UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2017

pdf LII/125/2017 Nowy

Publikujący 3 pobrań

Pobierz (pdf, 4.53 MB)

RM_LII_125_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023

pdf LII/124/2017 Nowy

Publikujący 5 pobrań

Pobierz (pdf, 1.34 MB)

RM_LII_124_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf LII/123/2017 Nowy

Publikujący 3 pobrań

Pobierz (pdf, 6.30 MB)

RM_LII_123_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf LII/122/2017 Nowy

Publikujący 7 pobrań

Pobierz (pdf, 5.38 MB)

RM_LII_122_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

pdf LII/121/2017 Nowy

Publikujący 3 pobrań

Pobierz (pdf, 249 KB)

RM_LII_121_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2018 r.

pdf LII/120/2017 Nowy

Publikujący 6 pobrań

Pobierz (pdf, 901 KB)

RM_LII_120_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych  na rok 2018

pdf LII/119/2017 Nowy

Publikujący 7 pobrań

Pobierz (pdf, 655 KB)

RM_LII_119_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

pdf LII/118/2017 Nowy

Publikujący 3 pobrań

Pobierz (pdf, 250 KB)

RM_LII_118_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

pdf LII/117/2017 Nowy

Publikujący 3 pobrań

Pobierz (pdf, 2.02 MB)

RM_LII_117_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf LII/116/2017 Nowy

Publikujący 3 pobrań

Pobierz (pdf, 1009 KB)

RM_LII_116_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LII/115/2017 Nowy

Publikujący 4 pobrań

Pobierz (pdf, 1.80 MB)

RM_LII_115_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LII/114/2017 Nowy

Publikujący 3 pobrań

Pobierz (pdf, 205 KB)

RM_LII_114_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia kwoty stanowiącej podstawę ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej

pdf LII/113/2017 Nowy

Publikujący 3 pobrań

Pobierz (pdf, 3.82 MB)

RM_LII_113_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2020

pdf LII/112/2017 Nowy

Publikujący 3 pobrań

Pobierz (pdf, 3.30 MB)

RM_LII_112_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok

pdf LII/111/2017 Nowy

Publikujący 4 pobrań

Pobierz (pdf, 588 KB)

RM_LII_111_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018 r.

pdf LII/110/2017 Nowy

Publikujący 3 pobrań

Pobierz (pdf, 205 KB)

RM_LII_110_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956 – 89 z siedzibą  w Warszawie ul. Sobieskiego 64/8

pdf LI/109/2017

Publikujący 19 pobrań

Pobierz (pdf, 4.57 MB)

RM_LI_109_20171120.pdf

z dnia 20 listopada 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023

pdf LI/108/2017

Publikujący 21 pobrań

Pobierz (pdf, 5.75 MB)

RM_LI_108_20171120.pdf

z dnia 20 listopada 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf L/107/2017

Publikujący 16 pobrań

Pobierz (pdf, 4.53 MB)

RM_L_107_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023

pdf L/106/2017

Publikujący 17 pobrań

Pobierz (pdf, 9.65 MB)

RM_L_106_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf L/105/2017

Publikujący 15 pobrań

Pobierz (pdf, 255 KB)

RM_L_105_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf L/104/2017

Publikujący 20 pobrań

Pobierz (pdf, 2.38 MB)

RM_L_104_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

pdf L/103/2017

Publikujący 14 pobrań

Pobierz (pdf, 186 KB)

RM_L_103_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf L/102/2017

Publikujący 13 pobrań

Pobierz (pdf, 285 KB)

RM_L_102_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf L/101/2017

Publikujący 10 pobrań

Pobierz (pdf, 2.83 MB)

RM_L_101_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 2019

pdf XLIX/100/2017

Publikujący 30 pobrań

Pobierz (pdf, 152 KB)

RM_XLIX_100_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLIX/99/2017

Publikujący 27 pobrań

Pobierz (pdf, 2.90 MB)

RM_XLIX_99_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLIX/98/2017

Publikujący 25 pobrań

Pobierz (pdf, 6.26 MB)

RM_XLIX_98_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLIX/97/2017

Publikujący 32 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_XLIX_97_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych

pdf XLIX/96/2017

Publikujący 21 pobrań

Pobierz (pdf, 807 KB)

RM_XLIX_96_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejnowej do dawnej cukrowni "Częstocice"

pdf XLIX/95/2017

Publikujący 19 pobrań

Pobierz (pdf, 3.59 MB)

RM_XLIX_95_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf XLIX/94/2017

Publikujący 20 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XLIX_94_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej

pdf XLIX/93/2017

Publikujący 22 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLIX_93_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLIX/92/2017

Publikujący 27 pobrań

Pobierz (pdf, 560 KB)

RM_XLIX_92_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017 - 2020

pdf XLIX/91/2017

Publikujący 27 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLIX_91_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Stawki 35 w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orląt Lwowskich i Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/90/2017

Publikujący 17 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLIX_90_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rzeczki 18A w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/89/2017

Publikujący 25 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLIX_89_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Niewiadoma 19 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/88/2017

Publikujący 16 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLIX_88_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 20 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/87/2017

Publikujący 21 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLIX_87_20171011.pdf

 

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Ogrody 20  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/86/2017

Publikujący 15 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLIX_86_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 56 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/85/2017

Publikujący 20 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLIX_85_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Niska 9, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/84/2017

Publikujący 18 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLIX_84_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLVIII/83/2017

Publikujący 51 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_XLVIII_83_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLVIII/82/2017

Publikujący 58 pobrań

Pobierz (pdf, 152 KB)

RM_XLVIII_82_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLVIII/81/2017

Publikujący 52 pobrań

Pobierz (pdf, 1.69 MB)

RM_XLVIII_81_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVIII/80/2017

Publikujący 36 pobrań

Pobierz (pdf, 135 KB)

RM_XLVIII_80_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk

pdf XLVIII/79/2017

Publikujący 44 pobrań

Pobierz (pdf, 5.83 MB)

RM_XLVIII_79_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVIII/78/2017

Publikujący 45 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_XLVIII_78_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiącym jej własności

pdf XLVIII/77/2017

Publikujący 37 pobrań

Pobierz (pdf, 122 KB)

RM_XLVIII_77_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf XLVIII/76/2017

Publikujący 36 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLVIII_76_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski