.32 MB)

RM_XXXVI_105_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf XXXVI/107/2016 Popularny

Publikujący 367 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_XXXVI_107_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf XXXVI/106/2016 Popularny

Publikujący 351 pobrań

Pobierz (pdf, 148 KB)

RM_XXXVI_106_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023

pdf XXXVII/108/2016 Popularny

Publikujący 299 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XXXVII_108_20161025.pdf

z dnia 25 października 2016 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf XXXVII/109/2016 Popularny

Publikujący 322 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_XXXVII_109_20161025.pdf

z dnia 25 października 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XXXVII/110/2016 Popularny

Publikujący 374 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXVII_110_20161025.pdf

z dnia 25 października 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XXXVII/111/2016 Popularny

Publikujący 339 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XXXVII_111_20161025.pdf

z dnia 25 października 2016 r. - w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXVII/112/2016 Popularny

Publikujący 350 pobrań

Pobierz (pdf, 153 KB)

RM_XXXVII_112_20161025.pdf

z dnia 25 października 2016 r. - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf XXXVII/113/2016 Popularny

Publikujący 359 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XXXVII_113_20161025.pdf

z dnia 25 października 2016 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf XXXVII/114/2016 Popularny

Publikujący 467 pobrań

Pobierz (pdf, 6.88 MB)

RM_XXXVII_114_20161025.pdf

z dnia 25 października 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf XXXVII/115/2016 Popularny

Publikujący 355 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XXXVII_115_20161025.pdf

z dnia 25 października 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2023

pdf XXXVII/116/2016 Popularny

Publikujący 362 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XXXVII_116_20161025.pdf

z dnia 25 października 2016 r. - w sprawie udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzania przetargu

pdf XXXVIII/117/2016 Popularny

Publikujący 367 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_XXXVIII_117_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

pdf XXXVIII/118/2016 Popularny

Publikujący 363 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_XXXVIII_118_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2017 r.,

pdf XXXVIII/119/2016 Popularny

Publikujący 401 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XXXVIII_119_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017

pdf XXXVIII/120/2016 Popularny

Publikujący 390 pobrań

Pobierz (pdf, 152 KB)

RM_XXXVIII_120_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2017 r.

pdf XXXVIII/121/2016 Popularny

Publikujący 348 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXVIII_121_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie określenia kwoty stanowiącej podstawę ustalenia kwoty dotacji na działalność centrum integracji społecznej

pdf XXXVIII/122/2016 Popularny

Publikujący 402 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XXXVIII_122_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2022

pdf XXXVIII/123/2016 Popularny

Publikujący 371 pobrań

Pobierz (pdf, 220 KB)

RM_XXXVIII_123_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2017

pdf XXXVIII/124/2016 Popularny

Publikujący 957 pobrań

Pobierz (pdf, 1.88 MB)

RM_XXXVIII_124_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko do Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”

pdf XXXVIII/125/2016 Popularny

Publikujący 394 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XXXVIII_125_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XXXVIII/126/2016 Popularny

Publikujący 369 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXVIII_126_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XXXVIII/127/2016 Popularny

Publikujący 396 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXVIII_127_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XXXVIII/128/2016 Popularny

Publikujący 373 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXVIII_128_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XXXVIII/129/2016 Popularny

Publikujący 370 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXVIII_129_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej

pdf XXXVIII/130/2016 Popularny

Publikujący 342 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_XXXVIII_130_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2016 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiącym jej własności

pdf XXXVIII/131/2016 Popularny

Publikujący 652 pobrań

Pobierz (pdf, 7.72 MB)

RM_XXXVIII_131_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf XXXVIII/132/2016 Popularny

Publikujący 406 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XXXVIII_132_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023

pdf XXXIX/133/2016 Popularny

Publikujący 390 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_XXXIX_133_20161212.pdf

z dnia 12 grudnia 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XXXIX/134/2016 Popularny

Publikujący 531 pobrań

Pobierz (pdf, 84 KB)

RM_XXXIX_134_20161212.pdf

z dnia 12 grudnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf XL/135/2016 Popularny

Publikujący 442 pobrań

Pobierz (pdf, 519 KB)

RM_XL_135_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok

pdf XL/136/2016 Popularny

Publikujący 406 pobrań

Pobierz (pdf, 195 KB)

RM_XL_136_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2017

pdf XL/137/2016 Popularny

Publikujący 389 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XL_137_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XL/138/2016 Popularny

Publikujący 467 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XL_138_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

pdf XL/139/2016 Popularny

Publikujący 422 pobrań

Pobierz (pdf, 143 KB)

RM_XL_139_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”

pdf XL/140/2016 Popularny

Publikujący 406 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XL_140_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023”

pdf XL/140/2016 - załącznik Popularny

Publikujący 453 pobrań

Pobierz (pdf, 20.04 MB)

RM_XL_140_20161228_zalacznik.pdf

Załącznik do uchwały Nr XL/140/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023”

pdf XL/140/2016 - załącznik - mapa Popularny

Publikujący 509 pobrań

Pobierz (pdf, 109.49 MB)

RM_XL_140_20161228_zalacznik_mapa.pdf

Mapa do załącznika do uchwały Nr XL/140/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023”

pdf XL/141/2016 Popularny

Publikujący 437 pobrań

Pobierz (pdf, 277 KB)

RM_XL_141_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie nadania nazwy ulicy

pdf XL/142/2016 Popularny

Publikujący 388 pobrań

Pobierz (pdf, 185 KB)

RM_XL_142_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie nadania nazw ulicom

pdf XL/143/2016 Popularny

Publikujący 368 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XL_143_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf XL/144/2016 Popularny

Publikujący 382 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_XL_144_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie sprzedaży działki gruntu

pdf XL/145/2016 Popularny

Publikujący 534 pobrań

Pobierz (pdf, 6.45 MB)

RM_XL_145_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf XL/146/2016 Popularny

Publikujący 412 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XL_146_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023

pdf XL/147/2016 Popularny

Publikujący 1124 pobrań

Pobierz (pdf, 10.54 MB)

RM_XL_147_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XL/148/2016 Popularny

Publikujący 428 pobrań

Pobierz (pdf, 167 KB)

RM_XL_148_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023