Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA -   Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2017

pdf L/101/2017 Popularny

Publikujący 422 pobrań

Pobierz (pdf, 2.83 MB)

RM_L_101_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 2019

pdf L/102/2017 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 285 KB)

RM_L_102_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf L/103/2017 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 186 KB)

RM_L_103_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

pdf L/104/2017 Popularny

Publikujący 323 pobrań

Pobierz (pdf, 2.38 MB)

RM_L_104_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

pdf L/105/2017 Popularny

Publikujący 282 pobrań

Pobierz (pdf, 255 KB)

RM_L_105_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf L/106/2017 Popularny

Publikujący 311 pobrań

Pobierz (pdf, 9.65 MB)

RM_L_106_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf L/107/2017 Popularny

Publikujący 306 pobrań

Pobierz (pdf, 4.53 MB)

RM_L_107_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023

pdf LI/108/2017 Popularny

Publikujący 475 pobrań

Pobierz (pdf, 5.75 MB)

RM_LI_108_20171120.pdf

z dnia 20 listopada 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf LI/109/2017 Popularny

Publikujący 298 pobrań

Pobierz (pdf, 4.57 MB)

RM_LI_109_20171120.pdf

z dnia 20 listopada 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023

pdf LII/110/2017 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 205 KB)

RM_LII_110_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956 – 89 z siedzibą  w Warszawie ul. Sobieskiego 64/8

pdf LII/111/2017 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 588 KB)

RM_LII_111_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018 r.

pdf LII/112/2017 Popularny

Publikujący 633 pobrań

Pobierz (pdf, 3.30 MB)

RM_LII_112_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok

pdf LII/113/2017 Popularny

Publikujący 595 pobrań

Pobierz (pdf, 3.82 MB)

RM_LII_113_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2020

pdf LII/114/2017 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 205 KB)

RM_LII_114_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia kwoty stanowiącej podstawę ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej

pdf LII/115/2017 Popularny

Publikujący 283 pobrań

Pobierz (pdf, 1.80 MB)

RM_LII_115_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LII/116/2017 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 1009 KB)

RM_LII_116_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LII/117/2017 Popularny

Publikujący 292 pobrań

Pobierz (pdf, 2.02 MB)

RM_LII_117_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf LII/118/2017 Popularny

Publikujący 277 pobrań

Pobierz (pdf, 250 KB)

RM_LII_118_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

pdf LII/119/2017 Popularny

Publikujący 297 pobrań

Pobierz (pdf, 655 KB)

RM_LII_119_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

pdf LII/120/2017 Popularny

Publikujący 295 pobrań

Pobierz (pdf, 901 KB)

RM_LII_120_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych  na rok 2018

pdf LII/121/2017 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 249 KB)

RM_LII_121_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2018 r.

pdf LII/122/2017 Popularny

Publikujący 299 pobrań

Pobierz (pdf, 5.38 MB)

RM_LII_122_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

pdf LII/123/2017 Popularny

Publikujący 294 pobrań

Pobierz (pdf, 6.30 MB)

RM_LII_123_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf LII/124/2017 Popularny

Publikujący 285 pobrań

Pobierz (pdf, 1.34 MB)

RM_LII_124_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf LII/125/2017 Popularny

Publikujący 300 pobrań

Pobierz (pdf, 4.53 MB)

RM_LII_125_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023

pdf LIII/126/2017 Popularny

Publikujący 271 pobrań

Pobierz (pdf, 203 KB)

RM_LIII_126_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - w sprawie zamiany nieruchomości

pdf LIII/127/2017 Popularny

Publikujący 278 pobrań

Pobierz (pdf, 925 KB)

RM_LIII_127_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020

pdf LIII/128/2017 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 843 KB)

RM_LIII_128_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych

pdf LIII/129/2017 Popularny

Publikujący 291 pobrań

Pobierz (pdf, 805 KB)

RM_LIII_129_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LIII/130/2017 Popularny

Publikujący 611 pobrań

Pobierz (pdf, 17.32 MB)

RM_LIII_130_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LIII/131/2017 Popularny

Publikujący 397 pobrań

Pobierz (pdf, 5.01 MB)

RM_LIII_131_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023

pdf LIII/132/2017 Popularny

Publikujący 258 pobrań

Pobierz (pdf, 248 KB)

RM_LIII_132_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LIII/133/2017 Popularny

Publikujący 268 pobrań

Pobierz (pdf, 397 KB)

RM_LIII_133_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - w sprawie przekazania dotacji celowej dla Gminy Bodzechów

pdf LIII/134/2017 Popularny

Publikujący 280 pobrań

Pobierz (pdf, 773 KB)

RM_LIII_134_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego dla tych wydatków

pdf LIII/135/2017 Popularny

Publikujący 328 pobrań

Pobierz (pdf, 3.51 MB)

RM_LIII_135_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf LIII/136/2017 Popularny

Publikujący 294 pobrań

Pobierz (pdf, 2.29 MB)

RM_LIII_136_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023