UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2017

pdf XLVII/70/2017

Publikujący 29 pobrań

Pobierz (pdf, 151 KB)

RM_XLVII_70_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLVII/69/2017

Publikujący 27 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLVII_69_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf XLVII/68/2017

Publikujący 22 pobrań

Pobierz (pdf, 1.71 MB)

RM_XLVII_68_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVII/67/2017

Publikujący 23 pobrań

Pobierz (pdf, 4.96 MB)

RM_XLVII_67_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVII/66/2017

Publikujący 26 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XLVII_66_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli neiruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XLVII/65/2017

Publikujący 26 pobrań

Pobierz (pdf, 77 KB)

RM_XLVII_65_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie uchwalenia zmian "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

pdf XLVII/64/2017

Publikujący 20 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLVII_64_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XLVII/63/2017

Publikujący 20 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLVII_63_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLVII/62/2017

Publikujący 24 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XLVII_62_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu

pdf XLVII/61/2017

Publikujący 30 pobrań

Pobierz (pdf, 300 KB)

RM_XLVII_61_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie zmiany nazwy ulicy

pdf XLVII/60/2017

Publikujący 28 pobrań

Pobierz (pdf, 260 KB)

RM_XLVII_60_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie zmiany nazwy ulicy

pdf XLVI/59/2017

Publikujący 25 pobrań

Pobierz (pdf, 151 KB)

RM_XLVI_59_20170629.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLVI/58/2017

Publikujący 28 pobrań

Pobierz (pdf, 315 KB)

RM_XLVI_58_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVI/57/2017

Publikujący 27 pobrań

Pobierz (pdf, 5.20 MB)

RM_XLVI_57_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVI/56/2017

Publikujący 32 pobrań

Pobierz (pdf, 138 KB)

RM_XLVI_56_20170629.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - w sprawie zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf XLVI/55/2017

Publikujący 28 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_XLVI_55_20170629.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych

pdf XLVI/54/2017

Publikujący 27 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XLVI_54_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLVI/53/2017

Publikujący 24 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_XLVI_53_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XLVI/52/2017

Publikujący 30 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLVI_52_20170629.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r.  - w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf XLVI/51/2017

Publikujący 36 pobrań

Pobierz (pdf, 287 KB)

RM_XLVI_51_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - w sprawie zmiany nazwy ulicy

pdf XLV/50/2017

Publikujący 29 pobrań

Pobierz (pdf, 304 KB)

RM_XLV_50_20170612_.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023

pdf XLV/49/2017

Publikujący 34 pobrań

Pobierz (pdf, 6.33 MB)

RM_XLV_49_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLV/48/2017

Publikujący 19 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_XLV_48_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf XLV/47/2017

Publikujący 32 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_XLV_47_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf XLV/45/2017

Publikujący 30 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLV_45_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2017 roku

pdf XLV/44/2017

Publikujący 32 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

RM_XLV_44_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego

pdf XLV/43/2017

Publikujący 39 pobrań

Pobierz (pdf, 3.06 MB)

RM_XLV_43_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie „Zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”” – uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016 r.

pdf XLV/42/2017

Publikujący 35 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLV_42_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLV/41/2017

Publikujący 24 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLV_41_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLV/40/2017

Publikujący 28 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLV_40_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLV/39/2017

Publikujący 28 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLV_39_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLV/38/2017

Publikujący 23 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLV_38_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLV/37/2017

Publikujący 28 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_XLV_37_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLV/36/2017

Publikujący 30 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLV_36_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności działki gruntu

pdf XLV/35/2017

Publikujący 27 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLV_35_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf XLV/34/2017

Publikujący 30 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLV_34_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf XLV/33/2017

Publikujący 23 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XLV_33_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie bezprzetargowego wynajęcia gruntu przy ul. Świętokrzyskiej

pdf XLV/32/2017

Publikujący 30 pobrań

Pobierz (pdf, 170 KB)

RM_XLV_32_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2016 rok

pdf XLV/31/2017

Publikujący 23 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_XLV_31_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2016 rok

pdf XLV/46/2017

Publikujący 22 pobrań

Pobierz (pdf, 3.21 MB)

RM_XLV_46_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” wchodzącego w skład jednostki budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIV/30/2017

Publikujący 56 pobrań

Pobierz (pdf, 272 KB)

RM_XLIV_30_20170509.pdf

z dnia 9 maja 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLIV/29/2017

Publikujący 57 pobrań

Pobierz (pdf, 3.31 MB)

RM_XLIV_29_20170509.pdf

z dnia 9 maja 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLIII/28/2017

Publikujący 97 pobrań

Pobierz (pdf, 7.86 MB)

RM_XLIII_28_20170403.pdf

z dnia 3 kwietnia 2017 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

pdf XLII/27/2017

Publikujący 87 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XLII_27_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLII/26/2017

Publikujący 52 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XLII_26_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023

pdf XLII/25/2017

Publikujący 48 pobrań

Pobierz (pdf, 5.71 MB)

RM_XLII_25_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLII/24/2017

Publikujący 47 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLII_24_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłacenia nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XLII/23/2017

Publikujący 45 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLII_23_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - w sprawie bezprzetargowego wynajęcia gruntów na terenie os. Stawki i os. Ogrody

pdf XLII/22/2017

Publikujący 44 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XLII_22_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2017

pdf XLII/21/2017

Publikujący 53 pobrań

Pobierz (pdf, 150 KB)

RM_XLII_21_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok