Burze z gradem

Data utworzenia 2020-08-11 12:19:30Ważne do 2020-08-11 22:00:00

Woj. świętokrzyskie wszystkie powiaty, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2016

pdf Uchwała Nr XXXII/51/2016 Popularny

Publikujący 283 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XXXII_51_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXXII/52/2016 Popularny

Publikujący 293 pobrań

Pobierz (pdf, 145 KB)

RM_XXXII_52_2016428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

pdf Uchwała Nr XXXII/53/2016 Popularny

Publikujący 288 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_XXXII_53_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXXII/54/2016 Popularny

Publikujący 267 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XXXII_54_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - w sprawie przekazania dotacji celowej dla Gminy Bodzechów

pdf Uchwała Nr XXXII/55/2016 Popularny

Publikujący 319 pobrań

Pobierz (pdf, 5.33 MB)

RM_XXXII_55_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf Uchwała Nr XXXII/56/2016 Popularny

Publikujący 321 pobrań

Pobierz (pdf, 920 KB)

RM_XXXII_56_20160428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf Uchwała Nr XXXII/57/2016 Popularny

Publikujący 304 pobrań

Pobierz (pdf, 148 KB)

RM_XXXII_57_2016428.pdf

z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2023

pdf XXXIII/58/2016 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 184 KB)

RM_XXXIII_58_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2015 rok

pdf XXXIII/59/2016 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 170 KB)

RM_XXXIII_59_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2015 rok

pdf XXXIII/60/2016 Popularny

Publikujący 590 pobrań

Pobierz (pdf, 892 KB)

RM_XXXIII_60_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"

pdf XXXIII/61/2016 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXIII_61_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku

pdf XXXIII/62/2016 Popularny

Publikujący 290 pobrań

Pobierz (pdf, 326 KB)

RM_XXXIII_62_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf XXXIII/63/2016 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 415 KB)

RM_XXXIII_63_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany nazwy części ulicy

pdf XXXIII/64/2016 Popularny

Publikujący 267 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXIII_64_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XXXIII/65/2016 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXIII_65_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf XXXIII/66/2016 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXIII_66_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie przystapienia do opracowania "Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 - 2023"

pdf XXXIII/67/2016 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XXXIII_67_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r.- w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2016 roku

pdf XXXIII/68/2016 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XXXIII_68_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

pdf XXXIII/69/2016 Popularny

Publikujący 280 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_XXXIII_69_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXIII/70/2016 Popularny

Publikujący 361 pobrań

Pobierz (pdf, 509 KB)

RM_XXXIII_70_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Kunów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

pdf XXXIII/71/2016 Popularny

Publikujący 432 pobrań

Pobierz (pdf, 776 KB)

RM_XXXIII_71_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

pdf XXXIII/72/2016 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XXXIII_72_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf XXXIII/73/2016 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XXXIII_73_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf XXXIII/74/2016 Popularny

Publikujący 437 pobrań

Pobierz (pdf, 5.00 MB)

RM_XXXIII_74_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf XXXIII/75/2016 Popularny

Publikujący 292 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XXXIII_75_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2023

pdf XXXIV/76/2016 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XXXIV_76_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf XXXIV/77/2016 Popularny

Publikujący 383 pobrań

Pobierz (pdf, 5.64 MB)

RM_XXXIV_77_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf XXXIV/78/2016 Popularny

Publikujący 267 pobrań

Pobierz (pdf, 149 KB)

RM_XXXIV_78_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2023

pdf XXXIV/79/2016 Popularny

Publikujący 822 pobrań

Pobierz (pdf, 1.91 MB)

RM_XXXIV_79_20160707_rozstrz_nadz_Woj_Sw_skiego.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 sierpnia 2016 r. - znak: PNK.I.4130.65.2016 - Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność uchwały Nr XXXIV/79/2016 w całości (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego załączone do uchwały Nr XXXIV/79/2016).

pdf XXXIV/80/2016 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_XXXIV_80_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XXXIV/81/2016 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XXXIV_81_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XXXIV/82/2016 Popularny

Publikujący 372 pobrań

Pobierz (pdf, 1.79 MB)

RM_XXXIV_82_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf XXXIV/83/2016 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XXXIV_83_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XXXV/84/2016 Popularny

Publikujący 380 pobrań

Pobierz (pdf, 3.78 MB)

RM_XXXV_84_20160817.pdf

z dnia 17 sierpnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

pdf XXXV/85/2016 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 222 KB)

RM_XXXV_85_20160817_.pdf

z dnia 17 sierpnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2023

pdf XXXVI/86/2016 Popularny

Publikujący 537 pobrań

Pobierz (pdf, 3.45 MB)

RM_XXXVI_86_20160916_rn_WojSwskiego.pdf

z dnia 16 września 2016 r.  - w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 października 2016 r. - znak: SPN.III.4130.21.2016 - Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność uchwały Nr XXXVI/86/2016 w części - w zakresie wszystkich ustaleń zmiany planu (zarówno w tekście jak i na rysunku) dotyczących:

1. Terenów oznaczonych symbolami: 5MnU, 2MN tj.:
1.1. Symbolu "5MnU" zawartego w § 15 ust. 1 i § 15 ust. 2 pkt 4 lit. b) uchwały,
1.2. Symbolu "2MN" (który stanowi w całości działka nr ewide. 10), zawartego w:  7 pkt 4, § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a), § 13 ust. 3 pkt 2 lit. a), § 13 ust. 3 pkt 3 lit. a), § 13 ust. 3 pkt 4 lit. a) uchwały,
2. Działki nr ewid. 16/1 położonej częściowo w terenie oznaczonym symbolem 4MN, a częściowo w terenie 5MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

(rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego załączone do uchwały Nr XXXVI/86/2016).

pdf XXXVI/87/2016 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_XXXVI_87_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”

pdf XXXVI/88/2016 Popularny

Publikujący 317 pobrań

Pobierz (pdf, 902 KB)

RM_XXXVI_88_20160916_c.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020

pdf XXXVI/89/2016 Popularny

Publikujący 540 pobrań

Pobierz (pdf, 1.72 MB)

RM_XXXVI_89_20160916_c.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonowania miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko – Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”

pdf XXXVI/90/2016 Popularny

Publikujący 438 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XXXVI_90_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf XXXVI/91/2016 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_XXXVI_91_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XXXVI/92/2016 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XXXVI_92_20160916.pdf

  z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XXXVI/93/2016 Popularny

Publikujący 218 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_XXXVI_93_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXVI/94/2016 Popularny

Publikujący 305 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_XXXVI_94_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXVI/95/2016 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XXXVI_95_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok

pdf XXXVI/96/2016 Popularny

Publikujący 222 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_XXXVI_96_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXVI/97/2016 Popularny

Publikujący 368 pobrań

Pobierz (pdf, 3.78 MB)

RM_XXXVI_97_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf XXXVI/98/2016 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XXXVI_98_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf XXXVI/99/2016 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XXXVI_99_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej przy ul. Górzystej

pdf XXXVI/100/2016 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 130 KB)

RM_XXXVI_100_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości