Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2017

pdf XLI/1/2017 Popularny

Publikujący 443 pobrań

Pobierz (pdf, 146 KB)

RM_XLI_1_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 roku - w sprawie przyjęcia "Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2017 rok"

pdf XLI/2/2017 Popularny

Publikujący 292 pobrań

Pobierz (pdf, 172 KB)

RM_XLI_2_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do nowego ustroju szkolnego

pdf XLI/3/2017 Popularny

Publikujący 283 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_XLI_3_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zmieniająca uchwałę zmieniającą tę uchwałę

pdf XLI/4/2017 Popularny

Publikujący 297 pobrań

Pobierz (pdf, 1.75 MB)

RM_XLI_4_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf XLI/5/2017 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_XLI_5_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

pdf XLI/6/2017 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XLI_6_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r - w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

pdf XLI/7/2017 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XLI_7_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie sprzedaży prawa użykowania wieczystego działek gruntu

pdf XLI/8/2017 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 135 KB)

RM_XLI_8_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie bezprzetargowego wynajęcia gruntu, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Jana Pawła II

pdf XLI/9/2017 Popularny

Publikujący 267 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLI_9_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf XLI/10/2017 Popularny

Publikujący 600 pobrań

Pobierz (pdf, 109 KB)

RM_XLI_10_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 - 2017 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim"

pdf XLI/11/2017 Popularny

Publikujący 304 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XLI_11_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie przyznania dotacji celowej dla Gminy Bodzechów

pdf XLI/12/2017 Popularny

Publikujący 338 pobrań

Pobierz (pdf, 5.74 MB)

RM_XLI_12_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLI/13/2017 Popularny

Publikujący 315 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XLI_13_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLI/14/2017 Popularny

Publikujący 666 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XLI_14_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf XLII/15/2017 Popularny

Publikujący 347 pobrań

Pobierz (pdf, 2.63 MB)

RM_XLII_15_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XLII/16/2017 Popularny

Publikujący 439 pobrań

Pobierz (pdf, 821 KB)

RM_XLII_16_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

pdf XLII/17/2017 Popularny

Publikujący 929 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XLII_17_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowaddzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do nowego ustroju szkolnego

pdf XLII/18/2017 Popularny

Publikujący 358 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_XLII_18_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - w sprawie określania kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

pdf XLII/19/2017 Popularny

Publikujący 351 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XLII_19_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - określania kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

pdf XLII/20/2017 Popularny

Publikujący 297 pobrań

Pobierz (pdf, 216 KB)

RM_XLII_20_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

pdf XLII/21/2017 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 150 KB)

RM_XLII_21_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok

pdf XLII/22/2017 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XLII_22_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2017

pdf XLII/23/2017 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLII_23_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - w sprawie bezprzetargowego wynajęcia gruntów na terenie os. Stawki i os. Ogrody

pdf XLII/24/2017 Popularny

Publikujący 253 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLII_24_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłacenia nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XLII/25/2017 Popularny

Publikujący 313 pobrań

Pobierz (pdf, 5.71 MB)

RM_XLII_25_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLII/26/2017 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XLII_26_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023

pdf XLII/27/2017 Popularny

Publikujący 308 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XLII_27_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIII/28/2017 Popularny

Publikujący 797 pobrań

Pobierz (pdf, 7.86 MB)

RM_XLIII_28_20170403.pdf

z dnia 3 kwietnia 2017 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

pdf XLIV/29/2017 Popularny

Publikujący 371 pobrań

Pobierz (pdf, 3.31 MB)

RM_XLIV_29_20170509.pdf

z dnia 9 maja 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLIV/30/2017 Popularny

Publikujący 277 pobrań

Pobierz (pdf, 272 KB)

RM_XLIV_30_20170509.pdf

z dnia 9 maja 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLV/31/2017 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 129 KB)

RM_XLV_31_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2016 rok

pdf XLV/32/2017 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 170 KB)

RM_XLV_32_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2016 rok

pdf XLV/33/2017 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XLV_33_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie bezprzetargowego wynajęcia gruntu przy ul. Świętokrzyskiej

pdf XLV/34/2017 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLV_34_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf XLV/35/2017 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLV_35_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf XLV/36/2017 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLV_36_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności działki gruntu

pdf XLV/37/2017 Popularny

Publikujący 255 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_XLV_37_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLV/38/2017 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLV_38_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLV/39/2017 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLV_39_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLV/40/2017 Popularny

Publikujący 264 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLV_40_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLV/41/2017 Popularny

Publikujący 233 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLV_41_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLV/42/2017 Popularny

Publikujący 231 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLV_42_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLV/43/2017 Popularny

Publikujący 431 pobrań

Pobierz (pdf, 3.06 MB)

RM_XLV_43_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie „Zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”” – uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016 r.

pdf XLV/44/2017 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

RM_XLV_44_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego

pdf XLV/45/2017 Popularny

Publikujący 259 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLV_45_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2017 roku

pdf XLV/46/2017 Popularny

Publikujący 315 pobrań

Pobierz (pdf, 3.21 MB)

RM_XLV_46_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” wchodzącego w skład jednostki budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLV/47/2017 Popularny

Publikujący 382 pobrań

Pobierz (pdf, 136 KB)

RM_XLV_47_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf XLV/48/2017 Popularny

Publikujący 220 pobrań

Pobierz (pdf, 120 KB)

RM_XLV_48_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf XLV/49/2017 Popularny

Publikujący 303 pobrań

Pobierz (pdf, 6.33 MB)

RM_XLV_49_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLV/50/2017 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 304 KB)

RM_XLV_50_20170612_.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023